Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 юни 2013 г.

Съвместно изявление на Световния ден на бежанците

от върховния представител на Съюза и заместник-председател на Комисията г-жа Катрин Аштън, комисаря по вътрешните работи г-жа Сесилия Малмстрьом, комисаря по въпросите на развитието г-н Андрис Пиебалгс и комисаря в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи г-жа Кристалина Георгиева

„Днес е Световният ден на бежанците: ден на растяща загриженост за международната общност, тъй като броят на разселените лица по света достигна драматично високо ниво. Можем да преброим бежанците — повече от 46 милиона души според Върховния комисар на ООН за бежанците — но не можем да намерим количествено измерение за човешкото страдание, разбитите семейства, разрушеното детство и поминък, които съпровождат бягството от война или природно бедствие.

В Европа имаме особен повод да мислим за бежанците сега, когато на прага ни вилнее война, разселила повече от 6 милиона сирийци, от които 1,6 милиона са бежанци. Освен с усилията си на политическия фронт, Съюзът предоставя хуманитарна и друга помощ на сирийците, засегнати от конфликта, както на тези, които все още са в страната, така и на тези, които вече са я напуснали. Като съзнаваме нарастващия натиск върху приемащите общества в Ливан, Йордания и Турция, ние също търсим начини да им помагаме при посрещането на бежанците. До днес от Европейската комисия и държавите членки са поети ангажименти за 840 милиона евро помощ. Европейският съюз наскоро обяви, че ще отпусне допълнителен пакет от 400 милиона евро помощ за сирийското население.

Друг знак на трайния ангажимент на Европа за оказване на помощ на бежанците е приемането днес от Съюза на последния елемент на Общата европейска система за убежище — кулминацията на много години работа за по-добро и хуманно отношение към хората, търсещи закрила.

Общата система ще предостави по-добър достъп до процедурата за получаване на убежище на хората, търсещи закрила. Тя ще доведе до по-бързи, по-качествени и по-справедливи решения за предоставяне на убежище и ще гарантира, че хората, които се страхуват от преследване, няма да бъдат връщани там, където ги грози опасност, както и че са налице достойни и нормални условия за тези, които търсят закрила в Съюза.

Нашата обща система ще сложи край на поразителните разлики в изхода на процедурите за предоставяне на убежище в различните държави — членки на ЕС. С нея ще се подобрят материалните условия, в които се посрещат търсещите убежище, и ще им се предоставят общи процесуални права. Тези мерки ще увеличат значително надеждността и ефикасността на европейската система за убежище.

Новата ни правна уредба въвежда гаранции за най-уязвимите, по-специално малолетните и жертвите на мъчения или насилие; за първи път се споменава конкретно, че държавите членки следва да вземат мерки за избягване на задържането на лицата, търсещи убежище.

За тези, чиито молби са приети и които следователно се ползват от международна закрила, новите правила хармонизират правата, които съпровождат този статут, особено по отношение на правата на пребиваване и по-лесния достъп до трудова заетост и здравни грижи.

Тези изменения сега ще трябва да се приведат в изпълнение на територията на Съюза, за да се осигури прилагането на практика на общите стандарти.

Европейският съюз е съюз, основан на ценности. Най-голямата от тях е солидарността с тези, които са имали по-малко шанс в живота, и които се нуждаят от нашата помощ, за да оцелеят и живеят достойно. Ето защо Съюзът ще продължи да стои начело на усилията на международната общност за подпомагане на разселените хора по света и за прием на тези, които търсят убежище от преследване и конфликти. На лицата, търсещи убежище, които имат право на закрила, ще бъде предложена перспективата за достоен живот и възможността да дадат своя принос в нашите общества. Убедени сме, че нашата обща европейска политика за убежище, по която току-що бе постигнато съгласие, ще помогне да превърнем това намерение в реалност.“

За контакти :

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar