Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. juuni 2013

Komisjon otsib eksperte, et töötada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused pilvandmetöötluse edendamiseks

Euroopa Komisjon avaldas täna konkursikutse ekspertide leidmiseks. Nende tööülesandeks on töötada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused pilvandmetöötluse teenuste jaoks. Eksperdid aitavad leida võimalusi tarbijate ja ettevõtjate kahtluste hajutamiseks, sest tundub, et pilvandmetöötluse teenuste kasutamisel ollakse tihti tõrksad, kuna lepingutingimused ei ole selged või on soodsamad teenusepakkujale. Nii tahab komisjon suurendada usaldust pilvandmetöötluse teenuste vastu ja ära kasutada nende potentsiaali majandusliku tootlikkuse suurendamisel Euroopas, samuti on see üks peamisi meetmeid, mis võetakse eelmisel aastal vastuvõetud komisjoni pilvandmetöötlust käsitleva teatise kohaselt (IP/12/1025, MEMO/12/713).

Lepinguõigus on meie pilvandmetöötluse strateegia tähtis osa. Pilvandmetöötluse võimaluste täielik ärakasutamine võib anda Euroopas 2,5 miljonit uut töökohta ning suurendada aastaks 2020 ELi SKPd 1% võrra,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Ebakindlus seoses pilvandmetöötluse lepingutega võib takistada piiriülest kaubandust. Kuna tegemist on väga kompleksse valdkonnaga, küsime enne järgmiste sammude astumist nõu ekspertidelt.”

Tänane konkursikutse ekspertide leidmiseks aitab komisjonil välja selgitada hea tava ja pilvandmetöötluse lepingute tingimused. Loodav eksperdirühm võiks samuti tegeleda isikuandmete kaitse aspektidega, mis on pilvandmetöötluse lepingute jaoks olulised.

Eksperdid esindavad pilvandmetöötluse teenuste pakkujaid, tarbijaid ja väikeettevõtjaid, akadeemilist ringkonda ja õigusala töötajaid. Nende töö tulemused kaasatakse komisjoni pilvandmetöötluse strateegiasse, mille eesmärk on pilvandmetöötluse teenuste kasutuselevõtu ja arendamise lihtsustamine ELis, sest sellel sektoril on suur majanduslik potentsiaal.

Taust

27. septembril 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu strateegia „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strateegia eesmärk on suurendada pilvandmetöötluse kasutamist kõikjal majanduses.

Pilvandmetöötlus tähendab andmete (tekstifailid, pildid, videod) ja tarkvara säilitamist kaugemalolevas arvutis, millega kasutajad võivad oma valitud seadmete kaudu saada Interneti teel ühenduse. See tehnoloogia on kiirem, odavam, paindlikum ja võib-olla ka turvalisem kui kohapealsed IT-lahendused. Paljudes levinud teenustes nagu Facebook, Spotify ja veebipõhine e-post kasutatakse pilvandmetöötluse tehnoloogiat, kuid tõeline majanduslik kasu tuleb siis, kui pilvandmetöötlust hakkavad laialdaselt kasutama ettevõtjad ja avalik sektor. Komisjoni strateegia sisaldab kolme peamist meedet, neist ühe eesmärk on töötada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused pilvandmetöötluse lepingute jaoks. Lepingutingimuste näidis võib aidata lihtsustada lepingulisi suhteid pilvandmetöötluse teenuste pakkujate ning tarbijate ja väikeettevõtjate vahel. See võib lihtsustada ka ELi andmekaitsedirektiivi (95/46/EÜ) kohaldamist selles osas, mis puudutab pilvandmetöötluse lepinguid.

Lisateave

Euroopa Komisjon – konkursikutse

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Euroopa Komisjon – lepinguõigus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_et.htm

Euroopa Komisjon – pilvandmetöötlus:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Teemaviited: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar