Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 juni 2013

Kommissionen uppmanar experter att fastställa säkra och rättvisa avtalsvillkor för att främja molnbaserade datortjänster

EU-kommissionen har idag inlett ett ansökningsförfarande för experter att arbeta med att fastställa säkra och rättvisa avtalsvillkor för att främja molnbaserade datortjänster. Experterna kommer att hjälpa till med att hitta alternativ för att ta itu med den oro som konsumenter och företag har. De är ofta tveksamma till att använda molnbaserade datortjänster eftersom avtalen antingen är otydliga eller vinklade till förmån för tjänsteleverantörerna. Initiativet ingår som en del av kommissionens kampanj för att främja förtroendet för molnbaserade datortjänster och för att frigöra deras potential för att främja den ekonomiska produktiviteten i Europa och är en av nyckelåtgärderna i kommissionens meddelande om datormoln som antogs förra året (IP/12/1025, MEMO/12/713).

– Avtalsrätt är en viktig del av strategin för molnbaserade datortjänster. Att fullständigt utnyttja datormolnet skulle kunna ge 2,5 miljoner extra arbetstillfällen i Europa och öka EU:s BNP med cirka 1 % årligen till 2020. Osäkerheten runt datormolnavtal kan hindra den gränsöverskridande handeln. Eftersom detta är ett mycket komplicerat område ber vi experter om råd innan vi bestämmer oss för nästa steg, säger Vivian Reding, vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor.

Dagens ansökningsförfarande kommer att hjälpa kommissionen att fastställa bästa praxis och villkor för datormolnavtal. En framtida expertgrupp inom detta område kan också arbeta med de aspekter avseende personligt dataskydd som är relevanta för datormolnavtal.

Experterna kommer att företräda leverantörer av datormolntjänster och små företag, den akademiska världen och jurister. Deras arbete kommer att bidra till kommissionens strategi för datormoln, som syftar till att underlätta tillgång till och utveckling av molnbaserade datortjänster i EU – en sektor som har avsevärd ekonomisk potential.

Bakgrund

Den 27 september 2012 antog EU-kommissionen strategin ”Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategin är utformad för att öka användningen av datormolnet i hela ekonomin.

”Datormoln” avser lagringen av data (t.ex. textfiler, bilder och video) och mjukvara på avlägset belägna datorer som användarna har tillgång till över internet via valfri apparat. Detta är snabbare, mer flexibelt och potentiellt säkrare än IT-lösningar på plats. Många populära tjänster som Facebook, Spotify och webbaserade e-postsystem använder datormolnteknik, men de reella ekonomiska fördelarna kommer från företagens och den offentliga sektorns allmänna användning av molnlösningar.

Kommissionens strategi omfattar tre nyckelåtgärder, en av dem syftar till att fastställa säkra och rättvisa avtalsvillkor för avtal om molnbaserade datortjänster. Standardavtalsvillkor kan underlätta avtalsarrangemangen mellan leverantörer av molnbaserade datortjänster och konsumenter och små företag. De kan också underlätta tillämpningen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) i den mån det är relevant för avtal om molnbaserade datortjänster.

För mer information

Europeiska kommissionen – Ansökningsförfarande:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Europeiska kommissionen – Avtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sv.htm

Europeiska kommissionen – Molnbaserade datortjänster:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Hashtaggar: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar