Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. juni 2013

Kommissionen indkalder eksperter, der skal opstille sikre og fair kontraktbetingelser for at sætte skub i cloud computing

I dag lancerer Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger rettet mod eksperter, der skal arbejde med opstilling af sikre og fair kontraktbetingelser for cloud computing-tjenester. Eksperterne skal hjælpe med at finde måder, hvorpå der kan tages hånd om bekymringerne hos forbrugere og virksomheder, der ofte virker utilbøjelige til at benytte cloud-tjenester, fordi kontrakterne enten er uklare eller til fordel for tjenesteudbyderne. Dette initiativ er en del af Kommissionens indsats, der skal styrke tilliden til cloud-tjenester og åbne op for deres potentiale for fremme af den økonomiske produktivitet i Europa, og det er et af nøgletiltagene i Kommissionens meddelelse om cloud computing, som blev vedtaget sidste år (IP/12/1025, MEMO/12/713).

"Aftaleret er en vigtig del af vores cloud computing-strategi. Ved at udnytte skyen fuldt ud kan vi levere 2,5 mio. ekstra arbejdspladser i Europa og lægge omkring 1 % om året til EU's BNP frem til 2020", udtaler næstformand Viviane Reding, EU’s kommissær for retlige anliggender. "Usikkerhed om cloud computing-kontrakter kan risikere at bremse den grænseoverskridende handel. Eftersom dette område er meget kompliceret, beder vi eksperter om råd, inden vi bestemmer os for de næste skridt."

Den indkaldelse af eksperter, der lanceres i dag, vil hjælpe Kommissionen med at opstille bedste praksis og betingelser for cloud computing-kontrakter. En fremtidig ekspertgruppe på dette område vil også kunne arbejde med emner inden for beskyttelse af personoplysninger, der er relevante for cloud computing-kontrakter.

Eksperterne skal repræsentere cloud-tjenesteudbyderne, forbrugerne, de små virksomheder og de akademiske og juridiske erhverv. Deres arbejde vil bidrage til Kommissionens cloud computing-strategi, der har til formål at fremme ibrugtagning og udvikling af cloud computing-tjenester i EU – en sektor med et stort økonomisk potentiale.

Baggrund:

Den 27. september 2012 vedtog Europa-Kommissionen en strategi til "Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa" (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategien har til formål at fremme brugen af cloud computing i alle økonomiske sektorer.

Cloud computing er lagring af data (f.eks. tekstfiler, billeder og video) og software på fjernt placerede computere, som brugerne har adgang til via internettet på den platform, de måtte vælge. Det er hurtigere, billigere, mere fleksibelt og potentielt mere sikkert end lokale it-løsninger. Mange populære onlinetjenester som Facebook, Spotify og webmail bruger allerede cloud computing-teknologi, men de økonomiske fordele opnås først for alvor, når cloud-løsninger bliver udbredt til virksomhederne og den offentlige sektor.

Kommissionens strategi består af tre nøgletiltag, hvoraf det ene har til formål at opstille sikre og fair kontraktbetingelser for cloud computing-kontrakter. Modelkontraktbetingelser kan bidrage til at fremme aftaler mellem cloud-tjenesteudbyderne, forbrugerne og de små virksomheder. De kan ligeledes fremme anvendelsen af EU’s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) i det omfang, det er relevant for cloud computing-kontrakter.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – indkaldelse af ansøgninger:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Europa-Kommissionen – aftaleret:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_da.htm

Europa-Kommissionen – cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Websted for næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Hashtags: #cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar