Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. juni 2013

Fælles erklæring på Verdens Flygtningedag

fra EU's højtstående repræsentant og næstformand Catherine Ashton, kommissæren for indre anliggender Cecilia Malmström, kommissæren for udvikling Andris Piebalgs og kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring Kristalina Georgieva

"I dag er det Verdens Flygtningedag: det er en dag, der giver det internationale samfund stadig større anledning til bekymring, fordi antallet af internt fordrevne rundt om i verden, stiger alarmerende og aldrig har været højere end nu. Vi kan tælle antallet af flygtninge – over 46 millioner ifølge FN's højkommissær for flygtninge – men vi kan ikke sætte tal på den menneskelige lidelse, de opløste familier, den ødelagte barndom og det mistede levegrundlag, som følger med, når man flygter fra krig eller katastrofe.

I Europa har vi en særlig grund til at tænke på flygtninge og internt fordrevne nu, hvor krigen i nærheden af os har fordrevet over seks millioner syrere, hvoraf de 1,6 million er flygtninge. Samtidig med bestræbelserne på den politiske front yder EU humanitær og anden bistand til de syrere, der er ramt af konflikten, både dem, der er blevet tilbage i Syrien, og dem, der er flygtet fra landet. Vi er bevidste om det stigende pres på de samfund i Libanon, Jordan og Tyrkiet, der har taget imod dem, og forsøger også at hjælpe dem til at tage sig af flygtningene. Indtil videre har medlemsstaterne og Europa-Kommissionen afsat 840 millioner EUR til bistand. EU har også for nylig erklæret, at det vil indsætte en yderligere pakke bestående af 400 millioner EUR i støtte til syrerne.

Et andet tegn på Europas varige engagement i at hjælpe flygtninge er EU's vedtagelse i dag af den sidste del af det fælles europæiske asylsystem, hvilket er højdepunktet i mange års arbejde for at sikre bedre, mere human behandling af dem, der søger beskyttelse.

Det vil give bedre adgang til asylproceduren for dem, der søger beskyttelse, det vil føre til mere retfærdige og hurtigere asylafgørelser af bedre kvalitet, det vil sikre, at mennesker, der lever i frygt for forfølgelse, ikke sendes tilbage til fare, og det vil sikre værdige og anstændige vilkår for dem, der søger ly i EU.

Vores fælles system vil bringe den situation til ophør, hvor der er slående forskelle på resultatet af asylansøgninger rundt om i EU. Det vil forbedre de materielle forhold ved modtagelsen af asylansøgere og tildele fælles processuelle rettigheder for asylansøgerne. Disse foranstaltninger vil i væsentligt omfang øge det europæiske asylsystems troværdighed og effektivitet.

Vor nye lovgivning indfører garantier for de mest udsatte, navnlig mindreårige og ofre for tortur eller vold. Det anerkendes nu særligt, at medlemsstaterne bør tage skridt til at undgå indsættelse af asylansøgere.

Og for dem, der opnår asyl og dermed får international beskyttelse, harmoniserer de nye regler de fordele, de får i kraft af denne status, særlig med hensyn til opholdsretten og lettere adgang til beskæftigelse og lægehjælp.

Disse ændringer skal nu gennemføres i hele EU, så det sikres, at de fælles standarder anvendes i praksis.

Den Europæiske Union er en union, der bygger på værdier. Den mest betydningsfulde af dem er solidaritet med dem, der har været mindre gunstigt stillet, og som har behov for vores hjælp til at overleve og leve i værdighed. Derfor vil EU fortsat være ledende i det internationale samfund med hensyn til at hjælpe de internt fordrevne verden over og at tage vel imod dem, der flygter fra forfølgelse og konflikt. Asylansøgere, der har krav på beskyttelse, bør gives mulighed for et anstændigt liv og lejlighed til at bidrage til vort samfund. Vi er overbeviste om, at vores fælles europæiske asylpolitik, som der netop er opnået enighed om, vil hjælpe med at til at gøre dette til en realitet.

Kontaktpersoner :

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar