Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Nikosijā/Briselē, 2013. gada 20. jūnijā

Augstākā izglītība — tilts starp diviem Vidusjūras krastiem

ES jauno programmu izglītības, apmācības un jaunatnes jomā varēs izmantot vēl vairāk studentu no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm — tādu vēstījumu universitātes „samitā” Nikosijā šodien pauda Eiropas komisāre Andrula Vasiliu. Komisāre sacīja, ka jaunā programma, ko paredzēts uzsākt 2014. gada janvārī, balstīsies uz pašreizējo programmu Tempus un Erasmus Mundus sasniegumiem. Kopš 2007. gada projektos, kuros iesaistītas Vidusjūras reģiona dienvidu valstu universitātes, vairāk nekā 141 miljons eiro ir piešķirts, lai izstrādātu jaunas mācību programmas, paaugstinātu pasniedzēju kvalifikāciju, atbalstītu jaunu mācību metožu izstrādi un nodrošinātu labāku aprīkojumu. Turklāt 150 miljoni eiro ir piešķirti stipendijās vairāk nekā 4500 reģiona studentiem, lai viņi daļu studiju laika varētu pavadīt ES. Kopā ar Eiropas universitātēm rīkotos apmaiņas projektos ir arī piedalījušies vairāk nekā 750 akadēmiskā personāla pārstāvju.

Minētajos apmaiņas projektos ir iesaistīti vairāk nekā 200 universitāšu no Ziemeļāfrikas, Tuvo Austrumu un ES. Šajā sistēmā visaktīvāk piedalās universitātes no Francijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Ēģiptes un Jordānijas. Kopš 2004. gada gandrīz 800 studentu un mācībspēku no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm ir izmantojuši arī kopīgām maģistra un doktora studiju programmām piešķirto finansējumu.

„Programma Erasmus Mundus kopš tās uzsākšanas 2004. gadā ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga, un es ar prieku saku, ka ar jauno programmu mēs varēsim atbalstīt vēl vairāk apmaiņas projektu. Ieguldījums jaunatnē ir vislabākais ieguldījums gan Eiropā, gan Vidusjūras reģiona dienvidos. Mēs vēlamies atbalstīt jaunatni, jo tā ir ārkārtīgi nepieciešams elements, lai reģionā notiktu sociālas un politiskas pārmaiņas un arī tiktu veicināta turpmāka labklājība,” teica komisāre.

Informācijas diena Nikosijas Universitātē komisārei sniedza iespēju kopā ar Vidusjūras reģiona dienvidu valstu akadēmiskās sabiedrības pārstāvjiem pārrunāt Komisijas nākotnes plānus. „Mēs vēlamies parādīt apņemšanos veicināt ilgstošu sadarbību ar mūsu kaimiņiem augstākās izglītības jomā,” piebilda komisāre Vasiliu. Šis pasākums pulcināja vairāk nekā 150 valsts ierēdņu, augstākās izglītības mācībspēku un ieinteresēto personu no Marokas, Alžīrijas, Tunisijas, Lībijas, Ēģiptes, Palestīnas, Jordānijas, Izraēlas, Libānas un ES dalībvalstīm.

Vispārīga informācija

Programmas Erasmus Mundus mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, izmantojot mācību stipendijas un akadēmisko sadarbību starp Eiropu un pārējo pasauli. Šī programma piedāvā finansiālu atbalstu iestādēm un stipendijas individuālām personām. Finansējums ir pieejams šādās jomās:

  • Eiropas kopīgās maģistra un doktora studijas (arī stipendijas);

  • partnerības ar ārpuseiropas valstu augstākās izglītības iestādēm un stipendijas studentiem un mācībspēkiem;

  • projekti, kas popularizē Eiropas augstāko izglītību visā pasaulē.

Programma Tempus veicina institucionālu sadarbību augstākās izglītības sistēmu reformēšanā un modernizēšanā kaimiņvalstīs, arī Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs. Projektu budžets parasti ir līdz 1,5 miljonam eiro, un tajos galvenā uzmanība tiek veltīta jaunu mācību programmu izstrādei, mācīšanas un mācīšanās modernizēšanai, kvalitatīvākām partnerībām ar uzņēmumiem un augstākās izglītības iestāžu pārvaldības uzlabošanai. Kopš 2003. gada ar programmas Tempus starpniecību augstākās izglītības iestāžu modernizācijas atbalstam Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs ir piešķirti aptuveni 220 miljoni eiro. Kopš 2007. gada ar programmas Tempus starpniecību finansējumu saņēmuši 110 projekti, kuros bijušas iesaistītas gandrīz 200 izglītības iestādes.

Finansējumu programmām Erasmus Mundus un Tempus būtiski palielināja pēc „arābu pavasara”. 2011. gadā programmai Tempus piešķirti papildu 20 miljoni eiro deva iespēju izveidot četras jaunas universitāšu partnerības un gandrīz 560 jaunas stipendijas papildus tām 525 stipendijām, kuras sākotnēji bija plānots piešķirt kandidātiem no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm. 2012. gadā Erasmus Mundus budžets tika divkāršots, tādējādi bija pieejami vairāk nekā 35 miljoni eiro, ar kuriem finansēja 10 partnerības. Paredzams, ka šis finansējums gandrīz 1500 studentiem, kas nav ES valstu iedzīvotāji, un 400 ES pilsoņiem darīs pieejamas stipendijas studijām vai mācībām ārzemēs.

Jaunā programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā turpinās veicināt sadarbību starp ES un Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm. Joprojām tiks atbalstīta kopīgu augstas kvalitātes grādu iegūšana, turklāt Vidusjūras reģiona dienvidu valstu studentiem būs pieejamas stipendijas, ar kurām varēs piedalīties kvalitatīvās kopīgās maģistrantūras programmās. Doktora studiju stipendijas finansēs no gaidāmās programmas, kas nosaukta Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā.

Programma Erasmus pirmo reizi taps pieejama arī universitātēm, kas atrodas ārpus ES.

Sīkāka informācija

Pētījums, kurā izklāstīts programmas Tempus galvenais sasniegums Vidusjūras reģiona dienvidos.

Erasmus Mundus

Sīkāk par programmu „Erasmus visiem”

Komisāres Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Eiropas Komisija: Izglītības un apmācības tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar