Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juni 2013

Gemeenschappelijke verklaring op Wereldvluchtelingendag

door de hoge vertegenwoordiger van de Unie/vicevoorzitter Catherine Ashton, commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström, commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs en commissaris voor Internationale Samenwerking, Humanitaire Hulp en Crisisbestrijding Kristalina Georgieva

“Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Een dag die steeds belangrijker wordt voor de internationale gemeenschap, nu het aantal ontheemden over de hele wereld een nieuw tragisch hoogtepunt heeft bereikt. We weten hoeveel vluchtelingen er zijn: meer dan 46 miljoen volgens de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen. Wat we met dat getal echter niet uitdrukken, is het leed van de mensen die vluchten voor een oorlog of ramp, en hoe gezinnen uiteenvallen, kinderen hun jeugd wordt ontnomen en mensen hun broodwinning verliezen.

In de nabijheid van Europa woedt er op dit moment een oorlog die meer dan zes miljoen Syriërs heeft verdreven, waaronder 1,6 miljoen vluchtelingen. We hebben er dus alle belang bij om aandacht te schenken aan vluchtelingen en ontheemden. De EU levert inspanningen op politiek gebied, maar verleent daarnaast ook humanitaire en andere bijstand aan de Syriërs die door het conflict worden getroffen en die nog in Syrië gebleven zijn of die het land zijn ontvlucht. Zij is zich bewust van de toenemende druk op de gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Turkije en wil hen ook helpen bij het opvangen van de vluchtelingen. Tot op heden is 840 miljoen euro aan steun vastgelegd door de lidstaten en de Europese Commissie. De EU heeft onlangs ook aangekondigd dat zij 400 miljoen euro extra steun zal uittrekken voor de Syrische bevolking.

De EU heeft vandaag met de goedkeuring van het laatste onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel nogmaals laten blijken dat zij zich langdurig wil inzetten voor vluchtelingen. De goedkeuring is het hoogtepunt van de inspanningen die gedurende vele jaren zijn geleverd om personen die bescherming zoeken een betere en menselijkere behandeling te garanderen.

Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel zal personen die bescherming zoeken betere toegang tot de asielprocedure bieden. Het zal leiden tot eerlijkere, snellere en betere beslissingen over asielaanvragen. Voorts zal het ervoor zorgen dat personen die vervolging vrezen niet opnieuw aan gevaar worden blootgesteld. Het zal ook waardige en eerlijke voorwaarden bieden voor personen die in de EU bescherming zoeken.

Met het gemeenschappelijk stelsel van de EU zal een einde worden gemaakt aan de opmerkelijke verschillen in de uitkomst van asielverzoeken in de EU. De asielzoekers zullen in betere materiële omstandigheden worden opgevangen en zullen gemeenschappelijke procedurerechten worden toegekend. Deze maatregelen zullen de geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het Europees asielstelsel aanzienlijk verhogen.

In de nieuwe EU‑wetgeving zijn waarborgen opgenomen voor de meest kwetsbare personen, met name minderjarigen en slachtoffers van foltering en geweld. Er is nu uitdrukkelijk bepaald dat de lidstaten het nodige moeten doen om hechtenis van asielzoekers te vermijden.

De nieuwe wetgeving harmoniseert de voordelen die verbonden zijn aan de internationale beschermingsstatus, met name op het gebied van verblijfsrechten. De personen die een positief antwoord krijgen op hun asielverzoek en bijgevolg internationale bescherming genieten, zullen ook gemakkelijker toegang krijgen tot werk en gezondheidszorg.

De wijzigingen moeten nu over de hele EU worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke normen daadwerkelijk worden toegepast.

De Europese Unie is gebaseerd op waarden. De solidariteit met minder geprivilegieerde personen die onze hulp nodig hebben om te overleven en een waardig leven te leiden, is daar de meest waardevolle van. De EU zal daarom in de internationale gemeenschap het voortouw blijven nemen om ontheemden over de hele wereld te helpen en personen die bescherming zoeken tegen vervolging en conflicten op te vangen. Asielzoekers die recht hebben op bescherming moeten uitzicht krijgen op een waardig bestaan en de kans krijgen om bij te dragen tot de gemeenschap. Wij hebben er vertrouwen in dat ons gemeenschappelijk Europees asielbeleid, waarover net overeenstemming is bereikt, zal bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.”

Contact:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar