Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Nikosija ir Briuselis, 2013 m. birželio 20 d.

Aukštasis mokslas ‒ tiltas tarp dviejų Viduržemio jūros krantų

Šiandien Nikosijoje vykusiame universitetų susitikime Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou pažymėjo, kad daugiau studentų iš pietinių Viduržemio jūros regiono šalių galės studijuoti pagal naująją ES švietimo, mokymo ir jaunimo programą. Ši programa, kurią bus pradėta įgyvendinti 2014 m. sausio mėn., bus grindžiama dabartinių programų „Tempus“ ir „Erasmus Mundus“ patirtimi. Nuo 2007 m. projektams, kuriuose dalyvauja pietinių Viduržemio jūros regiono šalių universitetai, skirta daugiau kaip 140 mln. eurų. Projektų tikslas – parengti naujas mokymo programas, perkvalifikuoti dėstytojus, remti naujus mokymo metodus ir investuoti į įrangą. Be to, skirta 150 mln. eurų stipendijoms, kad daugiau kaip 4 500 studentų iš šio regiono dalį studijų laiko galėtų mokytis ES. Europos universitetų mainuose jau dalyvavo ir daugiau kaip 750 dėstytojų.

Mainų programoje dalyvauja per 200 universitetų iš Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir ES. Aktyviausi programos dalyviai ‒ Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Egipto ir Jordanijos universitetai. Nuo 2004 m. beveik 800 studentų ir universitetų darbuotojų iš pietinių Viduržemio jūros regiono šalių taip pat gavo finansavimą jungtinėms magistrantūros ir doktorantūros studijoms.

„Nuo 2004 m. įgyvendinamą programą „Erasmus Mundus“ lydi didelė sėkmė. Labai džiaugiuosi, kad pagal naująją programą galėsime remti dar daugiau mainų. Investavimas į jaunimą ‒ geriausios investicijos Europoje ir pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse. Norime remti jaunimą, nes jis yra labai svarbus socialinių ir politinių pokyčių procese ir nuo jo priklauso regiono gerovė ateityje“, – sakė Komisijos narė.

Per Nikosijos universitete surengtą informacinę dieną Komisija turėjo progą ateities planus aptarti su pietinių Viduržemio jūros regiono šalių akademinės bendruomenės atstovais. „Norime parodyti įsipareigojimą ir toliau tęsti bendradarbiavimą su mūsų kaimynėmis aukštojo mokslo srityje“, ‒ pridūrė Komisijos narė A. Vassiliou. Į renginį susirinko daugiau kaip 150 valdžios pareigūnų, dėstytojų ir suinteresuotųjų šalių atstovų iš Maroko, Alžyro, Tuniso, Libijos, Egipto, Palestinos, Jordanijos, Izraelio, Libano ir ES valstybių narių.

Pagrindiniai faktai

Programos „Erasmus Mundus“ tikslas ‒ gerinti aukštojo mokslo kokybę teikiant stipendijas ir remiant Europos bei kitų pasaulio šalių akademinį bendradarbiavimą. Pagal šią programą teikiama finansinė parama institucijoms ir stipendijos atskiriems asmenims. Lėšos skiriamos:

  • Europos jungtinėms magistrantūros ir doktorantūros programoms (įskaitant stipendijas);

  • partnerystėms su ne Europos šalių aukštosiomis mokyklomis ir stipendijoms studentams bei akademinės bendruomenės atstovams;

  • projektams, kuriais Europos aukštasis mokslas populiarinamas pasaulyje.

Programa „Tempus“ skatinamas institucijų bendradarbiavimas siekiant reformuoti ir modernizuoti kaimyninių šalių, įskaitant pietines Viduržemio jūros regiono šalis, aukštojo mokslo sistemas. Paprastai projektų biudžetas yra iki 1,5 mln. eurų. Jais siekiama plėtoti naujas mokymo programas, modernizuoti mokymo ir mokymosi metodus, gerinti bendradarbiavimą su verslo pasauliu ir tobulinti aukštojo mokslo valdymą. Nuo 2003 m. pagal programą „Tempus“ skirta apie 220 mln. eurų pietinių Viduržemio jūros regiono šalių aukštojo mokslo institucijoms modernizuoti. Nuo 2007 m. pagal šią programą finansuota 110 projektų, kuriuose dalyvavo beveik 200 aukštojo mokslo institucijų.

Programoms „Erasmus Mundus“ ir „Tempus“ skiriamas finansavimas gerokai padidėjo po Arabų pavasario. 2011 m. programos „Tempus“ biudžetą padidinus 20 mln. eurų, buvo padedama kurti keturias naujas universitetų partnerystes, be 525 nuo pat pradžių pietinių Viduržemio jūros regiono šalių kandidatams numatytų stipendijų, dar skirta beveik 560 papildomų stipendijų. 2012 m. dukart padidintas „Erasmus Mundus“ biudžetas, todėl buvo galima skirti daugiau kaip 35 mln. eurų finansuoti 10 partnerysčių. Šis finansavimas sudarys sąlygas beveik 1 500 studentų iš ES nepriklausančių šalių ir 400 ES piliečių mokytis užsienyje.

Naująja ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa bus ir toliau skatinamas ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimas. Studentams iš pietinių Viduržemio jūros regiono šalių bus toliau skiriamos stipendijos dalyvauti jungtinėse magistro studijų programose. Doktorantūros stipendijos bus finansuojamos pagal būsimą Marie Sklodowskos Curie veiksmų programą.

Programoje „Erasmus“ pirmą kartą galės dalyvauti ir ES nepriklausančių šalių universitetai.

Daugiau informacijos

Pagrindinių programos „Tempus“ laimėjimų pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse tyrimas

„Erasmus Mundus“

Išsamiau apie programą „Erasmus visiems“

Komisijos narės A. Vassiliou svetainė

Europos Komisijos svetainė Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar