Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. janvārī

Afganistāna — ar jaunu ES finansējumu uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus 14 miljoniem cilvēku un atbalstītu lauksaimniekus

Šodien Eiropas Komisija un Afganistānas finanšu ministrs Omārs Zakhilvals parakstīs divus finansēšanas līgumus par EUR 185 miljonu piešķiršanu jaunu veselības aprūpes un lauksaimniecības programmu atbalstam.

Veselības aizsardzības programma nodrošinās, ka veselības pamataprūpe un svarīgākie slimnīcu pakalpojumi ir pieejami 14 miljoniem cilvēku (gandrīz pusei iedzīvotāju) 21 provincē. Turklāt tā palīdzēs Sabiedrības veselības ministrijai nodrošināt valsts veselības stratēģijas “Veselība visiem afgāņiem” īstenošanu. Ar šīs jaunās programmas palīdzību nabadzīgie Afganistānas iedzīvotāji varēs piekļūt publiskajiem pamatpakalpojumiem, un attālās provincēs dzīvojošajiem būs vieglāk pieejamas labas ārstniecības iestādes, ārsti un akušieres.

Lauksaimniecības programma, kas ietver ūdens resursu apsaimniekošanu, pievērsīsies Afganistānas lauku apvidiem, kuros aptuveni 80 % iedzīvotāju iztika ir atkarīga no lauksaimniecības un ar to saistītām darbībām. Programma palīdzēs Lauksaimniecības ministrijai izstrādāt piemērotas stratēģijas attiecībā uz lauksaimniecību un ūdens resursu apsaimniekošanas plāna ieviešanu, veicināt privātā sektora attīstīšanos un pievērsties sezonālam un pastāvīgam bezdarbam. Turklāt tā palīdzēs lauku iedzīvotājiem magoņu audzēšanas vietā nodrošināt cita veida ienākumu avotus, piemēram, atbalstot graudaugu audzēšanu, audzējot un pārdodot slimību neskartus kokus vai uzlabojot tirgus nosacījumus.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: “Afganistānas iedzīvotāji pēdējos gados ir daudz cietuši kara, nestabilitātes un dziļās nabadzības dēļ. Sniedzot ES palīdzību attīstības jomā, mums ir vēlme un pienākums palīdzēt šiem cilvēkiem, lai tiem dotu cerību par labāku nākotni. Šis jaunais finansējums atbalstīs Afganistānu ceļā no “pārejas uz pārtapšanu” un tad uz patstāvīgu valsti.”

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība ir viena no galvenajiem oficiālās attīstības palīdzības un humānās palīdzības sniedzējiem Afganistānai. Nozīmīgas starptautiskās konferences 2012. gadā sniedza iespēju vēlreiz apliecināt mūsu apņemšanos nodrošināt Afganistānas mierīgu pāreju un iekļaujošu, ilgtspējīgu attīstību. Čikāgā (2012. gada maijā) NATO augstākā līmeņa sanāksmē tika atzīts, ka drošība ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai; Tokijā (2012. gada jūlijā) Afganistānas attīstības partneri apņēmās atbalstīt Afganistānas pāreju un “pārtapšanas desmitgadi”, pamatojoties uz partnerību un savstarpēju atbildību; Kabulā (jūlijā) ministru konferencē “Āzijas sirds” dalībnieki pievērsās reģionālajai sadarbībai kā nozīmīgam elementam, kas par politikas prioritāti padarītu nevis konfliktu, bet gan tirdzniecību un tranzītu.

ES atbalsta Afganistānas valdības centienus iedzīvotājiem nodrošināt pamatpakalpojumus trīs galvenajās jomās: pārvaldība un tiesiskums, lauksaimniecība un lauku attīstība un veselība un sociālā aizsardzība.

Papildu informācija

Memo "Afghanistan – EU cooperation":

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-41_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm.

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar