Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 21 d.

Komisija ragina ekspertus nustatyti saugias ir teisingas sutartines sąlygas, kad būtų skatinama debesijos kompiuterija

Šiandien Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ekspertams, kurie turėtų nustatyti saugias ir teisingas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas. Ekspertai padės nustatyti, kaip išspręsti vartotojams ir įmonėms nerimą keliančius klausimus, dėl kurių jie dažnai būna nelinkę naudotis debesijos kompiuterijos paslaugomis, nes sutartys būna arba neaiškios, arba palankesnės paslaugų teikėjams. Ši iniciatyva yra dalis Komisijos pastangų didinti pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugomis ir atverti jos teikiamas galimybes ekonomikos našumui Europoje didinti, tai taip pat vienas iš praėjusiais metais priimto Komisijos komunikato dėl debesijos kompiuterijos pagrindinių veiksmų (IP/12/1025, MEMO/12/713).

Sutarčių teisė yra svarbi mūsų debesijos kompiuterijos strategijos dalis. Jeigu būtų visapusiškai panaudotos debesijos kompiuterijos galimybės, iki 2020 m. Europoje galima būtų sukurti 2,5 mln. papildomų darbo vietų ir kasmet ES BVP padidinti 1 %, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė V. Reding. – Netikrumas dėl debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygų gali trukdyti tarptautinei prekybai. Kadangi tai labai sudėtinga sritis, prieš nuspręsdami, kokių veiksmų imtis toliau, prašome ekspertų patarimo.“

Į šiandienos kvietimą teikti paraiškas atsiliepę ekspertai padės Komisijai nustatyti geriausią debesijos kompiuterijos sutarčių praktiką ir sąlygas. Būsima šios srities ekspertų grupė taip pat galės nagrinėti su debesijos kompiuterijos sutartimis susijusius asmens duomenų apsaugos aspektus.

Tarp ekspertų bus debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų, vartotojų, mažų įmonių, mokslo bendruomenės, teisės specialistų atstovų. Jų darbas padės rengti Komisijos debesijos kompiuterijos strategiją, skirtą debesijos kompiuterijos paslaugų kūrimui ir diegimui Europos Sąjungoje palengvinti. Šis sektorius turi didelį ekonominį potencialą.

Pagrindiniai faktai

2012 m. rugsėjo 27 d., Europos Komisija priėmė strategiją „Debesijos kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Šia strategija siekiama padidinti debesijos kompiuterijos naudojimą visuose ekonomikos sektoriuose.

Debesijos kompiuterija – tai duomenų (pvz.: tekstinių rinkmenų, nuotraukų, vaizdo siužetų) ir programinės įrangos saugojimas atokiuose kompiuteriuose, prie kurių vartotojai prisijungia internetu, naudodamiesi savo pasirinktu įrenginiu. Tai spartesnis, pigesnis, lankstesnis ir potencialiai saugesnis būdas nei su vietos įranga susiję IT sprendimai. Teikiant daugelį populiarių paslaugų, pavyzdžiui, „Facebook“, „Spotify“ ir internetinį e. paštą naudojamos debesijos kompiuterijos technologijos, tačiau tikroji ekonominė nauda būtų gauta tada, jeigu debesijos kompiuterijos sprendimus pradėtų plačiai taikyti įmonės ir viešasis sektorius.

Komisijos strategijoje numatyti trys pagrindiniai veiksmai, vienu iš kurių siekiama nustatyti saugias ir teisingas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas. Jeigu būtų apibrėžtos pavyzdinės sutarčių sąlygos, debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjams ir vartotojams bei mažosioms įmonėms būtų lengviau sudaryti sutartis. Dėl to taip pat gali būti lengviau taikyti ES duomenų apsaugos direktyvą (95/46/EB) su debesijos kompiuterijos sutartimis susijusiose srityse.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Kvietimas teikti paraiškas

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Europos Komisija. Sutarčių teisė

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lt.htm

Europos Komisija. Debesijos kompiuterija

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Raktažodžiai: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar