Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.6.2013

Yhteinen julkilausuma maailman pakolaispäivänä

EU:n korkea edustaja ja varapuheenjohtaja Catherine Ashton, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström, kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs ja kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava komissaari Kristalina Georgieva

"Tänään vietetään maailman pakolaispäivää. Pakolaisuus huolestuttaa kansainvälistä yhteisöä yhä enemmän, sillä kotiseutunsa jättämään joutuneiden ihmisten määrä maailmassa on noussut uusiin korkeuksiin. Pakolaisten lukumäärä on laskettavissa – YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan yli 46 miljoonaa – mutta sodan tai katastrofin pakenemisesta aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä, hajonneita perheitä, menetettyä lapsuutta tai menetettyjä elinkeinoja on mahdotonta mitata.

Meidän eurooppalaisten on erityisen aiheellista ajatella pakolaisia ja muita kotiseutunsa jättämään joutuneita ihmisiä nyt, kun naapurissamme meneillään oleva sota on ajanut liikkeelle yli 6 miljoonaa syyrialaista, joista 1,6 miljoonaa on pakolaisia. Poliittisten toimien ohessa EU antaa humanitaarista ja muuta apua syyrialaisille sekä Syyriassa että maan ulkopuolella. Tiedostaen vastaanottajayhteisöihin Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa kohdistuvan kasvavan paineen EU pyrkii auttamaan pakolaisasiassa myös niitä. EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan komissio ovat sitoneet apuun tähän mennessä jo 840 miljoonaa euroa. Lisäksi EU ilmoitti hiljattain 400 miljoonan euron lisäavusta syyrialaisille.

Toinen osoitus EU:n lujasta sitoutumisesta pakolaisten auttamiseen on yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän viimeisen rakennuspalan hyväksyminen tänään. Siihen huipentuu monen vuoden valmistelutyö, jolla on pyritty varmistamaan, että turvaa hakevia kohdellaan paremmin ja inhimillisemmin.

Järjestelmä helpottaa turvapaikkamenettelyyn pääsyä sekä johtaa oikeudenmukaisempiin, nopeampiin ja laadukkaampiin turvapaikkapäätöksiin. Lisäksi siinä on varmistettu, että vainoa pelkääviä ihmisiä ei palauteta vaaraan, ja sen avulla taataan asialliset vastaanotto-olosuhteet.

Yhteinen järjestelmä lopettaa turvapaikkapäätösten väliset huomattavat erot eri puolilla EU:ta. Sillä parannetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteita ja myönnetään hakijoille yhtäläiset prosessuaaliset oikeudet. Toimenpiteet parantavat tuntuvasti EU:n turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta ja tehokkuutta.

Uusilla säädöksillä suojellaan paremmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita, kuten alaikäisiä ja kidutuksen tai väkivallan uhreja. Niissä myös korostetaan, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä välttämään turvapaikanhakijoiden säilöönottoa.

Uusilla säännöillä yhdenmukaistetaan myös niille henkilöille myönnettäviä etuja, joiden turvapaikkapäätös on myönteinen ja jotka siis saavat kansainvälistä suojelua. Tämä koskee erityisesti oleskeluoikeutta, työntekomahdollisuuksia ja terveydenhuoltoa.

Seuraavaksi jäsenvaltioiden on pantava uudet säädökset täytäntöön, jotta yhteiset normit tulevat käyttöön.

Euroopan unioni on arvounioni. Sen arvoista arvokkain on solidaarisuus niitä kohtaan, jotka ovat vähemmän onnekkaita ja jotka tarvitsevat apua pysyäkseen elossa ja voidakseen elää ihmisarvoisesti. Tämän vuoksi EU jatkaa kansainvälisen yhteisön johdossa kotiseutunsa jättämään joutuneiden ihmisten auttamiseksi eri puolilla maailmaa ja vainolta ja selkkauksista turvaa hakevien vastaanottamiseksi. Suojeluun oikeutetuille turvapaikanhakijoille olisi tarjottava mahdollisuus ihmisarvoiseen elämän ja tilaisuus olla hyödyksi meidän yhteiskunnillemme. Me uskomme, että juuri hyväksytty yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä tekee tästä tavoitteesta totta."  

Yhteyshenkilöt:

Sebastien Brabant (+32 2) 298 64 33

Maja Kocijancic (+32 2) 298 65 70

Michael Mann (+32 2) 299 97 80

Eamonn Prendergast (+32 2) 299 88 51

Alexandre Polack (+32 2) 299 06 77

Irina Novakova (+32 2) 295 75 17

David Sharrock (+32 2) 296 89 09

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63


Side Bar