Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juni 2013

Gemensamt uttalande på Världsdagen för flyktingar

av vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton, kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor Cecilia Malmström, kommissionsledamoten med ansvar för utvecklingspolitik Andris Piebalgs och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering Kristalina Georgieva.

– Idag är Världsdagen för flyktingar: en dag av växande oro för den internationella gemenskapen eftersom antalet flyktingar i världen har ökat dramatiskt. Även om vi kan räkna antalet flyktingar, över 46 miljoner enligt FN:s flyktingkommissarie, kan vi inte sätta ett mått på det mänskliga lidande, de splittrade familjer, förstörda barndomar och försörjningsmöjligheter som är en följd av flykten från ett krig eller en katastrof.

I Europa har vi en särskild anledning att tänka på flyktingar och fördrivna personer nu när krig i vårt närområde har tvångsförflyttat över sex miljoner syrier, varav 1,6 miljoner är flyktingar. Parallellt med ansträngningar på den politiska fronten ger EU humanitärt och annat stöd till de syrier som påverkas av konflikten, både till de som fortfarande befinner sig i Syrien och de som har flytt landet. Eftersom vi är medvetna om det ökande trycket på värdbefolkningarna i Libanon, Jordanien och Turkiet försöker vi också att hjälpa dem att hantera flyktingströmmarna. Hittills har medlemsstaterna och EU-kommissionen åtagit sig att ge stöd på 840 miljoner euro. EU har också nyligen tillkännagett ytterligare ett stödpaket på 400 miljoner euro till stöd för syrierna.

Ytterligare ett bevis på EU:s långsiktiga engagemang för att hjälpa flyktingar är att EU idag har antagit den sista delen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Detta är höjdpunkten av många års arbete för att säkerställa en bättre och mer human behandling av de som söker skydd.

Det nya systemet kommer att ge bättre tillgång till asylförfarandet för de som söker skydd och leda till asylbeslut som är rättvisare, snabbare och har högre kvalitet. Det kommer att garantera att människor som riskerar att förföljas inte skickas tillbaka till farliga områden och det kommer att garantera värdiga och anständiga förhållanden för de som söker skydd i EU.

Vårt gemensamma system kommer att avskaffa de enorma skillnader vad gäller resultatet av asylansökningar i EU. Det kommer att förbättra de materiella förhållanden under vilka de asylsökande tas emot och tillhandahålla  processuella rättigheter som de beviljas. Dessa åtgärder kommer att göra det europeiska asylsystemet trovärdigare och effektivare.

Genom våra nya lagar införs garantier för de som är mest sårbara, särskilt minderåriga och de som är offer för tortyr eller våld. Det finns nu ett särskilt erkännande om att medlemsstaterna bör vidta steg för att undvika kvarhållande av asylsökande.

För de som ser får sin begäran om asyl godkänd och därför beviljas internationellt skydd harmoniserar de nya bestämmelserna de fördelar som åtföljer sådan status, särskilt när det gäller uppehållstillstånd och enklare tillgång till sysselsättning och sjukvård.

Dessa förändringar kommer nu att genomföras i hela unionen för att säkerställa att de gemensamma standarderna tillämpas i praktiken.

Europeiska unionen är en union som är byggd på värden. Det viktigaste av dessa är solidariteten med de som är mindre lyckligt lottade och som behöver vår hjälp med att överleva och leva med värdighet. Det är därför som EU kommer att fortsätta att leda det internationella samfundet med att hjälpa flyktingar i hela världen och välkomna de som söker skydd från förföljelse och konflikter. Asylsökande som har rätt till skydd bör erbjudas utsikter till ett anständigt liv och möjligheten att ge ett bidrag till våra samhällen. Vi är säkra på att vår gemensamma, nyligen överenskomna, europeiska asylpolitik kommer att bidra till att förverkliga den strävan.  

Kontaktpersoner:

Sebastien Brabant +32 2 298 64 33

Maja Kocijancic +32 2 298 65 70

Michael Mann +32 2 299 97 80

Eamonn Prendergast +32 2 299 88 51

Alexandre Polack +32 2 299 06 77

Irina Novakova +32 2 295 75 17

David Sharrock +32 2 296 89 09

Tove Ernst +32 2 298 67 64

Michele Cercone +32 2 298 09 63


Side Bar