Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. junija 2013

Skupna izjava ob svetovnem dnevu beguncev

Skupna izjava visoke predstavnice EU in podpredsednice Komisije Catherine Ashton, komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström, komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa in komisarke za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve.

„Danes je svetovni dan beguncev: dan, ki ga mednarodna skupnost sprejema vse bolj resno, saj število razseljenih ljudi po svetu dosega nove dramatične razsežnosti. Število beguncev je znano – po podatkih visokega komisarja ZN za begunce jih je prek 46 milijonov. Toda nihče ne ve, koliko trpljenja, razdrtih družin, uničenih otroštev in preživetvenega napora povzroči beg pred vojno ali katastrofo.

V Evropi imamo poseben razlog, da pomislimo na begunce in razseljene ljudi ob dejstvu, da je vojna na našem pragu pognala v beg prek šest milijonov Sirijcev, od katerih jih je več kot 1,6 milijona beguncev. EU poleg prizadevanj na politični ravni zagotavlja humanitarno in drugo pomoč žrtvam konflikta v Siriji, tako tistim, ki so ostale v domovini, kot tistim, ki so jo zapustile. Zavedamo se čedalje večjega pritiska na skupnosti v Libanonu, Jordaniji in Turčiji, ki sprejemajo begunce, zato jim pomagamo pri njihovi oskrbi. Do danes so države članice in Evropska komisija prispevale 840 milijonov EUR pomoči. Poleg tega je EU nedavno napovedala dodaten paket 400 milijonov EUR za pomoč Sirijcem.

Evropa je še dodatno pokazala trajno zavezanost pomoči beguncem, saj je EU danes sprejela zadnji element skupnega evropskega azilnega sistema. Ta je rezultat večletnega dela za dosego boljšega in bolj humanega ravnanja z ljudmi, ki iščejo zaščito.

Sistem bo iskalcem zaščite zagotavljal boljši dostop do azilnega postopka: omogočal bo bolj poštene, hitrejše in kakovostnejše odločitve o azilu, ljudem v strahu pred pregonom bo zagotovil, da ne bodo vrnjeni v okolje, kjer so izpostavljeni nevarnosti, iskalcem zatočišča v EU pa omogočil dostojne in spodobne pogoje.

Skupni sistem bo odpravil izrazite razlike pri odločitvah o prošnjah za azil v EU. Izboljšal bo materialne razmere, v katerih so iskalci azila sprejeti, ter zagotovil izvajanje skupnih postopkovnih pravic, ki so jim priznane. Ti ukrepi bodo občutno izboljšali verodostojnost in učinkovitost evropskega azilnega sistema.

Novi predpisi uvajajo zagotovila za najbolj ranljive, zlasti mladoletnike in žrtve mučenja ali nasilja. Sprejeli smo spoznanje, da države članice morajo uvesti ukrepe, da se izognejo zadržanju iskalcev azila.

Za prosilce, ki pridobijo azil in jim s tem pripada mednarodna zaščita, nova pravila usklajujejo ugodnosti, ki izhajajo iz pridobljenega statusa, zlasti glede pravic bivanja in lažjega dostopa do zaposlitve in zdravstvenega varstva.

Te spremembe bo zdaj treba uveljaviti po celi Uniji, da se zagotovi uporaba skupnih standardov v praksi.

Evropska unija temelji na vrednotah. Najdragocenejša med njimi je solidarnost do ljudi, ki so imeli v življenju manj sreče in potrebujejo našo pomoč, da preživijo in živijo dostojanstveno. Zato bo EU še naprej ohranjala vodilno vlogo v mednarodni skupnosti pri pomoči razseljenim ljudem po svetu ter sprejemala tiste, ki iščejo zatočišče pred pregonom in konfliktom. Prosilcem za azil, ki so upravičeni do zaščite, moramo ponuditi možnost dostojnega življenja in priložnost, da prispevajo k naši družbi. Prepričani smo, da bo naša skupna evropska azilna politika, o kateri smo pravkar dosegli dogovor, pripomogla k uresničitvi te želje.“  

Kontakti:

Sebastien Brabant (+32 22986433)

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)

Alexandre Polack (+32 22990677)

Irina Novakova (+32 22957517)

David Sharrock (+32 22968909)

Tove Ernst (+32 22986764)

Michele Cercone (+32 22980963)


Side Bar