Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. júna 2013

Komisia vyzýva odborníkov, aby určili bezpečné a spravodlivé zmluvné podmienky na podporu cloud computingu

Európska komisia dnes uverejnila výzvu na predloženie žiadostí pre odborníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť práce na určovaní bezpečných a spravodlivých zmluvných podmienok týkajúcich sa služieb cloud computingu. Odborníci budú pomáhať hľadať možnosti, ako riešiť obavy spotrebiteľov a spoločností, ktoré sa často zdráhajú využívať služby cloud computingu, pretože zmluvy sú nejasné alebo nevyvážené v prospech poskytovateľov služieb. Toto opatrenie je súčasťou úsilia Komisie o posilnenie dôvery v služby cloud computingu a využitie jeho potenciálu na posilnenie hospodárskej produktivity v Európe a je jedným z kľúčových opatrení v rámci oznámenia Komisie o cloud computingu, ktoré bolo prijaté minulý rok (IP/12/1025, MEMO/12/713).

„Zmluvné právo je dôležitou súčasťou našej stratégie pre cloud computing. Vďaka plnému využívaniu cloud computingu by v Európe mohlo vzniknúť 2,5 milióna ďalších pracovných miest a HDP EÚ by sa do roku 2020 mohol zvýšiť o 1 % ročne,“ vyhlásila komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Neistota okolo zmlúv v oblasti cloud computingu môže brániť cezhraničnému obchodu. Keďže ide o veľmi zložitú oblasť, skôr, ako prijmeme ďalšie kroky, žiadame odborníkov o stanovisko.

Dnešná výzva pre odborníkov Komisii pomôže určiť najlepšie postupy a podmienky týkajúcich sa zmlúv o cloud computingu. Budúca skupina odborníkov v tejto oblasti by takisto mohla pracovať na tých aspektoch zmlúv o cloud computingu, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Odborníci budú zastupovať poskytovateľov služieb cloud computingu, spotrebiteľov a malé firmy, akademickú obec a právnikov. Ich práca bude predstavovať prínos k stratégii Komisie pre cloud computing, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie a rozvoj služieb cloud computingu v EÚ, t. j. sektora, ktorý má značný hospodársky potenciál.

Súvislosti

Európska komisia 27. septembra 2012 prijala stratégiu „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Táto stratégia je zameraná na zvýšenie používania cloud computingu v celom hospodárstve.

Pod „cloud computingom“ sa rozumie ukladanie údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Mnohé obľúbené služby, ako je Facebook, Spotify a internetové e-mailové schránky využívajú technológie cloud computing, ale skutočné ekonomické výhody prináša rozsiahle používanie riešení cloud computingu vo firmách a verejnom sektore.

Stratégia Komisie pozostáva z troch kľúčových opatrení, pričom cieľom jedného z nich je určiť bezpečné a spravodlivé zmluvné podmienky pre zmluvy o cloud computingu. Vzorové zmluvné podmienky môžu uľahčiť zmluvné dohody medzi poskytovateľmi služieb cloud computingu a spotrebiteľmi a malými firmami. Môžu tiež uľahčiť uplatňovanie smernice EÚ o ochrane údajov (95/46/CE) v rozsahu, ktorý je relevantný pre zmluvy o cloud computingu.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Výzva na predkladanie žiadostí

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Európska komisia – zmluvné právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Európska Komisia — cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej, komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte komisárku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Hashtag: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontaktné osoby :

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar