Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Nicosia/Brussel, 20 juni 2013

Hoger onderwijs: een brug tussen beide kanten van de Middellandse Zee

Meer studenten uit de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied zullen profiteren van het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding en jeugd, zo was de boodschap van Europees commissaris Androulla Vassiliou vandaag op een "universiteitentop" in Nicosia. De commissaris zei dat het nieuwe programma, dat in januari 2014 van start moet gaan, zal voortbouwen op het succes van de bestaande programma's Tempus en Erasmus Mundus. Sinds 2007 is meer dan 140 miljoen euro uitgetrokken voor projecten waarbij universiteiten uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied steun kregen voor de ontwikkeling van nieuwe curricula, bij- en nascholing van docenten, ondersteuning van nieuwe lesmethoden en investeringen in apparatuur. Bovendien is 150 miljoen euro in de vorm van studiebeurzen toegekend aan meer dan 4 500 studenten uit de regio, om ze in staat te stellen een deel van hun studie in de EU te doen. Ook hebben meer dan 750 universiteitsmedewerkers deelgenomen aan uitwisselingen met Europese universiteiten.

Bij deze uitwisseling zijn meer dan 200 universiteiten in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de EU betrokken. Universiteiten in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Egypte en Jordanië maken het meest gebruik van de regeling. Sinds 2004 hebben bijna 800 studenten en medewerkers uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied bovendien geprofiteerd van financiering voor gezamenlijke master- en doctoraatsprogramma's.

"Sinds de lancering in 2004 is Erasmus Mundus een groot succes en ik ben blij dat we in het nieuwe programma nog meer steun kunnen geven voor uitwisselingen. Investeringen in jongeren, in Europa en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied, zijn de best mogelijke investeringen. We willen steun verlenen aan jongeren, die de sleutel vormen tot sociale en politieke verandering, en tot toekomstige welvaart in de regio," aldus de commissaris.

De informatiedag aan de universiteit van Nicosia bood de Commissie de gelegenheid haar toekomstplannen te bespreken met vertegenwoordigers van de academische wereld in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. "Wij willen laten zien dat wij vastbesloten zijn langdurig samen te werken met onze buurlanden op het gebied van hoger onderwijs," voegde commissaris Vassiliou daar nog aan toe. Op de informatiedag waren meer dan 150 regeringsvertegenwoordigers, hogeronderwijsdocenten en belanghebbenden uit Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Palestina, Jordanië, Israël en Libanon, alsook uit de EU-lidstaten, aanwezig.

Achtergrond

Het programma Erasmus Mundus beoogt de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren door beurzen toe te kennen en voor academische samenwerking te zorgen tussen Europa en de rest van de wereld. Het programma biedt financiële ondersteuning aan instellingen en beurzen aan individuen. Er is financiering beschikbaar voor:

  • Europese programma's voor masters en doctoraten ( inclusief beurzen),

  • partnerschappen met niet-Europese instellingen voor hoger onderwijs en beurzen voor studenten en academici,

  • projecten om het Europees hoger onderwijs wereldwijd te promoten.

Het Tempusprogramma bevordert institutionele samenwerking gericht op hervorming en modernisering van de stelsels voor hoger onderwijs in de buurlanden, waaronder die in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. De projecten hebben doorgaans een budget van maximaal 1,5 miljoen euro en zijn gericht op gebieden als de ontwikkeling van nieuwe curricula, modernisering van onderwijs en leren, verbetering van de samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven of verbetering van het bestuur van hogeronderwijsinstellingen. Sinds 2003 is in het kader van Tempus ongeveer 220 miljoen euro uitgetrokken ter ondersteuning van de modernisering van hogeronderwijsinstellingen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Sinds 2007 zijn via Tempus 110 projecten ondersteund, waarbij bijna 200 hogeronderwijsinstellingen betrokken waren.

Na de Arabische Lente werd de financiering voor zowel Erasmus Mundus als Tempus sterk verhoogd. In 2011 werd in het kader van Tempus een extra bedrag van 20 miljoen euro uitgetrokken als steun voor de oprichting van vier nieuwe partnerschappen tussen universiteiten en bijna 560 extra beurzen voor kandidaten uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied toe te kennen, boven de oorspronkelijk geplande 525. In 2012 werd het budget van Erasmus Mundus verdubbeld, waardoor meer dan 35 miljoen euro beschikbaar was om 10 partnerschappen te financieren. Bijna 1 500 niet-EU-onderdanen en 400 EU‑burgers zullen beurzen ontvangen waardoor zij in het buitenland kunnen gaan studeren of leren.

Het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport zal de samenwerking tussen de EU en de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied blijven bevorderen. Naast blijvende ondersteuning voor gemeenschappelijke graden zullen studenten uit de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied dankzij beurzen kunnen deelnemen aan hoogwaardige gezamenlijke masterprogramma's. Het toekomstige programma van Marie Sklodowska-Curie-acties zal financiering verlenen voor beurzen op doctoraatsniveau.

Voorts zal Erasmus zal voor het eerst worden uitgebreid tot universiteiten buiten de EU.

Voor meer informatie

Studie waarin de belangrijkste resultaten van Tempus in het zuidelijke Middellandse Zeegebied zijn beschreven.

Erasmus Mundus

Meer over Erasmus voor iedereen

De website van Commissaris Vassiliou

Europese Commissie: Website over onderwijs en opleiding

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar