Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Nikozija/Bruselj, 20. junija 2013

Visokošolsko izobraževanje: most med obalama Sredozemlja

Novi program EU za izobraževanje, usposabljanje in mlade bo finančno podprl še več študentov iz držav južnega Sredozemlja, je povedala evropska komisarka Androulla Vassiliou na današnjem univerzitetnem vrhu v Nikoziji. Po besedah komisarke bo novi program, ki bo začel veljati januarja 2014, nadaljeval uspešno delo sedanjih dveh programov Tempus in Erasmus Mundus. Projektom v zvezi s pripravo novih študijskih programov, preusmerjanjem učiteljev, razvojem novih pedagoških metod in vlaganjem v opremo na univerzah v južnem Sredozemlju je bilo od leta 2007 do danes namenjenih več kot 140 milijonov evrov. Dodatnih 150 milijonov evrov je bilo namenjenih za štipendije več kot 4 500 študentov iz južnega Sredozemlja, ki so del svojega študija opravili v EU. V izmenjavah z evropskimi univerzami je sodelovalo tudi več kot 750 univerzitetnih delavcev.

Izmenjave potekajo med več kot 200 univerzami v severni Afriki, Bližnjem vzhodu in EU, najbolj dejavne med njimi so univerze v Franciji, Italiji, Španiji, Nemčiji, Egiptu in Jordaniji. Od leta 2004 do danes je štipendije za skupne magistrske in doktorske programe prejelo skoraj 800 študentov in univerzitetnih delavcev iz južnega Sredozemlja.

„Program Erasmus Mundus smo uvedli leta 2004 in se je izkazal za zelo uspešnega. Z zadovoljstvom lahko povem, da bomo z novim programom podprli še več izmenjav. Naložbe v mlade se najbolj obrestujejo, naj bo v Evropi ali v Sredozemlju. Podpiramo mlade, saj so ključ do družbenih in političnih sprememb ter prihodnjega blagostanja regije, je dejala komisarka Vassiliou.

Komisarka je „informativni dan“ na nikozijski univerzi izkoristila za pogovore o prihodnjih načrtih s predstavniki akademskega sveta južnosredozemske regije. „Potrditi želimo svojo zavezanost trajnemu sodelovanju z našimi sosedi v visokošolskem izobraževanju,“ je še dodala komisarka Vassiliou. Konference se je udeležilo več kot 150 vladnih predstavnikov, visokošolskih delavcev in deležnikov iz Maroka, Alžirije, Tunizije, Libije, Egipta, Palestine, Jordanije, Izraela, Libanona in držav EU.

Osnovne informacije

Program Erasmus Mundus si prizadeva izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja s štipendijami in akademskim sodelovanjem med Evropo in svetom. Ponuja finančno podporo ustanovam in štipendije posameznikom. Sredstva je mogoče pridobiti za:

  • evropske skupne magistrske in doktorske študijske programe (vključno s štipendijami),

  • partnerstva z neevropskimi visokošolskimi ustanovami ter štipendije za študente in univerzitetne učitelje,

  • projekte, ki uveljavljajo evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu.

Program Tempus je namenjen institucionalnemu sodelovanju pri reformah in modernizaciji visokošolskih sistemov v sosednjih državah, tudi v južnem Sredozemlju. Projekti navadno prejmejo podporo v višini do 1,5 milijona evrov, in sicer za pripravo novih šolskih programov, modernizacijo metod učenja in poučevanja, boljše sodelovanje med univerzami in gospodarstvom ter boljše upravljanje v visokošolskih ustanovah. Program Tempus je za modernizacijo visokošolskih ustanov v državah južnega Sredozemlja od leta 2003 do danes namenil okoli 220 milijonov evrov. Od leta 2007 je financiral 110 projektov, v katerih je bilo udeleženih skoraj 200 univerz in visokih šol.

Proračun obeh, programa Erasmus Mundus in Tempus, se je po arabski pomladi povečal. Tako je lahko program Tempus leta 2011 z dodatnimi 20 milijoni evrov podprl začetek štirih novih univerzitetnih partnerstev in kandidatom iz južnega Sredozemlja odobril skoraj 560 dodatnih štipendij poleg 525 prvotno načrtovanih. Podobno je leta 2012 program Erasmus Mundus zaradi podvojenega proračuna lahko z več kot 35 milijoni evrov podprl 10 partnerstev, ki bodo omogočila štipendije za študij v tujini skoraj 1 500 državljanom držav zunaj EU in 400 državljanom EU.

Tudi novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport bo spodbujal sodelovanje med državami EU in južnega Sredozemlja. Poleg štipendij za skupne študijske programe bodo študenti iz držav južnega Sredozemlja deležni tudi štipendij za skupne magistrske študijske programe izjemne kakovosti. Sredstva za doktorske študijske programe bo prispeval prihodnji program Dejavnosti Marie Sklodowska Curie.

Program Erasmus bo zdaj prvič zajel tudi neevropske univerze.

Več informacij

Študija, ki navaja glavne uspehe programa Tempus v južnem Sredozemlju

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus za vse

Spletišče komisarke Vassiliou

Evropska komisija: spletišče o izobraževanju in usposabljanju

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar