Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Nikosia/Brüssel, 20. juuni 2013

Kõrgharidus kui sild üle Vahemere põhja- ja lõunakalda

ELi uues haridus-, koolitus- ja noorteprogrammis saab osaleda üha suurem arv tudengeid Vahemere lõunakalda riikidest. Sellise teatega esines täna Nikosias ülikoolide tippkohtumisel Euroopa Komisjoni haridusvolinik Androulla Vassiliou. Voliniku sõnul tugineb 2014. aasta jaanuarist käivitatav uus programm praeguste programmide „Tempus” ja „Erasmus Mundus” edusammudele. Alates 2007. aastast on Vahemere lõunakalda riikide ülikoole kaasavate projektide jaoks eraldatud üle 140 miljoni euro, et töötada välja uued ainekavad, korraldada õppejõudude ümberõpet, toetada uusi õpetamismeetodeid ja hankida seadmeid. Lisaks on veel 150 miljonit eurot eraldatud stipendiumideks, et enam kui 4500 sealsel tudengil oleks võimalik veeta osa oma õpinguajast ELis. Üle 750 akadeemilise töötaja on vahetuse korras töötanud ka Euroopa ülikoolides.

Vahetusprogrammidesse on kaasatud üle 200 ülikooli Põhja-Aafrikast, Lähis-Idast ja EList. Kõige aktiivsemalt osalevad programmis Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Egiptuse ja Jordaania ülikoolid. Ligi 800 tudengit ja töötajat Vahemere lõunakalda riikidest on alates 2004. aastast saanud ka rahalist toetust ühiste magistri- ja doktoriõppeprogrammide raames.

„2004. aastal käivitatud programm „Erasmus Mundus” on osutunud vägagi edukaks ja mul on hea meel tõdeda, et tänu uuele programmile on meil võimalik üliõpilaste ja töötajate vahetust veelgi rohkem toetada. Nii Euroopas kui ka Vahemere lõunakalda riikides on kõikidest investeeringutest parimad need, mis on suunatud noortele. Meie eesmärk on toetada noori inimesi, kes etendavad peaosa piirkonna sotsiaalses ja poliitilises arengus ja tulevases õitsengus,” märkis volinik.

Nikosia ülikoolis korraldatud infopäeval arutas Euroopa Komisjon oma edasisi plaane Vahemere lõunakalda riikide teadusringkondade esindajatega. „Meie soov on näidata üles tahet teha oma naabritega pikaajalist kõrghariduskoostööd,” lisas Androulla Vassiliou. Infopäeval osales kokku rohkem kui 150 valitsusametnikku, kõrgkoolide töötajat ja eri majandusharude esindajat Marokost, Alžeeriast, Tuneesiast, Liibüast, Egiptusest, Palestiinast, Jordaaniast, Iisraelist, Liibanonist ja ELi liikmesriikidest.

Taust

Programmi „Erasmus Mundus” eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti stipendiumide ning Euroopa ja ülejäänud maailma akadeemilise koostöö kaudu. Programmi raames toetatakse haridusasutusi ja üksikisikuid rahaliselt järgmistes ettevõtmistes:

  • Euroopa magistri- ja doktoriõppe ühisprogrammid (sh stipendiumid),

  • partnerlussuhted väljaspool Euroopat asuvate kõrgharidusasutustega ning üliõpilastele ja akadeemilistele töötajatele pakutavad stipendiumid,

  • projektid, millega edendatakse Euroopa kõrgharidust kogu maailmas.

Programmi „Tempus” abil edendatakse asutustevahelist koostööd eesmärgiga reformida ja ajakohastada naaberriikide, sh Vahemere lõunakalda riikide kõrgharidussüsteemi. Tavapäraselt on programmi projektide eelarve kuni 1,5 miljonit eurot ja tähelepanu keskmes on sellised valdkonnad nagu uute ainekavade väljatöötamine, õppe- ja õpetamismetoodika ajakohastamine, haridusringkondade ja ettevõtluse vahelise koostöö parandamine ning kõrgharidusasutuste parem haldamine. Alates 2003. aastast on programmi „Tempus” kaudu eraldatud umbes 220 miljonit eurot Vahemere lõunakalda riikide kõrgharidussüsteemi ajakohastamiseks. Ja alates 2007. aastast on selle programmi kaudu rahastatud 110 projekti, mis hõlmavad peaaegu 200 kõrgharidusasutust.

Pärast araabia kevade sündmusi anti nii programmile „Erasmus Mundus” kui programmile „Tempus” raha oluliselt juurde. 2011. aastal eraldati programmile „Tempus” täiendavad 20 miljonit eurot, et toetada partnerlussuhete loomist veel nelja ülikooliga. Samuti anti Vahemere lõunakalda riikidest pärit kandidaatidele lisaks esialgu kavandatud 525 stipendiumile täiendavalt veel 560 stipendiumi. 2012. aastal kahekordistati programmi „Erasmus Mundus” eelarvet, mis tähendab, et kümne partnerlusprojekti rahastamiseks oli kasutada üle 35 miljoni euro. Tänu sellele peaks saama välismaal õppida ligikaudu 1500 inimest väljastpoolt ELi ja ligikaudu 400 inimest EList.

ELi uue haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus kõigi jaoks” abil süvendatakse ELi ja Vahemere lõunakalda riikide koostööd veelgi. Vahemere lõunakalda riikide tudengitel on ka edaspidi võimalik saada stipendiumi ühistes magistriõppeprogrammides osalemiseks. Doktoriõppe stipendiume rahastatakse edaspidi Marie Sklodowska-Curie nimelise tegevusprogrammi kaudu.

Programmi „Erasmus” laiendatakse ka väljaspool ELi asuvatele ülikoolidele.

Lisateave

Uurimus, milles esitatakse programmi „Tempus” põhilised saavutused Vahemere lõunakalda riikides

Erasmus Mundus

Täpsem teave programmi „Erasmus kõigi jaoks” kohta

Volinik Vassiliou veebileht

Euroopa Komisjoni haridus- ja koolitusalane veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar