Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. kesäkuuta 2013

Sinunko kotikaupungistasi Euroopan vihreä pääkaupunki 2016?

Komissio on ryhtynyt etsimään vuoden 2016 Euroopan vihreää pääkaupunkia. Euroopan vihreä pääkaupunki -nimitys on tunnustus kaupungeille, jotka ovat eturintamassa ympäristöystävällisen kaupunkiasumisen kehittämisessä. Vuosittaisen kilpailun tarkoituksena on innostaa Euroopan kaupunkeja ryhtymään toimiin, jotta ne olisivat viihtyisämpiä ja terveellisimpiä paikkoja elää, työskennellä ja vierailla — kaupunkeja, joissa voi elää tervettä elämää.

Ensimmäistä kertaa nimitystä voivat hakea yli 100 000 asukkaan kaupungit. Aiemmin osallistumaan olivat oikeutettuja ainoastaan kaupungit, joiden asukasmäärä on vähintään 200 000. Muutos merkitsee sitä, että nimityksen voi saada yli 400 kaupunkia eri puolilta Eurooppaa.

Puhtaamman ympäristön sekä uusien työpaikkojen ja investointien lisäksi Euroopan vihreä pääkaupunki ‑nimityksestä seuraavia hyötyjä ovat matkailijamäärien kasvu, positiivinen näkyvyys kansainvälisissä tiedotusvälineissä ja ympäristöhankkeiden vilkkaampi sponsorointi.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan Euroopan vihreä pääkaupunki –nimityksen tarkoitus on tuoda esiin paikalliset toimet kaupunkiympäristön parantamiseksi ja kestävän kasvun edistämiseksi. ”Kun nyt käynnistämme kilpailun Euroopan seitsemännen vihreän pääkaupungin valitsemiseksi, tällä kerralla vuodeksi 2016, kehotan pienempiä kaupunkeja asettumaan ehdokkaaksi ja käyttämään tätä tilaisuutta tarkastellakseen ympäristösaavutuksiaan ja tuodakseen niitä esille sekä suunnitellakseen asukkailleen kestävää tulevaisuutta”, Potočnik sanoi.

Nimityksellä halutaan

  • palkinta kaupunkeja, joissa on todistettavasti saavutettu vaativia ympäristötavoitteita

  • kannustaa kaupunkeja asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön parantamiselle ja kestävälle kehitykselle, sekä

  • inspiroida muita kaupunkeja jakamalla uusia ideoita, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia.

Ehdokkuudet arvioidaan 12 kriteerin perusteella, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, paikallisliikenne, kaupunkien viheralueet ja kestävä maankäyttö, luonto ja biologinen monimuotoisuus, ilmanlaatu, akustisen ympäristön laatu, jätteen syntyminen ja jätehuolto, vesihuolto, jäteveden käsittely, ekoinnovointi ja kestävä työllisyys, energiatehokkuus, sekä yhdennetty ympäristöasioiden hallinta.

Kilpailuun voivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, unioniin liittyvät maat ja ehdokasmaat (Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro, Serbia ja Turkki) ja Euroopan talousalueen maat. Kaupungit voivat ilmoittautua kilpailuun verkossa osoitteessa www.europeangreencapital.eu. Hakemusten jättämisen määräaika päättyy 17. lokakuuta 2013. Nimityksen myöntää eurooppalainen tuomaristo, jota avustaa eri ympäristöalan tunnetuista asiantuntijoista koostuva paneeli. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2014.

Tausta

Idea Euroopan vihreä pääkaupunki -nimityksestä syntyi vihreän vision omaksuneiden kaupunkien keskuudessa. Alkuperäinen suunnitelma laadittiin Tallinnassa 15. toukokuuta 2006 pidetyssä kokouksessa Tallinnan entisen kaupunginjohtajan Jüri Ratasin aloitteesta. Yhteensä 15 eurooppalaista kaupunkia ja Viron kaupunkiliitto allekirjoittivat tällöin yhteisymmärryspöytäkirjan tällaisen nimityksen myöntämisestä.

Tämä nimitys on vuosien 2010–2015 aikana annettu Tukholmalle, Hampurille, Vitoria-Gasteizille, Nantesille, Kööpenhaminalle ja Bristolille. Bristol nimettiin vuoden 2015 vihreäksi pääkaupungiksi viime perjantaina Nantesissa pidetyssä vuosittaisessa palkintojuhlassa.

Eurooppa on tätä nykyä pääasiassa kaupunkiyhteiskunta, sillä kolme neljästä eurooppalaisesta asuu kaupungeissa. Monet ympäristöhaasteemme ovat lähtöisin kaupunkialueilta, mutta toisaalta myös ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavat sitoumukset ja innovoinnit syntyvät kaupungeissa. Euroopan vihreä pääkaupunki -nimityksen päämääränä oli palkita ponnisteluja, rohkaista kaupunkeja sitoutumaan lisätoimiin sekä esitellä ja edistää parhaiden käytäntöjen vaihtamista Euroopan kaupunkien välillä.

Sen lisäksi, että voittajakaupunki toimii malliesimerkkinä muille kaupungeille, nimitys voi tuoda voittajalle mainetta ja näkyvyyttä ja lisätä sen houkuttelevuutta matkailu-, työ- ja asuinkaupunkina.

Lisätietoja:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital tai tviittaa meille @EU_GreenCapital

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar