Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 юни 2013 г.

Комисията се обръща към експерти за определяне на сигурни и равноправни договорни условия с цел насърчаване на изчисленията в облак

Днес Европейската комисия публикува покана за представяне на кандидатури за експерти, които ще работят по определянето на сигурни и равноправни условия при предоставянето на услуги за изчисления в облак. Експертите ще потърсят възможности за преодоляване на притесненията на потребителите и предприятията, които изглежда често са скептични по отношение на използването на услугите за изчисления в облак, тъй като договорите са или неясни, или небалансирани в полза на доставчиците на услугите. Инициативата е част от усилията на Комисията за увеличаване на доверието в услугите за изчисления в облак и за разгръщане на техния потенциал с цел повишаване на икономическата производителност в Европа и представлява една от основните мерки в рамките на приетото миналата година съобщение на Комисията относно изчисленията в облак (IP/12/1025, MEMO/12/713).

Договорното право е важна част от нашата стратегия в сферата на изчисленията в облак. Пълноценното използване на изчисленията в облак може да доведе до 2,5 милиона допълнителни работни места в Европа и да добави около 1 % годишно към БВП на ЕС до 2020 г.“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Несигурността около договорите за изчисления в облак може да се окаже пречка за трансграничната търговия. Поради сложността на тази материя ние се обръщаме за съвет към експерти, преди да вземем решение относно следващите действия.“

Публикуваната днес покана за представяне на кандидатури за експерти ще помогне на Комисията да набере експерти, които да установят най-добрите практики и условия за договорите за изчисления в облак. В бъдеще може да се сформира експертна група в тази област, която да работи и по аспектите, свързани със защитата на личните данни, имащи отношение към договорите за изчисления в облак.

Експертите ще представляват доставчиците на услуги за изчисление в облак, потребителите и малките предприятия, академичните среди и практикуващите юристи. Работата им ще подпомогне Комисията при изготвянето на стратегия за изчислителните облаци, насочена към улесняване на внедряването и разработването на услуги за изчисления в облак в ЕС — сектор със значителен икономически потенциал.

Контекст

На 27 септември 2012 г. Европейската комисия прие стратегия за „освобождаване на потенциала на изчислителните облаци в Европа“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Стратегията има за цел да увеличи използването на изчислителните облаци във всички сектори на икономиката.

Терминът „изчислителни облаци“ се използва за съхраняването на данни (като например текстови файлове, снимки и видеоклипове) и софтуер на намиращи се на разстояние компютри, до които ползвателите имат достъп в интернет чрез избрано от тях устройство. Това е по-бърз, по-евтин, по-гъвкав и потенциално по-сигурен метод отколкото използването на ИТ решения на място. Много популярни услуги като Facebook, Spotify и уеб базираната поща използват технологии, свързани с изчислителните облаци, но реалните икономически ползи произтичат от широката употреба на решения, базирани на изчислителни облаци, от предприятията и публичния сектор.

Стратегията на Комисията включва три ключови действия, с едно от които се цели да се идентифицират сигурни и равноправни условия за договорите за изчисления в облак. Изготвянето на модел на договорни условия може да улесни договорните споразумения между доставчиците на услуги за изчисления в облак и потребителите и малките предприятия. Това може също да улесни прилагането на директивата на ЕС за защита на данните (95/46/CE), доколкото тя се отнася за договорите за изчисления в облак.

За повече информация

Европейска комисия — покана за подаване на кандидатури:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

Европейска комисия — договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_bg.htm

Европейска комисия — изчисленията в облак:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Хаштагове: #cloudstrategy

#da13cloudbb

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar