Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. júna 2013

Svetový deň utečencov – spoločné vyhlásenie

vysokej predstaviteľky EÚ – podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej, komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej, komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa a komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievy

„Dnes je Svetový deň utečencov – deň čoraz väčšieho znepokojenia medzinárodného spoločenstva nad tým, že počet vysídlených osôb na celom svete dramaticky stúpa. Kým počet utečencov vieme vyčísliť - podľa vysokého komisára OSN pre utečencov je ich viac ako 46 miliónov, - ľudské utrpenie, rozdelené rodiny, zničené detstvo a život ľudí utekajúcich pre vojnami či pohromami sú nezmerateľné.

V čase, keď takpovediac kúsok od nás vojna viedla k vysídleniu viac ako 6 miliónov Sýrčanov, z ktorých je 1,6 milióna utečencov, máme v Európe osobitný dôvod myslieť na utečencov a vysídlencov. EÚ popri úsilí, ktoré vyvíja na politickom fronte, poskytuje konfliktom postihnutým Sýrčanom aj humanitárnu a inú pomoc. Jednak tým, ktorí vo vlasti ostali, a jednak tým, ktorí z krajiny utiekli. Sme si vedomí rastúceho tlaku na komunity v Libanone, Jordánsku a Turecku, ktoré utečencov prijali, a usilujeme sa im pomôcť. K dnešnému dňu členské štáty a Európska komisia vyčlenili na pomoc 840 miliónov eur. EÚ nedávno oznámila, že na pomoc Sýrčanom uvoľní ďalšie prostriedky vo výške 400 miliónov eur.

Ďalším znakom našej vytrvalej vôle pomáhať utečencom je aj to, že EÚ dnes prijala posledný prvok spoločného európskeho azylového systému, čím sa zavŕšilo mnohoročné úsilie v prospech lepšieho a humánnejšieho zaobchádzania s tými, ktorí hľadajú ochranu.

Zlepší sa dostupnosť azylového konania pre tých, ktorí hľadajú ochranu, azylový systém povedie k spravodlivejším, rýchlejším a kvalitnejším rozhodnutiam a zaručí sa, že ľudia obávajúci sa prenasledovania nebudú opätovne vystavení nebezpečenstvu. Pre tých, ktorí v EÚ hľadajú útočisko, budú vytvorené dôstojné a slušné podmienky.

Spoločný systém bude znamenať koniec zarážajúcich rozdielov v rámci EÚ pri rozhodovaní o žiadostiach o azyl. Zlepšia sa materiálne podmienky, v ktorých sú žiadatelia o azyl prijímaní, a zjednotia sa ich procesné práva. Týmito opatreniami sa dôveryhodnosť a efektivita európskeho azylového systému výrazne zvýši.

Nové právne predpisy vytvárajú záruky pre tých najzraniteľnejších, a to najmä deti a obete mučenia či násilia, osobitne sa uznalo, že členské štáty majú postupovať tak, aby sa vyvarovali zadržiavania uchádzačov o azyl vo väzbe.

V prospech žiadateľov, ktorých žiadosť o azyl bola schválená, a teda sa na nich vzťahuje medzinárodná ochrana, sa v nových pravidlách harmonizujú výhody vyplývajúce z takéhoto postavenia, najmä pokiaľ ide o právo na pobyt a ľahší prístup k zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti.

Teraz je potrebné zaviesť nové pravidlá v celej Únii, aby sa spoločné štandardy napĺňali v praxi.

Európska únia je zväzkom založeným na hodnotách. Najcennejšou z nich je solidarita s tými, ktorí žijú v menej priaznivých podmienkach a potrebujú našu pomoc, aby prežili či žili dôstojne. Z tohto dôvodu bude EÚ naďalej viesť medzinárodné spoločenstvo pri pomoci vysídleným ľuďom z celého sveta a prijímať tých, ktorí pred perzekúciou a konfliktami hľadajú ochranu. Uchádzačom o azyl s právom na ochranu by sme mali ponúknuť perspektívu dôstojného života a vytvoriť príležitosti, aby do našej spoločnosti priniesli svoj vklad. Veríme, že spoločná európska azylová politika, na ktorej sme sa práve dohodli, prispeje k tomu, aby sa táto ambícia stala realitou.“

Kontaktné osoby:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar