Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юни 2013 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия Калас дава начало на нова информационна кампания за правата на пътниците

За пръв път тази година милиони летуващи в ЕС ще бъдат защитени с всеобхватен набор от права на пътниците — независимо дали пътуват със самолет или влак, а сега и с кораб и автобус. Според проучвания обаче две трети от пътниците не са запознати с правата си. Ето защо Комисията стартира нова кампания, която да информира множеството хора, които се стягат за път това лято, за техните права на пътници и как да си ги потърсят, ако това е необходимо.

От 25 до 28 юни ще се проведат прояви за откриване на кампанията в Брюксел, Атина-Пирея и София, а във Варшава ще се проведе информационен ден за правата на пътуващите със самолет.

Заместник-председателят Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „За милиони европейци отпуската е време за добре заслужена почивка и много от тях ще пътуват без никакви проблеми. Понякога обаче нещата се объркват. Това лято за пръв път почиващите могат да пътуват в цяла Европа — от Лондон до Лисабон или Любляна — знаейки, че правата им на пътници са защитени от законодателството на ЕС независимо от това за къде и с какъв обществен транспорт пътуват. Пътниците обаче трябва да познават своите права, за да могат да се възползват от тях. Настоящата кампания ще им предостави повече информация по въпроса.“

Начало на кампанията

Като част от новата двугодишна кампания привличащи вниманието плакати ще бъдат закачени по летища, пристанища, автогари и ЖП гари в цяла Европа, а брошури и онлайн информация ще бъдат достъпни на всички езици на ЕС. Тази нова кампания е продължение на вече съществуващата и ще бъде насочена по-специално към повишаване на осведомеността относно новите права на пътуващите с кораб и автобус.

Заместник-председателят Калас официално ще даде начало на новата кампания на Южна гара Брюксел на 26 юни в 15:00 часа на щанда на Европейския потребителски център (пред информационно гише „Вътрешни линии“), след което ще се проведе среща със заинтересовани лица и журналисти в зала Salon de District (коловоз 22). Пътниците ще имат възможност да участват през целия ден в кратка викторина и да спечелят малки награди. На проявите ще присъстват:

 1. Г-н Мелхиор Вателе, държавен секретар по околната среда, енергетиката и мобилността;

 2. Г-н Яни Хек, изпълнителен директор на холдинга на белгийската национална железопътна компания SNCB/NMBS;

 3. Г-н Люк Лалеман, изпълнителен директор на Инфрабел, компанията отговаряща за белгийската железопътна инфраструктура;

 4. Г-н Марк Десхемекер, изпълнителен директор на SNCB/NMBS;

 5. Г-н Либор Лохман, изпълнителен директор на Общността на европейските железници.

С три прояви през седмицата ще бъде отбелязано началото на кампанията и на други места в Европа:

 • На пристанищния терминал Атина-Пирея: в четвъртък, 27 юни от 12:00 до 14:00 часа с участието на Фотис Карамитсос, директор в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Комисията.

 • В петък 28 юни от 10:00 до 15:00 часа на Централна автогара – София.

 • В петък, 28 юни ще се проведе ден на правата на пътуващите със самолет на летището във Варшава с представители на Европейския потребителски център – публична проява от 10:00 до 16:00 часа и пресконференция от 11:00 до 13:00 часа.

Защо е необходима нова кампания?

 1. 59 % от пътуващите със самолет в ЕС не са наясно със своите права по време на пътуване, 34 % са наясно, а 7 % нямат мнение по въпроса.[2].

 2. 66 % от гражданите на ЕС не са запознати със своите договорни права при закупуването на билет за пътуване, 34 % са запознати.[3].

 3. Един на всеки шестима европейци страда от увреждане. Освен това поради застаряването на населението на Европа ще се увеличава броят на пътниците, нуждаещи се от специална помощ, свързана с увреждане или ограничена подвижност. Една от целите на законодателството за правата на пътниците е лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност да имат същите възможности за пътуване като останалите граждани.

 4. ЕС е първото място в света, където съществува всеобхватен набор от права на пътниците за всички видове транспорт (въздушен, железопътен, воден и автобусен). Гражданите трябва да знаят повече за правата, които им дава законодателството на ЕС.

Как да се информирате за правата си на пътник?

В рамките на кампанията бе създаден уебсайт, включващ всички видове транспорт. Уебсайтът е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Видеоматериали и плакати за кампанията http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/bg/32-campaign.html

За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm

Посетете уебсайта на Комисията Права на пътниците в ЕС.

Съществува и мобилно приложение за всички видове транспорт и за четири мобилни платформи: iPhone и iPad, Android, Blackberry и Windows Phone 7. Приложението е достъпно на 22 от езиците на ЕС. За всеки евентуален проблем приложението ви информира какви са правата на пътниците и към кого да се обърнете, за да подадете жалба.

Изтеглете мобилното приложение за правата на пътниците.

MEMO/13/608

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

[ :

2] Проучване „Евробарометър“ за 2009 г. относно правата на пътниците във въздушния транспорт

[ :

3] Проучване „Евробарометър“ за 2009 г. относно правата на пътниците във въздушния транспорт


Side Bar