Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 juni 2013

Commissie vraagt deskundigen om veilige en eerlijke contractvoorwaarden ter bevordering van cloud computing

De Europese Commissie publiceert vandaag een sollicitatieoproep aan deskundigen voor de vaststelling van veilige en eerlijke contractvoorwaarden voor cloud computing-diensten. Consumenten en bedrijven zijn vaak terughoudend tegenover het gebruik van cloud computing, omdat contracten onduidelijk of te veel in het voordeel van de dienstverleners zijn. De deskundigen moeten oplossingen daarvoor helpen zoeken. Onder meer met dit initiatief wil de Commissie het vertrouwen in cloud computing-diensten vergroten en het potentieel daarvan ontsluiten. Dat moet de economische productiviteit in Europa ten goede komen. Het is een van de voornaamste actiepunten uit de mededeling van de Commissie over cloud computing die verleden jaar werd vastgesteld (IP/12/1025, MEMO/12/713).

In onze strategie voor cloud computing speelt contractenrecht een belangrijke rol. Als we de cloud ten volle benutten, kan dat in de EU zorgen voor 2,5 miljoen extra banen en een jaarlijkse toename van het bbp met 1 % tegen 2020,” aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Onzekerheid over cloud computing-contracten kan een belemmering vormen voor grensoverschrijdende handel. Omdat dit een zeer complexe materie is, vragen we het advies van deskundigen vóór we verdere stappen ondernemen.”

De deskundigen zullen de Commissie helpen om beste praktijken en voorwaarden voor cloud computing-contracten op te stellen. Deskundigen kunnen in de toekomst ook meewerken aan bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens in cloud computing-contracten.

De groep deskundigen zal bestaan uit vertegenwoordigers van cloudproviders, consumenten en kleine ondernemingen, academici en juristen. Hun werk zal bijdragen tot de strategie voor cloud computing. Met die strategie wil de Commissie de invoering en ontwikkeling van cloud computing-diensten in de EU bevorderen. Het gaat om een sector met een aanzienlijk economisch potentieel.

Achtergrond

Op 27 september 2012 heeft de Europese Commissie een strategie goedgekeurd voor “het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Met de strategie wil de Commissie het gebruik van cloud computing in alle economische sectoren verhogen.

Cloud computing’ is het op afstand opslaan van gegevens (zoals tekstbestanden, afbeeldingen en filmpjes) en software op computers. De gebruikers kunnen met een toestel naar keuze via internet toegang tot deze gegevens krijgen. Dit is sneller, goedkoper, flexibeler en in principe veiliger dan lokale IT-oplossingen. Veel populaire diensten, zoals Facebook, Spotify en webmail, gebruiken cloud computing-technologieën, maar de grootste economische voordelen worden verkregen door het wijdverbreide gebruik van cloudoplossingen door het bedrijfsleven en de publieke sector.

De strategie van de Commissie telt drie belangrijke maatregelen, waarvan er één tot doel heeft veilige en eerlijke contractvoorwaarden voor cloud computing op te stellen. Standaardvoorwaarden kunnen het sluiten van contracten tussen cloud computing-providers en consumenten en kleine ondernemingen vergemakkelijken. Ook de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG) kan daardoor beter worden toegepast, voor zover zij betrekking heeft op cloud computing-contracten.

Meer informatie

Europese Commissie- oproep:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Europese Commissie – contractenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_nl.htm

Europese Commissie — cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Website van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Hash Tags: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar