Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. června 2013

Společné prohlášení u příležitosti Světového dne uprchlíků

vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové, komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové, komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse a komisařky pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové.

„Dnes je Světový den uprchlíků: den, který je vyjádřením sílících obav mezinárodního společenství, jelikož počet vysídlených osob na celém světě stoupá k novému dramatickému rekordu. Počet uprchlíků dokážeme spočítat – podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jich je přes 46 milionů – ale lidské utrpení, rozbité rodiny, zničené dětství a ztráty živobytí, jež s sebou nese útěk před válkou či katastrofou, kvantifikovat nelze.

Nyní, když v důsledku války v bezprostřední blízkosti Evropy ztratilo domov více než 6 milionů Syřanů, z nichž 1,6 milionu se stalo uprchlíky, máme zvláštní důvod věnovat pozornost uprchlíkům a vysídleným lidem. Evropská unie vedle svého úsilí na politické úrovni poskytuje Syřanům postiženým konfliktem – jak těm, kteří zůstávají v Sýrii, tak těm, kdo ze země uprchli – humanitární i jinou pomoc. Jsme si vědomi rostoucího tlaku na hostitelská společenství v Libanonu, Jordánsku a Turecku, a snažíme se také jim pomoci nápor uprchlíků zvládat. Do dnešního dne členské státy a Evropská komise poskytly 840 milionů EUR. Evropská unie také nedávno oznámila, že na pomoc Syřanům vyčlení dalších 400 milionů EUR.

Trvající odhodlání Evropy pomáhat uprchlíkům dále potvrzuje i skutečnost, že EU dnes přijala poslední prvek společného evropského azylového systému. Tento krok je výsledkem mnoholetého úsilí o zajištění lepšího a lidštějšího zacházení s těmi, kdo hledají ochranu.

Systém poskytne lepší přístup k azylovému řízení těm, kdo hledají ochranu, povede ke spravedlivějším, rychlejším a kvalitnějším rozhodnutím o azylu, zajistí, aby lidé, jimž hrozí stíhání, nebyli navraceni tam, kde jsou vystaveni nebezpečí, a těm, kdo usilují o azyl v EU, zaručí důstojné a přijatelné podmínky.

Náš společný systém odstraní dramatické rozdíly ve výsledcích, které mají žádosti o azyl v jednotlivých zemích EU. Zlepší také materiální podmínky, v nichž jsou žadatelé o azyl přijímáni, a stanoví společná procesní práva, která jim náleží. Tato opatření výrazně zvýší důvěryhodnost a účinnost evropského azylového systému.

Naše nové právní předpisy zavádějí záruky pro nejzranitelnější osoby, zejména nezletilé a oběti mučení a násilí. Výslovně nyní uznávají, že by členské státy měly přijímat kroky, jež zabrání uvěznění žadatelů o azyl.

V zájmu osob, jejichž žádost o azyl byla přijata a jimž tak byla poskytnuta mezinárodní ochrana, nová pravidla harmonizují výhody, které z tohoto statusu vyplývají, zejména v podobě práva na pobyt a snadnějšího přístupu k zaměstnání a zdravotní péči.

Tyto změny se budou nyní muset provést v celé EU s cílem zajistit, aby se společné normy uplatňovaly v praxi.

Evropská unie je společenství postavené na hodnotách. Nejcennější z těchto hodnot je solidarita vůči těm, kdo neměli takové štěstí a potřebují pomoci, aby přežili a mohli důstojně žít. EU bude proto dále vést mezinárodní společenství při pomoci vysídleným osobám po celém světě a při přijímání těch, kdo hledají útočiště před stíháním a konfliktem. Žadatelé o azyl, kteří mají nárok na ochranu, by měli mít vyhlídky na důstojný život a možnost podílet se na životě naší společnosti. Jsme si jisti, že společná evropská azylová politika, na níž jsme se právě dohodli, přispěje k naplnění tohoto cíle.“

Kontaktní osoby:

Sebastien Brabant +32 22986433

Maja Kocijancic +32 22986570

Michael Mann +32 22999780

Eamonn Prendergast +32 22998851

Alexandre Polack +32 22990677

Irina Novakova +32 22957517

David Sharrock +32 22968909

Tove Ernst +32 22986764

Michele Cercone +32 22980963


Side Bar