Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Nikosia/Bryssel 20. kesäkuuta 2013

Korkea-asteen koulutus: silta yli Välimeren

Yhä useammat opiskelijat eteläisen Välimeren maista pääsevät hyödyntämään EU:n uutta koulutus- ja nuoriso-ohjelmaa, kertoi Euroopan komission jäsen Androulla Vassiliou tänään yliopistokonferenssissa Nikosiassa. Uuden ohjelman on määrä käynnistyä tammikuussa 2014, ja se perustuu komissaarin mukaan nykyisten Tempus- ja Erasmus Mundus -ohjelmien onnistumiseen. Vuodesta 2007 on osoitettu yli 140 miljoonaa euroa hankkeisiin, joihin osallistuu eteläisen Välimeren maiden yliopistoja ja joissa on kehitetty uusia opetussuunnitelmia, annettu opettajille täydennyskoulutusta, tuettu uusia opetusmenetelmiä ja investoitu laitteisiin. Lisäksi on myönnetty 150 miljoonan euron arvosta apurahoja yli 4 500:lle eteläisen Välimeren maista tulevalle opiskelijalle EU:ssa suoritettavia opintojaksoja varten. Yli 750 korkeakoulujen tutkijaa ja opettajaa on puolestaan osallistunut eurooppalaisten yliopistojen kanssa järjestettyyn henkilöstövaihtoon.

Vaihtoihin osallistuu yli 200 yliopistoa Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja EU:sta. Aktiivisimpia osallistujia ovat ranskalaiset, italialaiset, espanjalaiset, saksalaiset, egyptiläiset ja jordanialaiset yliopistot. Liki 800 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä eteläisen Välimeren maista on lisäksi päässyt vuodesta 2004 hyödyntämään yhteisiä maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmia.

”Erasmus Mundus -ohjelma on ollut suuri menestys käynnistämisestään vuonna 2004 lähtien, ja olenkin iloinen voidessani kertoa, että uudesta ohjelmasta voidaan tukea vieläkin useampia vaihtoja”, sanoi komissaari Vassiliou. Investoiminen nuorisoon on kaikkein parasta investointia niin Euroopassa kuin eteläisen Välimeren maissa, painotti komissaari. ”Haluamme tukea nuoria, sillä he ovat sosiaalisen ja poliittisen muutoksen ja alueen tulevan hyvinvoinnin avain.”

Nikosian yliopistossa järjestetty ”tietopäivä” tarjosi komissiolle mahdollisuuden keskustella tulevista suunnitelmistaan eteläisen Välimeren maiden tiedeyhteisön edustajien kanssa. ”Haluamme osoittaa vakaan aikomuksemme jatkaa yhteistyötä naapuriemme kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla”, sanoi komissaari Vassiliou. Tapahtumaan osallistui yli 150 virkamiestä, korkeakoulujen henkilökunnan jäsentä ja sidosryhmien edustajia Marokosta, Algeriasta, Tunisiasta, Libyasta, Egyptistä, Palestiinasta, Jordaniasta, Israelista ja EU:n jäsenvaltioista.

Tausta

Erasmus Mundus ‑ohjelman tavoitteena on parantaa korkea-asteen koulutuksen laatua. Se tarjoaa stipendejä ja tukee EU:n ja muun maailman välistä korkeakouluyhteistyötä. Ohjelmasta tarjotaan taloudellista tukea oppilaitoksille ja apurahoja yksittäisille ihmisille. Rahoitusta on saatavilla seuraaviin:

  • yhteiset maisteri- ja tohtoriohjelmat (myös apurahat)

  • kumppanuudet Euroopan ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa ja apurahat opiskelijoille ja tutkijoille

  • hankkeet, joilla edistetään eurooppalaista korkea-asteen koulutusta koko maailmassa.

Tempus-ohjelmalla edistetään oppilaitosten yhteistyötä korkea-asteen koulutusjärjestelmien uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi naapurimaissa, joita ovat myös eteläisen Välimeren maat. Hankkeiden budjetti on tavallisesti enintään 1,5 miljoonaa euroa, ja niissä keskitytään esimerkiksi uusien opetussuunnitelmien laatimiseen, opetuksen ja oppimisen nykyaikaistamiseen, parempien kumppanuussuhteiden solmimiseen yritysten kanssa ja korkeakoulujen hallinnon parantamiseen. Tempus-ohjelmasta on vuodesta 2003 tuettu noin 220 miljoonalla eurolla eteläisen Välimeren maiden korkeakoulujen nykyaikaistamista. Vuodesta 2007 Tempus-ohjelmasta on osoitettu rahoitusta 110 hankkeeseen, joihin on osallistunut liki 200 korkeakoulua.

Sekä Erasmus Mundus- että Tempus-ohjelman rahoitusta lisättiin selvästi arabikevään jälkeen. Vuonna 2011 Tempus-ohjelmaan osoitetuilla 20 miljoonan euron lisämäärärahoilla tuettiin neljän uuden korkeakoulukumppanuuden perustamista ja myönnettiin lähes 560 uutta apurahaa niiden 525:n lisäksi, joita oli alun perin kaavailtu eteläisen Välimeren maiden hakijoille. Erasmus Mundus -ohjelman budjetti kaksinkertaistettiin vuonna 2012, minkä ansiosta oli käytettävissä yli 35 miljoonaa euroa kymmenen kumppanuuden rahoittamiseen. Rahoituksen ansiosta lähes 1 500 EU:n ulkopuolisista maista tulevaa opiskelijaa ja 400 EU:n kansalaista saa apurahan ulkomaanopiskelua varten.

EU:n uudella koulutus- ja nuorisoalan ohjelmalla jatketaan EU:n ja eteläisen Välimeren maiden yhteistyön edistämistä. Eteläisen Välimeren maista tulevien yhteistutkinto-opiskelijoiden tukemista jatketaan, ja lisäksi heille tarjotaan apurahoja, joiden turvin he voivat osallistua yhteisiin huippuluokan maisterinkoulutusohjelmiin. Tohtorinapurahoja myönnetään tulevasta Marie Skłodowska-Curie ‑toimien ohjelmasta.

Erasmus laajenee nyt ensimmäistä kertaa EU:n ulkopuolisten maiden yliopistoihin.

Lisätietoja

Tutkimus Tempus-ohjelman pääsaavutuksista eteläisen Välimeren maissa

Erasmus Mundus

Lisätietoja Yhteinen Erasmus -ohjelmasta

Komissaari Vassilioun verkkosivusto:

Euroopan komission koulutussivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar