Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Nikozja/Bruksela, 20 czerwca 2013 r.

Szkolnictwo wyższe – pomost pomiędzy dwoma brzegami Morza Śródziemnego

Z nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży skorzysta więcej niż dotychczas studentów z państw południowej części basenu Morza Śródziemnego – ogłosiła dziś na „szczycie” edukacyjnym w Nikozji komisarz europejska Androulla Vassiliou. Według jej słów nowy program, który zostanie uruchomiony w styczniu 2014 r., wykorzysta sukces dotychczasowych programów Tempus i Erasmus Mundus. Od 2007 r. na projekty prowadzone z uczelniami z państw południowej części basenu Morza Śródziemnego przydzielono środki w wysokości ponad 140 mln euro, które przeznaczono na opracowywanie nowych programów nauczania, przekwalifikowanie nauczycieli, wsparcie nowych metod nauczania i zakup sprzętu. Ponadto ponad 4 500 studentom z tego regionu udzielono stypendiów o łącznej wartości 150 mln euro, aby mogli oni spędzić część okresu swoich studiów w UE. W wymianach z europejskimi uniwersytetami wzięło również udział ponad 750 pracowników uczelni.

W wymianach uczestniczy ponad 200 uczelni z UE oraz krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Najbardziej aktywne są w tym kontekście uniwersytety z Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Egiptu i Jordanii. Ponadto od 2004 r. ponad 800 studentów i pracowników z południowej części basenu Morza Śródziemnego skorzystało z finansowania wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich.

„Program Erasmus Mundus, zapoczątkowany w 2004 r., cieszy się wielkim powodzeniem. Z radością mogę oznajmić, że w ramach nowego programu będziemy wspierać jeszcze większą liczbę wymian. Inwestycja w młodzież to najlepsza inwestycja – zarówno w Europie, jak i w południowej części basenu Morza Śródziemnego. Chcemy wspierać młodych ludzi, bo to oni mają najistotniejszą rolę do odegrania w przemianach społecznych i politycznych i w dążeniu do dobrobytu w regionie” – powiedziała komisarz Vassiliou.

„Dzień informacyjny” na Uniwersytecie w Nikozji był dla Komisji okazją do omówienia planów na przyszłość z przedstawicielami społeczności akademickiej państw północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. „Chcemy dać wyraz naszemu zaangażowaniu w trwałą współpracę z naszymi sąsiadami w dziedzinie szkolnictwa wyższego” – dodała komisarz. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli rządów, pracowników uczelni i zainteresowanych stron z Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Egiptu, Palestyny, Jordanii, Izraela i Libanu oraz państw członkowskich UE.

Kontekst

Celem programu Erasmus Mundus jest zwiększenie jakości szkolnictwa wyższego poprzez stypendia i współpracę akademicką pomiędzy Europą a resztą świata. Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i stypendia dla osób indywidualnych. Udostępnia się środki finansowe na:

  • wspólne europejskie programy studiów magisterskich i doktoranckich (obejmujące stypendia),

  • partnerstwa z uczelniami pozaeuropejskimi i stypendia dla studentów i pracowników akademickich,

  • projekty mające na celu propagowanie europejskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Program Tempus promuje współpracę instytucji w celu reformy i modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach sąsiadujących z Unią, w tym w krajach południowej części basenu Morza Śródziemnego. Budżet poszczególnych projektów wynosi zazwyczaj do 1,5 mln euro, a działania koncentrują się m.in. na opracowywaniu nowych programów nauczania, modernizacji metod uczenia się i nauczania, poprawie partnerstw z przedsiębiorcami i udoskonalaniu zarządzania uczelniami. Od 2003 r. za pośrednictwem programu Tempus przeznaczono ok. 220 mln euro na wsparcie modernizacji uczelni w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 r. środki z programu Tempus otrzymało 110 projektów, w których bierze udział prawie 200 instytucji szkolnictwa wyższego.

Wielkość finansowania programów Erasmus Mundus i Tempus znacznie zwiększono w następstwie wydarzeń arabskiej wiosny. W 2011 r., przekazując na program Tempus dodatkową kwotę 20 mln euro, wsparto utworzenie czterech nowych partnerstw uczelni oraz wypłacenie prawie 560 nowych stypendiów oprócz 525 pierwotnie zaplanowanych dla kandydatów z krajów południowej części basenu Morza Śródziemnego. W 2012 r. dwukrotnie zwiększono budżet programu Erasmus Mundus, dzięki czemu udostępniono 35 mln euro na sfinansowanie 10 partnerstw. Dzięki temu finansowaniu, stypendia na studia lub naukę za granicą otrzyma prawie 400 obywateli Unii i 1 500 studentów z innych państw.

W ramach nowego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu nadal promowana będzie współpraca pomiędzy UE a południową częścią basenu Morza Śródziemnego. Studenci z tego regionu będą nadal otrzymywać wsparcie studiów prowadzących do uzyskania wspólnych dyplomów, a także będą mogli korzystać ze stypendiów umożliwiających im odbywanie wspólnych programów studiów magisterskich, charakteryzujących się doskonałą jakością. Stypendia doktoranckie będą finansowane w ramach przyszłego programu działań Maria Skłodowska-Curie.

Po raz pierwszy program Erasmus zostanie również rozszerzony na uniwersytety z krajów spoza UE.

Więcej informacji

Opracowanie przedstawiające główne osiągnięcia programu Tempus w południowej części basenu Morza Śródziemnego

Erasmus Mundus

Więcej informacji o programie „Erasmus dla wszystkich”

Strona internetowa komisarz Vassiliou

Komisja Europejska: strona internetowa na temat kształcenia i szkolenia

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar