Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. jūnijā

Komisija aicina ekspertus vienoties par drošiem un taisnīgiem līgumu noteikumiem, lai sekmētu mākoņdatošanu

Eiropas Komisija šodien publicēja uzaicinājumu ekspertiem iesniegt pieteikumus, lai piedalītos darbā, kur izstrādās drošus un taisnīgus līgumu noteikumus mākoņdatošanas jomā. Eksperti meklēs risinājumu patērētāju un uzņēmumu paustajām raizēm, ka līgumu noteikumi esot neskaidri vai izdevīgi tikai pakalpojumu sniedzējiem (tāpēc patērētāji bieži nevēlas izmantot mākoņdatošanu). Šī iniciatīva, kas paredzēta pērn pieņemtajā Komisijas paziņojumā par mākoņdatošanu (IP/12/1025, MEMO/12/713), atspoguļo Komisijas apņemšanos vairot uzticēšanos mākoņdatošanas pakalpojumiem un izvērst to potenciālu, lai uzlabotu ekonomikas ražīgumu Eiropā.

“Līgumtiesības ir svarīga mūsu mākoņdatošanas stratēģijas daļa. Pilnībā izmantojot mākoņdatošanas potenciālu, mēs Eiropā varētu radīt vēl 2,5 miljonus darbvietu un līdz 2020. gadam palielināt ES iekšzemes kopproduktu par aptuveni 1 % gadā,” sacīja ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Neskaidrība par mākoņdatošanas līgumiem var kavēt pārrobežu tirdzniecību. Tā kā šī joma ir ļoti sarežģīta, mēs vēlamies iegūt ekspertu padomu, iekams ķersimies pie nākamajiem soļiem.”

Šodien publicētais aicinājums palīdzēs Komisijai atrast vislabāko pieeju un noteikumus mākoņdatošanas līgumu jomā. Nākotnē šajā jomā tiks izveidota ekspertu grupa, kas nodarbosies ar personas datu aizsardzības jautājumiem mākoņdatošanas līgumos.

Eksperti pārstāvēs mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējus, patērētājus un mazos uzņēmumus, akadēmiskās aprindas un juristus. Viņu darbs sekmēs Komisijas mākoņdatošanas stratēģijas īstenošanu, kuras mērķis ir atvieglot mākoņdatošanas pakalpojumu sākšanu un attīstību Eiropas Savienībā — šai nozarei ir ievērojams ekonomiskais potenciāls.

Vispārīga informācija

2012. gada 27. septembrī Eiropas Komisija pieņēma stratēģiju “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Ar stratēģiju iecerēts panākt, lai mākoņdatošanu vairāk izmantotu visā tautsaimniecībā.

Par mākoņdatošanu sauc datu (piemēram, teksta datņu, attēlu un video) un programmatūras uzglabāšanu attālos datoros, kam lietotāji piekļūst internetā no pašu izraudzītas ierīces. Tā ir ātrāka, lētāka, elastīgāka un potenciāli drošāka par lokālajiem IT risinājumiem. Daudzi populāri pakalpojumi, piemēram, Facebook, Spotify un tīmekļa e‑pasts, izmanto mākoņdatošanas tehnoloģijas, taču reālas ekonomiskas priekšrocības rada mākoņdatošanas risinājumu plaša izmantošana uzņēmumos un publiskajā sektorā.

Komisijas stratēģijā ir trīs galvenās darbības jomas. Vienā no tām paredzēts izstrādāt drošus un taisnīgus mākoņdatošanas līgumu noteikumus. Līguma parauga izmantošana varētu atvieglot līgumu slēgšanu starp mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem vai mazajiem uzņēmumiem. Šādi standartnoteikumi varētu arī palīdzēt ES datu aizsardzības direktīvas (95/46/EK) īstenošanā, ciktāl tā attiecas uz mākoņdatošanas līgumiem.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija — uzaicinājums iesniegt pieteikumus:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Eiropas Komisija — līgumtiesības:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lv.htm

Eiropas Komisija — mākoņdatošana:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tviterī: @VivianeRedingEU

Tvitera birkas: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar