Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Nicosia/ Bryssel den 20 juni 2013

Högre utbildning – en bro mellan Medelhavets bägge stränder

Fler studerande från länderna i södra Medelhavsområdet kommer att kunna delta i EU:s nya program för utbildning och ungdom. Detta framgick av EU-kommissionärens Androulla Vassilious anförande vid ett toppmöte vid universitetet i Nicosia idag. Androulla Vassiliou sade att det nya programmet som ska starta i januari 2014 kommer att bygga på framgångarna för Tempus- och Erasmus Mundus-programmen. Sedan 2007 har över 140 miljoner euro beviljats till projekt som genomförs tillsammans med universitet i södra Medelhavsområdet och som syftar till att utarbeta nya kursplaner, omskola lärare, stödja nya undervisningsmetoder och investera i utrustning. Dessutom har man utbetalat 150 miljoner euro som bidrag åt mer än 4 500 studenter från regionen som får genomgå en del av sin utbildning i EU. Över 750 universitetsanställda ha också deltagit i utbyten med universitet i Europa.

Över 200 universitet i Nordafrika, Mellanöstern och EU deltar i utbytena. De mest aktiva är universiteten i Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Egypten och Jordanien. Nästan 800 studenter och anställda från södra Medelhavsområdet har också fått bidrag till gemensamma masters- och forskarutbildningar sedan 2004.

Erasmus Mundus har blivit en stor framgång alltsedan programmet inleddes 2004 och jag har glädjen att meddela att vi kommer att kunna ge bidrag till ännu fler utbyten inom vårt nya program. Att investera i ungdomar är den bästa investering som kan göras, både i Europa och i södra Medelhavsområdet. Vi vill stödja unga människor som är nyckeln till sociala och politiska förändringar, och även till den framtida välgången för regionen, säger Androulla Vassiliou.

Informationsevenemanget vid universitetet i Nicosia gav tillfälle för kommissionen att diskutera sina framtidsplaner med företrädare för universitetsvärlden i södra Medelhavsområdet.

– Vi vill framhäva vårt engagemang för ett varaktigt samarbete med våra grannar inom högre utbildning, tillägger Androulla Vassiliou. Evenemanget sammanförde över 150 tjänstemän inom myndigheter, högskoleanställda och intressenter från Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Palestina, Jordanien, Israel och Libanon samt EU-länderna.

Bakgrund

EU:s samarbete med södra Medelhavsområdet

Syftet med Erasmus Mundus-programmet är att uppnå bättre kvalitet i högre utbildning genom stipendier och universitetssamarbete mellan Europa och världen i övrigt. Programmet erbjuder ekonomiska bidrag till högskolor och stipendier till enskilda studerande. Det finns pengar till följande:

Tempusprogrammet främjar högskolesamarbete som syftar till att reformera och modernisera högskolesystemen i grannländerna, inbegripet länderna i södra Medelhavsområdet. Projekten får vanligtvis en budget på högst 1,5 miljoner euro och inriktas på sådana områden som utarbetandet av nya kursplaner, modernisering av inlärnings- och undervisningsmetoder, förbättring av partnerskap med företag eller bättre styrformsstrukturer i högskolorna. Sedan 2003 har cirka 220 miljoner euro anslagits via Tempusprogrammet för stöd till moderniseringen av högskolorna i länderna i södra Medelhavsområdet. Sedan 2007 har 110 projekt med medverkan av nästan 200 högskolor fått bidrag ur Tempusprogrammet.

Medlen till både Erasmus Mundus- och Tempusprogrammet ökades avsevärt efter den arabiska våren. År 2011 fick Tempus ytterligare 20 miljoner euro för att stödja bildandet av fyra nya universitetspartnerskap och nästan 560 ytterligare stipendier utöver de 525 som ursprungligen planerats för sökande från södra Medelhavsområdet. År 2012 fördubblades budgeten för Erasmus Mundus, vilket innebar att över 35 miljoner euro kunde användas till tio partnerskap. Tack vare denna finansiering kommer nästan 1500 studenter från länder utanför EU och 400 EU-medborgare att få bidrag för att studera eller fortbilda sig utomlands.

Det nya EU-programmet inom allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott kommer att fortsätta att stödja samarbetet mellan EU och länderna i södra Medelhavsområdet. Förutom fortsatt stöd till gemensamma examina kommer studenter från länder i södra Medelhavsområdet också att få stipendier för att delta i gemensamma masterutbildningar av högsta kvalitet. Doktorandstipendierna kommer att bekostas ur det kommande programmet, som ska heta Marie Sklodowska Curie-insatser.

För första gången kommer Erasmus också att utvidgas till universitet utanför EU.

Mer information

En undersökning om det som huvudsakligen uppnåtts genom Tempusprogrammet i södra Medelhavsområdet

Erasmus Mundus

Mer om programmet Erasmus för alla

Androulla Vassilious webbplats

Europeiska kommissionen: webbplatsen om utbildning

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar