Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. jūnijā

Kura pilsēta būs 2016. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta?

Komisija ir sākusi lūkoties pēc Eiropas 2016. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas titula pretendentēm. Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu piešķir pilsētām par priekšzīmi videi nekaitīgā pilsētas dzīvesveidā. Šāds ikgadējais apbalvojums ir iedibināts kā stimuls Eiropas pilsētām darīt visu, lai tās kļūtu par piesaistošāku un veselīgāku dzīves, darba un apmeklējumu vietu, proti, lai tās būtu dzīvošanai piemērotas pilsētas.

Pirmo reizi uz šo titulu var pieteikties arī Eiropas pilsētas, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju. Iepriekš uz titulu pretendēt drīkstēja pilsētas, kurās ir vismaz 200 000 iedzīvotāju. Šāda pārmaiņa nozīmē to, ka tagad visā Eiropā dalībai šajā konkursā atbilst vairāk nekā 400 pilsētu.

Eiropas Zaļā galvaspilsēta izceļas ne vien ar tīrāku vidi, jaunām darbvietām un ieguldījumiem, bet arī ar tūrisma pieaugumu, tās labo slavu popularizē starptautiskie mēdiji, un daudz dāsnāk tiek sponsorēti to projekti vides jomā.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums dod pašvaldībām iespēju gūt atzinību par savu veikumu pilsētvides uzlabošanā un ilgtspējīgas izaugsmes jomā. Izsludinot konkursu par 2016. gada pilsētu, kura būs jau septītā Eiropas Zaļā galvaspilsēta, vēlos mudināt pilsētas pieteikties uz šo goda nosaukumu un izmantot to kā iespēju apzināt un izcelt vides uzlabošanas jomā paveikto un plānot ilgtspējīgu attīstību savu iedzīvotāju labā.”

Šā apbalvojuma mērķis ir:

  • izteikt atzinību pilsētām, kas ilgākā termiņā ar taustāmiem rezultātiem sasniedz vērienīgus vides mērķus,

  • rosināt pilsētas noteikt prasīgus mērķus turpmākajiem pilnveidojumiem vides jomā un ilgtspējīgai attīstībai un

  • iedvesmot citas pilsētas ar jaunām idejām, paraugpraksi un pieredzi.

Pieteikumi tiks vērtēti pēc 12 rādītājiem: pielāgošanās klimata pārmaiņām un to ietekmes mazināšana; vietējais transports; pilsētas zaļās zonas, kas atbilst zemes ilgtspējīgas izmantošanas principiem; daba un bioloģiskā daudzveidība; apkārtējā gaisa kvalitāte; akustiskās vides kvalitāte; atkritumu rašanās un apsaimniekošana; ūdens apsaimniekošana; notekūdeņu attīrīšana; ekoinovācijas un ilgtspējīga nodarbinātība, energoefektivitāte; integrēta vides vadība.

Konkursā var piedalīties ES dalībvalstis, valstis, kas pievienojas, un kandidātvalstis (Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Melnkalne, Serbija un Turcija) un Eiropas Ekonomikas zonas valstis. Pilsētas savus pieteikumus var iesniegt internetā: www.europeangreencapital.eu. Pieteikšanās termiņš 2016. gada goda nosaukumam ir 2013. gada 17. oktobris. Par nosaukuma piešķiršanu lems žūrija, kurā piedalīsies pārstāvji no visas Eiropas un kurai palīdzēs atzīti dažādu vides jomu eksperti. Uzvarētāju paziņos 2014. gada jūnijā.

Vispārīga informācija

Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukuma piešķiršanas aizsākums bija “zaļi” domājošu pilsētu iniciatīva. Ideja sākotnēji radās 2006. gada 15. maijā sanāksmē Tallinā pēc bijušā Tallinas mēra Jiri Ratasa iniciatīvas. Šajā sanāksmē 15 Eiropas pilsētas un Igaunijas Pilsētu asociācija parakstīja kopīgu saprašanās memorandu par minētā goda nosaukuma izveidi.

Līdz šim, no 2010. līdz 2015. gadam, šis nosaukums piešķirts sešām pilsētām — Stokholmai, Hamburgai, Vitorijai–Gasteisai, Nantei, Kopenhāgenai un Bristolei. 2015. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas titula ieguvēju paziņoja pagājušajā piektdienā, Nantē, šā apbalvojuma ikgadējā pasniegšanas ceremonijā, un to saņēma Bristole.

Apdzīvotība Eiropā galvenokārt koncentrējas pilsētās — tajās dzīvo trīs ceturtdaļas eiropiešu. Daudz vides problēmu, ar ko mēs saskaramies, rodas pilsētu teritorijās, bet tieši pilsētas ir arī tās, kas piedāvā vajadzīgo gribu un inovācijas šo problēmu risināšanai. Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums tika iecerēts kā iniciatīva, kas ļauj atalgot ieguldīto darbu, motivēt pilsētas turpināt uzsākto ceļu, iedvesmot ar sekmīgu priekšzīmi un vairot paraugprakses apmaiņu starp Eiropas pilsētām.

Ekoloģiskie aspekti pilsētas tēlā ne vien iedvesmo citas pilsētas, bet arī palielina pilsētas atpazīstamību un pievilcīgumu tūristu, potenciālo darbinieku un iedzīvotāju acīs.

Plašākai informācijai

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Tviterī: http://twitter.com/EU_GreenCapital vai tvītojiet mums @EU_GreenCapital

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar