Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. června 2013

Komise vyzývá odborníky ke stanovení bezpečných a spravedlivých smluvních podmínek na podporu cloud computingu

Evropská komise dnes zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu o členství v odborné skupině, která má vypracovat bezpečné a spravedlivé smluvní podmínky pro služby cloud computingu. Vybraní odborníci budou hledat cesty, jak řešit obavy spotřebitelů a společností často se zdráhajících využívat služeb cloud computingu kvůli nejasným smlouvám či jejich nevyváženosti ve prospěch poskytovatelů služeb. Tento krok je součástí iniciativy Komise na posílení důvěry ve služby cloud computingu, využití jeho potenciálu pro podporu ekonomické produktivity v Evropě a jedním z klíčových opatření v rámci sdělení Komise o cloud computingu, které bylo přijato v loňském roce (IP/12/1025, MEMO/12/713).

Smluvní právo je důležitou součástí naší strategie pro cloud computing. Plné využití této technologie by mohlo Evropě přinést 2,5 milionu nových pracovních míst a do roku 2020 každoročně zvýšit HDP v EU o 1 %,“ prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. Nejistota ohledně smluv na služby cloud computingu může představovat překážku přeshraničního obchodu. Jedná o velmi složitou oblast, a proto se před přijetím dalších kroků obracíme na odborníky.“

Dnešní výzva pomůže Komisi vymezit osvědčené postupy a podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu. Skupina odborníků vzešlá z této výzvy by se mohla zabývat i aspekty ochrany osobních údajů podstatnými pro tyto smlouvy.

Odborníci budou vybráni z řad poskytovatelů služeb cloud computingu, spotřebitelů, malých podniků, akademické obce a právních odborníků. Svou činností se budou podílet na plnění strategie Komise pro cloud computing, jejímž cílem je v EU usnadnit zavádění a rozvoj těchto služeb jakožto odvětví s výrazným hospodářským potenciálem.

Souvislosti

Dne 27. září 2012 přijala Komise strategii pro uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (IP/12/1025, MEMO/12/713). Cílem této strategie je posílit využívání této technologie ve všech odvětvích hospodářství.

Cloud computingem se rozumí ukládání údajů (např. textových souborů, obrázků nebo videí) a softwaru na vzdálených počítačích, k nimž mají uživatelé přístup prostřednictvím internetu ze zařízení, které si sami zvolí. To je rychlejší, levnější, pružnější a potenciálně bezpečnější řešení než lokální informační technologie. Technologie cloud computingu využívá mnoho populárních služeb, jako je Facebook, Spotify a webový e-mail, avšak reálný ekonomický prospěch může přinést pouze široké využívání cloud computingu v podnicích a ve veřejném sektoru.

Součástí strategie Komise jsou tři klíčové činnosti a jedna z nich má za cíl vymezit bezpečné a spravedlivé podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu. Vzorové smluvní podmínky mohou zjednodušit smluvní ujednání mezi poskytovateli služeb cloud computingu, spotřebiteli a malými podniky. Přispět mohou i k uplatňování směrnice EU o ochraně údajů (95/46/ES), pokud se týká smluv o poskytování těchto služeb.

Více informací

Evropská komise – Výzva k vyjádření zájmu

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Evropská komise – Smluvní právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Evropská komise — Cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Hashtagy:

#cloudstrategy

#da13cloudbb

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar