Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. junij 2013

Ali bo prav vaše mesto postalo zelena prestolnica Evrope za leto 2016?

Začel se je natečaj Komisije za zeleno prestolnico Evrope leta 2016. Ugledna nagrada za zeleno prestolnico Evrope je priznanje za mesta, ki si najbolj prizadevajo zagotoviti okolju prijazno mestno življenje. Vsakoletna nagrada naj bi spodbudila evropska mesta k ukrepanju, da bi postala privlačnejša in bolj zdrav kraj za življenje, delo in obisk — prava mesta za življenje.

Za to nagrado se lahko tokrat prvič potegujejo evropska mesta z več kot 100 000 prebivalci. Doslej so se lahko prijavila le mesta z najmanj 200 000 prebivalci. Zdaj se torej za nagrado lahko poteguje več kot 400 mest po vsej Evropi.

Prednosti, ki jih mestom prinaša naslov zelene prestolnice Evrope so čistejše okolje, nova delovna mesta in naložbe hkrati s povečanjem turizma, večja pozornost mednarodnih medijev in več sponzoriranih okoljskih projektov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Naslov zelena prestolnica Evrope je priznanje za prizadevanja na lokalni ravni za izboljšanje mestnega okolja in spodbujanje trajnostne rasti. Začenja se sedmi natečaj za zeleno prestolnico Evrope za leto 2016. Želel bi spodbuditi mesta, naj se prijavijo ter izkoristijo to priložnost za pregled in prikaz svojih dosežkov na področju varstva okolja ter načrtovanja trajnostne prihodnosti za svoje prebivalce.“

Nagrada je:

  • priznanje mestom, ki dosegajo prepričljive rezultate pri uresničevanju visokih okoljskih ciljev,

  • spodbuda za sprejemanje velikopoteznih ciljev glede okolja in trajnostnega razvoja ter

  • navdih za druga mesta z izmenjavo zamisli, najboljših praks in izkušenj.

Kandidature bodo ocenjene na podlagi 12 meril: prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic; lokalni promet; zelena mestna območja, kjer se vzdržuje trajnostna raba zemljišč; narava in biotska raznovrstnost; kakovost zraka; kakovost akustičnega okolja; proizvodnja odpadkov in ravnanje z njimi; upravljanje z vodami; čiščenje odpadnih voda; ekoinovacije in trajnostno zaposlovanje, energijska učinkovitost; integrirano okoljsko upravljanje.

V izboru lahko sodelujejo države članice EU, države pristopnice in države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Črna gora, Srbija in Turčija) ter države Evropskega gospodarskega prostora. Mesta se lahko prijavijo na naslovu www.europeangreencapital.eu. Rok oddaje kandidatur za izbor za leto 2016 je 17. oktober 2013. Nagrado podeljuje evropska žirija ob pomoči odbora priznanih strokovnjakov z različnih okoljskih področij. Razglasitev zmagovalnega mesta bo junija 2014.

Osnovne informacije

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je nastala na pobudo mest z okolju prijazno vizijo. Zamisel se je rodila na zasedanju v Talinu, Estonija, 15. maja 2006 na pobudo Jürija Ratasa, nekdanjega župana Talina. Petnajst evropskih mest in Zveza estonskih mest so takrat podpisali skupen memorandum o soglasju o uvedbi te nagrade.

Do zdaj je bilo nagrajenih šest mest: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, København in Bristol — in sicer od leta 2010 do 2015. Na letni podelitvi nagrad prejšnji petek v mestu Nantes je naslov zelene prestolnice leta 2015 prejel Bristol.

Evropa je danes pretežno urbana družba, saj tri četrtine Evropejcev živi v večjih ali manjših mestih. Večina okoljskih izzivov, ki so danes pred nami, izvira iz mestnih območij, a ravno v teh mestnih območjih nastajajo zaveze in inovacije, ki so potrebne za reševanje teh izzivov. Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je bila zasnovana kot priznanje mestom za njihova prizadevanja in je namenjena spodbujanju nadaljnjih ukrepov ter prikazu najboljših praks in njihovi izmenjavi med mesti.

Nagrada je ne samo navdih za druga mesta, ampak prispeva k ugledu in privlačnosti zmagovalnega mesta kot destinacije za potovanje, delo in bivanje.

Več informacij:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital ali pošljite tvit na: @EU_GreenCapital

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar