Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 20 d.

Bendras pareiškimas Pasaulio pabėgėlių dienos proga

ES vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton, už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström, už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgs ir už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Komisijos narė Kristalina Georgieva

„Šiandien – Pasaulio pabėgėlių diena: tai diena, susijusi su vis didesniais tarptautinės bendruomenės rūpesčiais, nes perkeltųjų asmenų skaičius visame pasaulyje pasiekė nerimą keliančias aukštumas. Galime suskaičiuoti, kiek yra pabėgėlių – pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro, daugiau negu 46 milijonai, – bet negalime skaičiais išreikšti nuo karo ar katastrofos pabėgusių žmonių patirtų kančių, išardytų šeimų, atimtos vaikystės ir gyvybės.

Europoje dabar ypač svarbu galvoti apie pabėgėlius ir perkeltuosius asmenis, nes dėl visai čia pat vykstančio karo perkeltaisiais asmenimis tapo daugiau kaip 6 mln. Sirijos gyventojų, iš kurių 1,6 mln. yra pabėgėliai. ES ne tik deda politines pastangas, bet ir teikia humanitarinę ir kitokios rūšies pagalbą nuo konflikto nukentėjusiems Sirijos gyventojams: ir tiems, kurie dar tebėra Sirijoje, ir tiems, kurie pabėgo iš šalies. Mes suvokiame, kokia tai sunki našta priimančiosioms Libano, Jordanijos ir Turkijos bendruomenėms, ir joms taip pat siekiame padėti spręsti pabėgėlių problemas. Europos Komisija ir valstybės narės jau skyrė pagalbai 840 mln. eurų. Be to, ES neseniai paskelbė skirsianti Sirijos gyventojų pagalbai dar 400 mln. eurų.

Dar vienas Europos tvaraus įsipareigojimo padėti pabėgėliams ženklas yra tas, kad šiandien ES priimtas galutinis Bendros Europos prieglobsčio sistemos elementas: užbaigtas daugelio metų darbas siekiant užtikrinti geresnį, humaniškesnį elgesį su apsaugos prašančiais žmonėmis.

Sistema padidins apsaugos prašančių žmonių galimybes pasinaudoti prieglobsčio siekimo procedūra, užtikrins, kad sprendimai dėl prieglobsčio suteikimo būtų priimami teisingiau, greičiau ir geriau, kad asmenys, bijantys būti persekiojami, nebūtų grąžinami į pavojaus vietas, o ieškantiems prieglobsčio ES būtų užtikrinamos orios ir deramos sąlygos.

Įvedus bendrąją sistemą nebeliks akivaizdžių sprendimų dėl prieglobsčio prašymų skirtumų įvairiose ES šalyse. Ji padės pagerinti materialines sąlygas, kuriomis priimami prieglobsčio prašytojai, ir suteiks jiems vienodas procedūrines garantijas. Dėl šių priemonių Europos prieglobsčio sistema taps daug patikimesnė ir veiksmingesnė.

Naujais mūsų teisės aktais įvedamos garantijos labiausiai pažeidžiamiems asmenims, visų pirma nepilnamečiams, kankinimų ar smurto aukoms, konkrečiai pripažįstama, kad valstybės narės turi imtis veiksmų vengti prieglobsčio prašytojų sulaikymo.

Asmenims, kurių prieglobsčio prašymas patvirtintas ir todėl jiems suteikta tarptautinė apsauga, naujosiomis taisyklėmis suderinamos su tokiu statusu susietos privilegijos, visų pirma užtikrinamos gyvenamosios vietos teisės, ir suteikiama daugiau galimybių įsidarbinti ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Dabar šie pakeitimai turi būti įgyvendinti visoje Sąjungoje, kad bendri standartai būtų taikomi praktikoje.

Europos Sąjunga – tai sąjunga, grindžiama bendromis vertybėmis. Brangiausia iš jų yra solidarumas su tais, kuriems mažiau pasisekė ir kurių išgyvenimui bei oriam gyvenimui reikia mūsų pagalbos. Todėl ES išliks tarptautinės bendruomenės lydere teikdama pagalbą viso pasaulio perkeltiesiems asmenims, priims ieškančius prieglobsčio nuo persekiojimų ir konfliktų. Teisę į apsaugą turintiems prieglobsčio prašytojams reikia suteikti deramo gyvenimo perspektyvą ir galimybę įnešti indėlį į mūsų visuomenę. Tikime, kad bendroji Europos prieglobsčio politika, dėl kurios ką tik sutarėme, padės šį siekį paversti tikrove.“

Asmenys ryšiams:

Sebastien Brabant +32 2 298 64 33

Maja Kocijancic +32 2 298 65 70

Michael Mann +32 2 299 97 80

Eamonn Prendergast +32 2 299 88 51

Alexandre Polack +32 2 299 06 77

Irina Novakova +32 2 295 75 17

David Sharrock +32 2 296 89 09

Tove Ernst +32 2 298 67 64

Michele Cercone +32 2 298 09 63


Side Bar