Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. jūnijā

Kopīgs paziņojums Pasaules bēgļu dienā,

ko sniedz ES Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrīna Eštone, iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma, attīstības komisārs Andris Piebalgs un starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva

“Šodien mēs atzīmējam Pasaules bēgļu dienu. Bēgļu jautājums rada arvien lielākas bažas starptautiskajā sabiedrībā, jo pārvietoto cilvēku skaits visā pasaulē pieaug līdz vēl nebijušam apmēram. Mēs varam aplēst bēgļu skaitu – vairāk nekā 46 miljoni cilvēku, kā liecina dati, ko sniedzis ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos –, bet mēs nevaram skaitliski izmērīt cilvēku ciešanas, izjauktās ģimenes, izpostīto bērnību un mājokli – to visu nākas piedzīvot, bēgot no kara vai katastrofas.

Mums Eiropā ir īpašs iemesls domās pievērsties bēgļiem un pārvietotajiem cilvēkiem pašlaik, kad, netālajā reģionā plosoties karam, ir pārvietoti vairāk nekā 6 miljoni sīriešu, no kuriem 1,6 miljoni ir bēgļi. Līdztekus politiskajiem centieniem ES sniedz humāno un cita veida palīdzību sīriešiem, kurus skāris konflikts – gan tiem, kas joprojām ir Sīrijā, gan tiem, kas atstājuši valsti un devušies bēgļu gaitās. Apzinoties, ka situācija uzņemošajā sabiedrībā Libānā, Jordānijā un Turcijā kļūst arvien saspringtāka, mēs arī cenšamies palīdzēt tām risināt bēgļu jautājumu. Pašlaik dalībvalstis un Eiropas Komisija ir paredzējušas palīdzības sniegšanai 840 miljonus eiro. ES arī nesen paziņoja par papildu 400 miljonus eiro vērtu palīdzības pasākumu kopumu sīriešiem.

Vēl viens pierādījums tam, ka ES ir apņēmusies neatlaidīgi sniegt palīdzību bēgļiem, ir tas, ka šodien ES pieņem pēdējo atlikušo elementu Kopējā Eiropas patvēruma sistēmā, tādējādi vainagojot darbu daudzu gadu garumā nolūkā nodrošināt labāku, humānāku attieksmi pret tiem, kas meklē aizsardzību.

Šī sistēma nodrošinās labāku patvēruma piešķiršanas procedūras pieejamību tiem, kas meklē aizsardzību; tās ietvaros lēmumi par patvēruma piešķiršanu tiks pieņemti taisnīgāk, ātrāk un kvalitatīvāk; tā nodrošinās, ka cilvēki, kam draud vajāšana, netiks nosūtīti atpakaļ turp, kur viņiem draud briesmas, un garantēs cieņpilnus un pienācīgus apstākļus tiem, kas meklē patvērumu ES.

Mūsu kopējā sistēma novērsīs lielās atšķirības, kādas ES vērojamas patvēruma pieteikumu izskatīšanas rezultātos. Tā uzlabos materiālos apstākļus, kādos patvēruma meklētājus uzņem, un noteiks kopējas procesuālās tiesības, kādas tiem piešķir. Šie pasākumi krietni uzlabos paļāvību uz Eiropas patvēruma sistēmu un tās efektivitāti.

Mūsu jaunie likumi paredz garantijas visneaizsargātākajiem cilvēkiem, īpaši nepilngadīgajiem un spīdzināšanas vai vardarbības upuriem, tiek īpaši atzīts, ka dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai izvairītos no aizturēšanas piemērošanas patvēruma meklētājiem.

Attiecībā uz tiem, kuru patvēruma pieprasījums ir pieņemts un kuriem tādējādi ir piešķirta starptautiskā aizsardzība, jaunie noteikumi saskaņo priekšrocības, kas ir saistītas ar šo statusu, jo īpaši attiecībā uz uzturēšanās tiesībām un labākām iespējām atrast darbu un saņemt veselības aprūpi.

Lai nodrošinātu, ka kopējie standarti tiek piemēroti praksē, šīs izmaiņas tagad ir jāīsteno visā Savienībā.

Eiropas Savienība ir būvēta uz vērtībām. Svarīgākā no tām ir solidaritāte ar tiem, kuriem klājas grūtāk un kuriem vajadzīga mūsu palīdzība, lai izdzīvotu un dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi. Tādēļ ES arī turpmāk būs starptautiskās sabiedrības priekšgalā, palīdzot pārvietotiem cilvēkiem visā pasaulē un uzņemot tos, kas meklē glābiņu no vajāšanas un konflikta. Patvēruma meklētājiem, kam piešķirta aizsardzība, ir jārada iespēja dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi un sniegt ieguldījumu mūsu sabiedrībā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu kopējā Eiropas patvēruma politika, par kuru tikko esam vienojušies, palīdzēs īstenot šo mērķi dzīvē."

Kontaktpersonas :

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar