Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. junija 2013

Komisija vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bodo opredelili varne in poštene pogodbene pogoje, namenjene spodbujanju storitev na področju računalništva v oblaku

Evropska komisija je danes objavila povabilo k oddaji prijave za strokovnjake, ki bodo opredelili varne in poštene pogodbene pogoje za storitve na področju računalništva v oblaku. Ti ji bodo pomagali poiskati možnosti za obravnavanje pomislekov potrošnikov in podjetij, ki pogosto neradi uporabljajo storitve na področju računalništva v oblaku zaradi nejasnih pogodb ali pogodb, ki so v očitno korist ponudnika teh storitev. Poteza je del prizadevanj Komisije, s katerimi želi povečati zaupanje v storitve na področju računalništva v oblaku in sprostiti njihov potencial, da bi se spodbudila produktivnost gospodarstva v Evropi, poleg tega pa je tudi eden ključnih ukrepov v okviru sporočila Komisije o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku, ki je bilo sprejeto lani (IP/12/1025, MEMO/12/713).

„Pogodbeno pravo je pomemben del naše strategije za storitve na področju računalništva v oblaku. Če bi v celoti izkoristili možnosti računalništva v oblaku, bi morda lahko ustvarili 2,5 milijona dodatnih delovnih mest v Evropi, kar bi prispevalo okoli 1 % letno k BDP Evropske unije do leta 2020,“ je povedala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Negotovost v zvezi s pogodbami o storitvah na področju računalništva v oblaku bi lahko omejevala čezmejno trgovino. Ker gre za zelo zahtevno področje, želimo vprašati strokovnjake za nasvet, preden se odločimo, kako nadaljevati z delom.“

Ta poziv bo Komisiji pomagal poiskati najboljše prakse ter pogodbene pogoje in določila na področju storitev računalništva v oblaku. Prihodnja skupina strokovnjakov na tem področju bi lahko obravnavala tudi vidike varstva osebnih podatkov, ki so pomembni za pogodbe o storitvah na področju računalništva v oblaku.

Strokovnjaki bodo zastopali ponudnike storitev na področju računalništva v oblaku, potrošnike in mala podjetja, akademski svet in pravne strokovnjake. Njihovo delo bo prispevalo k strategiji Komisije za storitve na področju računalništva v oblaku, namenjeno pa bo olajšanju razširjanja in razvoja storitev na področju računalništva v oblaku v EU, tj. sektorju, ki ima pomemben gospodarski potencial.

Ozadje

Evropska komisija je 27. septembra 2012 sprejela strategijo „Sprostitev potenciala računalništva v oblaku v Evropi“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Ta je namenjena povečanju uporabe računalništva v oblaku v vsem gospodarstvu.

„Računalništvo v oblaku“ pomeni shranjevanje podatkov (kot so besedila, slike in posnetki) in programske opreme v oddaljenih računalnikih, do katerih imajo uporabniki dostop prek interneta z napravo, ki jo sami izberejo. To je hitrejše in cenejše, omogoča večjo prilagodljivost in je lahko varnejše kot rešitve informacijske tehnologije, nameščene na fiksni lokaciji. Številne priljubljene storitve, kot so Facebook, Spotify in storitve spletne elektronske pošte, uporabljajo tehnologijo računalništva v oblaku, resnične gospodarske koristi pa prinaša razširjena uporaba rešitev, ki jih omogoča računalništvo v oblaku, v podjetjih in javnem sektorju.

Strategija Komisije obsega tri ključne ukrepe, od katerih je eden namenjen določanju varnih in poštenih pogodbenih pogojev za storitve na področju računalništva v oblaku. Vzorčne pogodbene določbe lahko pripomorejo k lažjemu sklepanju pogodb med ponudniki storitev računalništva v oblaku ter potrošniki in malimi podjetji. Pripomorejo lahko tudi k lažji uporabi direktive EU o varstvu podatkov (95/46/ES), če jo je treba uporabljati tudi za pogodbe o storitvah na področju računalništva v oblaku.

Za več informacij glej:

Evropska komisija – povabilo k oddaji prijave:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Evropska komisija – pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sl.htm

Evropska komisija – računalništvo v oblaku (samo v angleščini):

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Tematski oznaki: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar