Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 21 czerwca 2013 r.

Komisja szuka ekspertów, którzy określą bezpieczne i uczciwe warunki umów w celu upowszechnienia chmury obliczeniowej

Komisja Europejska opublikowała dziś zaproszenie do zgłaszania kandydatur ekspertów, którym powierzone zostanie zadanie określenia bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej. Eksperci pomogą zidentyfikować możliwości rozwiania obaw konsumentów i przedsiębiorstw, którzy często niechętnie korzystają z tego typu usług, ponieważ umowy są niejasne lub sprzyjają usługodawcom. Inicjatywa ta wpisuje się w działania Komisji na rzecz zwiększania zaufania do usług w chmurze obliczeniowej i uwolnienia ich potencjału do zwiększenia wydajności gospodarczej w Europie i jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w przyjętym w ubiegłym roku komunikacie Komisji dotyczącym chmury obliczeniowej (IP/12/1025, MEMO/12/713).

„Prawo umów to ważny element naszej strategii w zakresie chmury obliczeniowej. Pełne wykorzystanie chmury mogłoby pomóc stworzyć dodatkowe 2,5 mln miejsc pracy w Europie i powodować wzrost unijnego PKB o ok. 1 % rocznie do 2020 r.”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Niepewność otaczająca umowy dotyczące usług w chmurze może utrudniać handel transgraniczny. Jest to bardzo złożona dziedzina, dlatego też, zanim zdecydujemy o następnych krokach, chcemy zasięgnąć zdania ekspertów".

Opublikowane dziś zaproszenie do zgłaszania kandydatur pozwoli Komisji wskazać najlepsze praktyki i warunki w dziedzinie umów dotyczących usług w chmurze. Mająca powstać grupa ekspertów może również zostać wezwana do zbadania aspektów ochrony danych osobowych w kontekście umów dotyczących usług w chmurze.

Eksperci będą reprezentować dostawców usług w chmurze obliczeniowej, konsumentów i małe przedsiębiorstwa oraz środowiska akademickie i prawnicze. Ich prace przyczynią się do rozwoju strategii Komisji w zakresie chmury obliczeniowej, której celem jest ułatwienie wdrażania i rozwijania usług w chmurze obliczeniowej w UE — sektorze, który ma znaczny potencjał gospodarczy.

Kontekst

W dniu 27 września 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategia ma na celu zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce.

Pojęcie „chmury obliczeniowej” odnosi się do przechowywania – na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach – danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za pomocą wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook, Spotify i poczta przez www, korzysta już z technologii w zakresie chmur obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia wykorzystania rozwiązań opartych na modelu chmury wśród przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego.

Strategia Komisji obejmuje trzy kluczowe działania, z których jedno zakłada określenie bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących usług w chmurze. Wzorcowe warunki umów mogą ułatwić ustalenia umowne między dostawcami usług w chmurze obliczeniowej a konsumentami i małymi przedsiębiorstwami. Mogą one również ułatwić stosowanie dyrektywy UE w sprawie ochrony danych (95/46/WE) w zakresie, w jakim jest to istotne dla umów dotyczących usług w chmurze.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – Zaproszenie do zgłaszania kandydatur:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Komisja Europejska – Prawo umów:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_pl.htm

Komisja Europejska — Chmura obliczeniowa:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Hashtagi: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar