Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Nikózia/Brusel 20. júna 2013

Vysokoškolské vzdelávanie: most medzi brehmi Stredozemia

Nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež bude môcť využiť viac študentov z južného Stredozemia, oznámila dnes na univerzitnom „samite“ v Nikózii európska komisárka Androulla Vassiliouová. Komisárka uviedla, že nový program, ktorý sa má začať v januári 2014, bude stavať na úspechu existujúcich programov Tempus a Erasmus Mundus. Od roku 2007 sa už vyše 140 miliónov EUR pridelilo projektom, v rámci ktorých univerzity v južnom Stredomorí vytvárajú nové učebné plány, preškoľujú učiteľov, podporujú nové výučbové metódy a investujú do pomôcok. Navyše bolo vyčlenených ďalších 150 miliónov EUR vo forme grantov, aby 4 500 študentov z tejto oblasti mohlo stráviť časť štúdia v EÚ. Na výmenách zorganizovaných v spolupráci s európskymi univerzitami sa zúčastnilo aj vyše 750 akademických pracovníkov.

Do výmen sa zapája viac než 200 univerzít zo severnej Afriky, Blízkeho východu a EÚ. Najaktívnejšie sú univerzity vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Nemecku, Egypte a Jordánsku. Okrem toho od roku 2004 takmer 800 študentov a akademických pracovníkov z južného Stredozemia využilo granty na absolvovanie spoločných magisterských a doktorandských programov.

„Erasmus Mundus od vyhlásenia v roku 2004 zaznamenal obrovský úspech a s radosťou oznamujem, že v rámci nového programu budeme môcť podporiť ešte viac výmen. Investície do mládeže sú tie najlepšie investície, či už v Európe alebo v južnom Stredozemí. Chceme podporovať mladých ľudí, lebo práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o spoločenské a politické zmeny, ako aj budúci rozkvet tejto oblasti," povedala komisárka.

Počas „informačného dňa“ na Nikózijskej univerzite mala Komisia príležitosť prediskutovať plány do budúcnosti so zástupcami akademickej obce v južnom Stredozemí. „Chceme ukázať, že so svojimi susedmi sme v oblasti vysokoškolského vzdelávania odhodlaní vytrvalo spolupracovať,” dodala komisárka Vassiliouová. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 150 vládnych úradníkov, vysokoškolských pracovníkov a zainteresovaných strán z Maroka, Alžírska, Tuniska, Líbye, Egypta, Palestíny, Jordánska, Izraela a Libanonu, ako aj z členských štátov EÚ.

Súvislosti

Cieľom programu Erasmus Mundus je zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom štipendií a akademickej spolupráce medzi Európou a zvyškom sveta. Slúži na finančnú podporu inštitúcií a poskytovanie štipendií jednotlivcom. Prostriedky možno využiť na:

  • európske spoločné magisterské a doktorandské programy (vrátane štipendií),

  • partnerstvá s mimoeurópskymi vysokoškolskými inštitúciami a štipendiá pre študentov a akademických pracovníkov,

  • projekty, ktoré celosvetovo podporujú európske vysokoškolské vzdelávanie.

V rámci programu Tempus sa podporuje medziinštitucionálna spolupráca v záujme reformovania a modernizovania systémov vysokoškolského vzdelávania v susedných krajinách vrátane južného Stredozemia. Projekty majú zvyčajne rozpočet do 1,5 milióna EUR a zameriavajú sa na tvorbu nových učebných plánov, modernizáciu prístupov k výučbe a učeniu, užšie partnerstvá s firmami alebo kvalitnejšie riadenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Od roku 2003 sa v rámci programu Tempus na podporu modernizácie vysokoškolského vzdelávania v krajinách južného Stredozemia pridelilo okolo 220 miliónov EUR. Od roku 2007 získalo finančné prostriedky z programu Tempus 110 projektov, do ktorých sa zapojilo takmer 200 vysokoškolských inštitúcií

Financovanie programov Erasmus Mundus aj Tempus sa výrazne zintenzívnilo po Arabskej jari. V roku 2011 sa na program Tempus vyčlenila dodatočná suma vo výške 20 miliónov EUR, vďaka ktorej sa podporil vznik štyroch nových univerzitných partnerstiev a okrem pôvodne plánovaných 525 štipendií pre žiadateľov z južného Stredozemia bolo poskytnutých takmer 560 ďalších. V roku 2012 sa rozpočet programu Erasmus Mundus zdvojnásobil, a tak sa medzi desať partnerstiev rozdelilo až 35 miliónov EUR. Vďaka tomuto financovaniu bude môcť takmer 1 500 mimoeurópskych občanov a 400 občanov EÚ získať granty na štúdium alebo vzdelávací pobyt v zahraničí.

Nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus pre všetkých prispeje k podpore spolupráce medzi EÚ a krajinami južného Stredozemia. Okrem toho, že sa budú aj naďalej podporovať spoločné študijné programy, študenti z krajín južného Stredozemia budú môcť využiť aj štipendiá na vynikajúce spoločné magisterské programy. Doktorandské štipendiá sa budú udeľovať v rámci pripravovaného programu Akcie Marie Sklodowska Curie.

Erasmus sa po prvý raz rozšíri aj na univerzity mimo EÚ.

Ďalšie informácie

Štúdia, v ktorej sa opisujú najdôležitejšie úspechy programu Tempus v južnom Stredozemí

Program Erasmus Mundus

Viac o programe Erasmus pre všetkých

Webová stránka komisárky Vassiliouovej

Európska komisia: Webová stránka o vzdelávaní a odbornej príprave

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 9667)


Side Bar