Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. juni 2013

Bliver din by Europas miljøhovedstad 2016?

Kommissionen har startet sin søgen efter Europas miljøhovedstad 2016. Prisen som Europas miljøhovedstad uddeles til foregangsbyer på miljøområdet. Prisen, som uddeles hvert år, skal anspore europæiske byer til at blive mere attraktive og sunde at leve i, arbejde i og besøge – byer, der er "fit for life".

For første gang kan europæiske byer med mere end 100 000 indbyggere ansøge om prisen. Hidtil var det kun byer med mindst 200 000 indbyggere, der kunne søge. Denne ændring betyder, at prisen nu er tilgængelig for over 400 byer i EU.

Fordelene ved at være Europas miljøhovedstad er først og fremmest et renere miljø, nye arbejdspladser og investeringer og øget turisme med deraf følgende positiv international mediedækning og øget sponsorering af miljøprojekter.

EU-kommissær for miljø, Janez Potočnik, udtaler: ”Prisen ”Europas miljøhovedstad” sætter fokus på den indsats, der bliver gjort lokalt for at forbedre bymiljøet og fremme bæredygtig vækst. Når vi nu med ”Europas miljøhovedstad 2016” lancerer konkurrencen for syvende gang, vil jeg gerne opfordre mindre byer til at ansøge og bruge denne chance til at fokusere på deres miljøresultater og planlægge en bæredygtig fremtid for deres borgere.”

Formålet med prisen er at:

  1. anerkende byer, som har vist sig i stand til at opnå høje miljømål

  • opmuntre byer til at sætte ambitiøse mål for fremtidige forbedringer af miljøet og bæredygtig udvikling og

  1. inspirere andre byer med nye idéer, bedste praksis og erfaringer.

Ansøgerne vil blive bedømt ud fra 12 kriterier: klimaændring, modvirkning af klimaforandringer og tilpasningsforanstaltninger, lokal transport, grønne byområder, der er baseret på bæredygtig arealanvendelse, natur og biodiversitet, luftkvalitet, kvaliteten af de akustiske omgivelser, affaldsproduktion og affaldsforvaltning, vandforvaltning, behandling af spildevand, miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse, effektiv energiudnyttelse, integreret miljøforvaltning.

Prisen kan tildeles byer i EU’s medlemsstater, tiltrædelses- og kandidatlande (Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) samt landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge og Liechtenstein). Byer kan ansøge online på www.europeangreencapital.eu. Ansøgningsfristen for 2016 er den 17. oktober 2013. Prisen tildeles af en europæisk jury med støtte fra et panel af anerkendte eksperter inden for forskellige miljøområder. Vinderen vil blive kåret i juni 2014.

BAGGRUND

Initiativet til at indstifte prisen "Europas miljøhovedstad" er taget af en række miljøbevidste byer. Idéen opstod i Tallinn i Estland den 15. maj 2006 på et møde afholdt på initiativ af Tallinns tidligere borgmester, Jüri Ratas. På mødet underskrev 15 europæiske byer og sammenslutningen af estiske byer et fælles aftalememorandum om indstiftelse af en sådan pris.

Indtil videre er seks byer – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, København og Bristol – blevet tildelt prisen for årene 2010 til 2015. Ved den årlige prisuddeling i Nantes sidste fredag blev Bristol tildelt titlen som Europas miljøhovedstad 2015.

I dag består Europa i høj grad af et bysamfund, hvor fire ud af fem indbyggere bor i større eller mindre byer. Mange miljøproblemer, som samfundet står over for, har deres udspring i byområder, men det er også byområderne, der udviser det engagement og den nytækning, der skal til for at løse problemerne. Prisen "Europas miljøhovedstad" er et initiativ, der skal belønne dette arbejde og anspore byerne til at yde en ekstra indsats samt fokusere på og tilskynde til udveksling af bedste praksis med andre europæiske byer.

Ud over at inspirere andre byer er denne anerkendelse med til at højne vinderbyens anseelse og tiltrækningskraft som et sted, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde i og bo i.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital eller send os en tweet på

@EU_GreenCapital

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar