Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. kesäkuuta 2013

Komissio etsii asiantuntijoita laatimaan turvalliset ja oikeudenmukaiset pilvipalvelujen sopimusehdot

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt hakumenettelyn muodostaakseen asiantuntijaryhmän laatimaan turvalliset ja oikeudenmukaiset pilvipalveluiden sopimusehdot ja auttamaan vastausten löytämisessä kuluttajia ja yrityksiä askarruttaviin kysymyksiin. Kuluttajat ja yritykset vaikuttavat usein haluttomilta käyttämään pilvipalveluita, koska niihin liittyvät sopimukset ovat epäselviä tai antavat palveluntuottajille suhteettoman paljon etua. Tämä sopimusehtojen laatimiseen tähtäävä hanke on osa komission pyrkimyksiä lisätä luottamusta pilvipalveluihin ja vapauttaa niiden potentiaali talouden tuottavuuden edistämiseksi Euroopassa. Se on myös eräs komission pilvipalveluista viime vuonna antamassa tiedonannossa esitellyistä keskeisistä toimista (IP/12/1025, MEMO/12/713).

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin mukaan sopimusoikeus on tärkeä osa Euroopan pilvipalvelustrategiaa. ”Pilvipalvelujen täysimääräinen hyödyntäminen voisi tuoda Eurooppaan jopa 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta noin yhden prosentin vuositahtia vuoteen 2020 saakka. Toisaalta pilvipalvelusopimuksiin liittyvä epävarmuus saattaa haitata rajatylittävää kauppaa", Reding totesi. Koska kyseessä on erittäin monitahoinen ala, komissio on päättänyt kysyä neuvoa asiantuntijoilta ennen jatkotoimia koskevien päätösten tekemistä.

Nyt käynnistetyllä menettelyllä valittavat asiantuntijat auttavat komissiota löytämään pilvipalvelusopimuksiin liittyvät parhaat käytänteet sekä laatimaan sopimusehdot. Tälle alalle perustettava asiantuntijaryhmä voisi tarkastella myös pilvipalvelusopimuksiin liittyviä henkilötietosuojaa koskevia näkökohtia.

Ryhmään valittavat asiantuntijat edustavat pilvipalvelujen tuottajia, kuluttajia ja pieniä yrityksiä sekä tiedemaailmaa ja oikeusalan toimijoita. Ryhmä antaa panoksensa komission pilvipalvelustrategiaan, ja sen tavoitteena on helpottaa pilvipalveluiden käyttöönottoa ja kehittämistä EU:ssa ja auttaa siten hyödyntämään niiden huomattavaa taloudellista potentiaalia.

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2012 strategian ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategian tarkoituksena on lisätä pilvipalvelujen käyttöönottoa kaikilla talouden aloilla.

”Pilvipalveluilla” viitataan datan (kuten tekstitiedostojen, kuvien ja videoiden) ja sovellusten tallentamiseen etätietokoneille, joita käyttäjät käyttävät internetin välityksellä haluamaltaan päätelaitteelta. Tämä on nopeampaa, halvempaa ja joustavampaa kuin omien paikallisten tietotekniikkaratkaisujen käyttö, ja se tarjoaa mahdollisesti myös paremman tietoturvan. Monet suositut palvelut, kuten Facebook, Spotify ja erilaiset selainsähköpostipalvelut käyttävät pilvipalveluteknologiaa, mutta todelliset taloudelliset hyödyt saataisiin vasta pilviratkaisujen laajasta käyttöönotosta yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Komission strategiaan sisältyy kolme avaintoimea, joista yhden tavoitteena on saada aikaan turvalliset ja oikeudenmukaiset sopimusehdot pilvipalveluita varten. Mallisopimusehtojen avulla voidaan helpottaa sopimusjärjestelyjä pilvipalvelujen tarjoajien ja kuluttajien ja pienten yritysten välillä. Niillä voidaan helpottaa myös EU:n tietosuojadirektiivin (95/46/EY) soveltamista siltä osin, kuin se koskee pilvipalveluita.

Lisätietoja

Euroopan komissio – hakumenettely:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Euroopan komissio – sopimusoikeus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_fi.htm

Euroopan komissio – pilvipalvelut:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Hashtagit: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar