Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 juni 2013

Wordt jouw stad in 2016 de Groene Hoofdstad van Europa?

Vanaf vandaag gaat de Commissie op zoek naar de Groene Hoofdstad van Europa voor 2016. De onderscheiding "Groene Hoofdstad van Europa" is een prijs voor steden die het voortouw nemen op het vlak van milieuvriendelijk wonen in een stedelijke omgeving. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt, heeft ten doel Europese steden aan te moedigen aantrekkelijkere en gezondere omgevingen te worden om te wonen, werken en bezoeken - kortom, steden "waar het goed leven is".

Voor het eerst kunnen Europese steden met meer dan 100 000 inwoners meedingen naar de titel. Vroeger kwamen alleen steden met meer dan 200 000 inwoners in aanmerking. De wijziging betekent dat nu meer dan 400 steden in heel Europa kunnen deelnemen.

De voordelen van een Groene Hoofdstad van Europa omvatten niet alleen een schoner milieu, nieuwe arbeidsplaatsen en investeringen, maar zorgen ook voor een toename van toerisme en de voordelen van positieve verslaggeving in de pers en meer sponsoring voor milieuprojecten.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "De onderscheiding voor de Groene Hoofdstad van Europa brengt plaatselijke inspanningen om de stedelijke omgeving te verbeteren en duurzame groei te bevorderen onder de aandacht. Bij de aanvang van de strijd om de titel van zevende Groene Hoofdstad van Europa voor 2016 wil ik kleinere steden aanmoedigen om zich kandidaat te stellen en deze onderscheiding aan te grijpen om hun prestaties op milieugebied te evalueren en te belichten en om een duurzame toekomst voor hun inwoners te plannen."

De onderscheiding heeft tot doel:

  • steden te belonen die de verwezenlijking van belangrijke milieudoelstellingen op hun naam hebben staan;

  • steden aan te moedigen om ambitieuze doelen te stellen waarbij voor de toekomst naar een beter milieu en duurzame ontwikkeling wordt gestreefd, en

  • andere steden te stimuleren tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën en beste praktijken en ervaringen.

De inzendingen zullen worden beoordeeld op basis van 12 indicatoren: beperking van en aanpassing aan klimaatverandering; plaatselijk vervoer; stadsgroen met duurzaam grondgebruik; natuur en biodiversiteit; luchtkwaliteit; kwaliteit van de akoestische omgeving; afvalproductie en -beheer; waterbeheer; afvalwaterbehandeling; eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid; energieprestaties; geïntegreerd milieubeheer.

De EU-lidstaten, toetredende en kandidaatlidstaten (Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) en landen van de Europese Economische Ruimte kunnen meedingen naar de titel. Steden kunnen zich online kandidaat stellen via www.europeangreencapital.eu. De inzendingen voor de titel van 2016 dienen uiterlijk op 17 oktober 2013 te zijn ingediend. De titel wordt toegekend door een Europese jury, die wordt bijgestaan door een panel van erkende deskundigen die in diverse aspecten van het milieu onderlegd zijn. De winnaar wordt in juni 2014 bekend gemaakt.

Achtergrond

De onderscheiding "Groene Hoofdstad van Europa" is het resultaat van een initiatief dat uitging van steden met een groene visie. Het idee werd geboren tijdens een bijeenkomst op 15 mei 2006 in Tallinn (Estland), die op initiatief van Jüri Ratas, oud-burgemeester van Tallinn, was belegd en waarbij 15 Europese steden en de Vereniging van Estse steden een gezamenlijk memorandum van overeenstemming ondertekenden met als doel een dergelijke onderscheiding in het leven te roepen.

Zes steden – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen en Bristol – mogen deze titel van 2010 tot 2015 achtereenvolgens voeren. Afgelopen vrijdag werd in Nantes tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking Bristol tot Groene Hoofdstad van 2015 verkozen.

Europa is nu een hoofdzakelijk stedelijke maatschappij: drie van de vier Europeanen leven in grotere en kleinere steden. Het zijn de stedelijke gebieden die onze samenleving met de grootste milieuproblemen opzadelen, maar het is tevens in de stedelijke gebieden dat het engagement tot stand komt en de innovatieve ideeën worden geboren om deze problematiek aan te pakken. De titel "Groene Hoofdstad van Europa" werd in het leven geroepen als een initiatief dat inspanningen beloont, steden tot verdere actie aanspoort, beste praktijken onder de aandacht brengt en de uitwisseling van deze praktijken tussen Europese steden aanmoedigt.

Het betere imago van de winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron zijn voor andere steden; het zal de winnaar tevens een betere reputatie bezorgen en de stad aantrekkelijker maken voor mensen die haar willen bezoeken of er willen werken of wonen.

Voor nadere informatie:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital or tweet us @EU_GreenCapital

Contact :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar