Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2013

Ühisavaldus maailma pagulaste päeval

ELi kõrge esindaja/asepresident Catherine Ashton, siseasjade volinik Cecilia Malmström, arenguvolinik Andris Piebalgs ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva

„Täna on maailma pagulaste päev. Sellel päeval tunneb rahvusvaheline üldsus järjest suuremat muret, sest ümberasustatud inimeste arv maailmas on tõusnud rekordiliselt kõrgele. Võime pagulaste arvu kokku lugeda – neid on ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmeil 46 miljonit – kuid me saa kokku lugeda inimkannatusi, purunenud perekondi, hävitatud lapsepõlvi ja elatusvahendeid, mis kaasnevad sõja või katastroofi jalust põgenemisega.

Eurooplastel on hetkel hea põhjus mõelda pagulastele ja ümberasustatud inimestele, sest meie läheduses toimuva sõja tõttu on ümber asunud 6 miljonit süürlast, kellest 1,6 miljonit on pagulased. Lisaks pingutustele poliitikamaastikul pakub EL humanitaarabi ja muud abi nii Süüriasse jäänutele kui ka neile, kes on sealt põgenenud. Kuna teame, et Liibanonis, Jordaanias ja Türgis, kus pagulasi vastu võetakse, on pinged kasvamas, aitame neil ka pagulastega toime tulla. Tänaseks on liikmesriigid ja Euroopa Komisjon andnud abi 840 miljoni euro väärtuses. EL on hiljuti ka teatanud, et süürlaste abistamiseks eraldatakse täiendavalt 400 miljonit eurot.

Pagulaste toetamise tõhustamiseks võttis EL täna vastu Euroopa ühise varjupaigasüsteemi viimase osa, millega viiakse lõpuni mitu aastat kestnud töö selle nimel, et tagada kaitset taotlevate inimeste parem ja humaansem kohtlemine.

See muudab varjupaigamenetluse kaitse taotlejate jaoks paremini kättesaadavaks ning varjupaiga andmise otsused õiglasemaks, kiiremaks ja kvaliteetsemaks. See tagab, et tagakiusamist põhjendatult kartvaid inimesi ei saadeta ohu kätte tagasi ning tagab ka inimväärsed tingimused neile, kes soovivad saada ELis varjupaika.

Ühine süsteem lõpetaks silmatorkavad erinevused varjupaigataotluste läbivaatamise tulemustes ELi riikides. Sellega parandatakse varjupaigataotlejate vastuvõtmise ainelisi tingimusi ja nende suhtes kohaldatavaid menetluslikke õigusi. Need meetmed suurendavad Euroopa varjupaigasüsteemi usaldusväärsust ja tõhusust.

Teatavate haavatavate isikute, eelkõige alaealiste ja piinamise või vägivalla ohvrite jaoks on kehtestatud konkreetsed garantiid. Samuti on selgelt välja öeldud, et liikmesriigid peaksid vältima varjupaigataotlejate kinnipidamist.

Uute eeskirjadega ühtlustatakse hüved, mis kaasnevad varjupaigataotluse heakskiitmise ja sellest tuleneva rahvusvahelise kaitsega, seda eelkõige seoses riigis elamise õigustega ning hõlpsama juurdepääsuga töökohtadele ja tervishoiule.

Nüüd tuleb need muudatused kogu Euroopa Liidus rakendada, et tagada ühiste standardite tegelik kohaldamine.

Euroopa Liit on üles ehitatud väärtustele. Üks olulisim väärtus on solidaarsus nende suhtes, kellel ei ole hästi läinud ja kes vajavad meie abi, et ellu jääda ja väärikalt elada. Seetõttu jätkab EL rahvusvahelise üldsuse esirinnas ümberasustatud inimeste abistamist kogu maailmas ning tervitab neid, kes otsivad varjupaika tagakiusamise ning konflikti eest. Varjupaigataotlejatele tuleb anda võimalus korralikuks eluks ja panustamiseks meie ühiskondadesse. Oleme veendunud, et äsja kokku lepitud Euroopa ühine varjupaigapoliitika aitab muuta eesmärgid reaalsuseks.

Kontaktisikud:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar