Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. juuni 2013

Kas sinu linnast võiks saada Euroopa roheline pealinn 2016?

Komisjon kuulutas välja konkursi 2016. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Euroopa rohelise pealinna auhinnaga tunnustatakse keskkonnasõbralike linnaasumite esirinnas olevaid linnu. Igal aastal antava auhinna eesmärk on innustada Euroopa linnu tegutsema selle nimel, et muutuda atraktiivsemaks ja tervislikumaks elu-, töö- ning külastuskohaks — ühesõnaga linnaks, kus on hea elada.

Seekord saavad tiitlit taotleda ka need Euroopa linnad, kus elab rohkem kui 100 000 elanikku. Eelnevalt võisid kandideerida vaid linnad, mille rahvaarv on üle 200 000. Tänu sellele muudatusele on üle 400 linna kõikjal Euroopas potentsiaalsed tiitlikandidaadid.

Euroopa roheline pealinn tähendab eeskätt puhast keskkonda, aga ka uusi töökohti ja investeeringuid, turismi kasvu, positiivset rahvusvahelist meediakajastust ning rohkem toetust keskkonnaprojektidele.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Euroopa rohelise pealinna auhinna eesmärk on teha nähtavaks kohalikul tasandil tehtud töö, mis on aidanud linnakeskkonda parandada ja jätkusuutlikku majanduskasvu edendada. Seitsmenda Euroopa rohelise pealinna konkursi väljakuulutamisel 2016. aastaks sooviksin innustada just väiksemaid linnu konkursil osalema ja kasutama seda kui võimalust vaadata läbi ja tõsta esile oma keskkonnaalased saavutused ning kavandada jätkusuutlikku tulevikku oma kodanikele.”

Auhinna eesmärk on:

  • tunnustada linnu, mis on järjekindlalt saavutanud häid tulemusi kaugeleulatuvate keskkonnaalaste eesmärkide täitmisel;

  • innustada linnu seadma ambitsioonikaid eesmärke keskkonna parandamiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks ning

  • inspireerida teisi linnu uute ideede, parimate tavade ja kogemustega.

Taotlusi hinnatakse 12 näitaja alusel: nendeks on kliimamuutused, muutuste leevendamine ja nendega kohanemine; kohalik transport; rohelised linnaalad, kus rakendatakse säästvat maakasutust; loodus ja bioloogiline mitmekesisus; välisõhu kvaliteet; helikeskkonna kvaliteet; jäätmeteke ja -käitlus; veemajandus; reoveekäitlus; ökoinnovatsioon ja jätkusuutlik tööhõive; energiatõhusus; terviklik keskkonnajuhtimine.

Konkursil võivad osaleda ELi liikmesriigid, ühinevad riigid ja kandidaatriigid (Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Island, Montenegro, Serbia, Türgi) ning Euroopa Majanduspiirkonna riigid. Linnad saavad taotlusi esitada veebilehel www.europeangreencapital.eu. Taotluste esitamise tähtaeg 2016. aasta tiitlile on 17. oktoober 2013. Tiitli annab üle Euroopa žürii, keda abistab kandidaatide valikul eri keskkonnavaldkondade rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide rühm. Võitja tehakse teatavaks 2014. aasta juunis.

Taust

Euroopa rohelise pealinna auhind loodi rohelise mõtteviisiga linnade algatusel. Esialgse mõtte käis välja endine Tallinna linnapea Jüri Ratas 15. mail 2006 Tallinnas toimunud kohtumisel, kus 15 Euroopa linna ja Eesti Linnade Liit kirjutasid alla ühisele vastastikuse mõistmise memorandumile sellise auhinna loomise kohta.

Ajavahemiku 2010–2015 auhinnavõtjad on Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhaagen ja Bristol. 2015. aasta roheline pealinn Bristol tehti teatavaks eelmisel reedel Nantes'is toimunud iga-aastasel auhinnatseremoonial.

Praegune Euroopa on peamiselt linnaühiskond – kolm eurooplast neljast elab nimelt linnas. Enamik meie ühiskonna keskkonnaprobleeme on seotud linnapiirkondadega, kuid just need piirkonnad suudavad ühendada jõu ja nõu selliste probleemide lahendamiseks. Euroopa rohelise pealinna auhind loodi eesmärgiga tunnustada seniseid jõupingutusi, innustada linnu veelgi aktiivsemalt tegutsema ning tuua esile linnades kehtivad parimad tavad ja soodustada nende vahetamist Euroopa linnade vahel.

Lisaks teiste linnade innustamisele aitab auhind tõsta võitjalinna mainet ja atraktiivsust külastus-, elu- ja töökohana.

Lisateave

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital või leia meid @EU_GreenCapital

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar