Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Nicosia/Bruxelles, den 20. juni 2013

Videregående uddannelser: en bro mellem Middelhavets to kyster

Flere studerende fra lande i det sydlige Middelhavsområde vil drage fordel af EU's nye program for uddannelse og ungdom: Det var EU-kommissær Androulla Vassilious budskab i dag til et "universitetstopmøde" i Nicosia. Kommissæren sagde, at det nye program, der vil blive søsat i januar 2014, vil bygge på de vellykkede eksisterende Tempus- og Erasmus Mundus-programmer. Mere end 140 mio. EUR er siden 2007 blevet uddelt til projekter, der involverer universiteter i det sydlige Middelhavsområde, for at udvikle nye studieordninger, videreuddanne undervisere, støtte nye læringsmetoder og investere i udstyr. Derudover blev 150 mio. EUR uddelt som stipendier til mere end 4 500 studerende fra det sydlige Middelhavsområde, så de kunne tilbringe en del af deres studietid i EU. Mere end 750 akademiske medarbejdere har også taget del i udvekslinger organiseret med europæiske universiteter.

Mere end 200 universiteter i Nordafrika, Mellemøsten og EU er involveret i udvekslingerne. Universiteter i Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Egypten og Jordan er de mest aktive i ordningen. Knap 800 studerende og personale fra det sydlige Middelhavsområde har også draget fordel af midler til fælles kandidat- og ph.d.-programmer siden 2004.

"Erasmus Mundus har været en stor succes, siden det blev lanceret i 2004, og det glæder mig at kunne sige, at vi vil være i stand til at støtte endnu flere udvekslinger gennem vores nye program. Den bedste investering af alle er investeringer i ungdommen — i Europa og i det sydlige Middelhavsområde. Vi ønsker at støtte unge mennesker, som er grundstenen for social og politisk forandring, såvel som for regionens fremtidige velfærd," sagde kommissæren.

"Informationsdagen" på Nicosia Universitet gav Kommissionen mulighed for at diskutere sine fremtidige planer med repræsentanter for den akademiske verden i det sydlige Middelhavsområde. "Vi ønsker at vise, hvor engagerede vi er med hensyn til et vedvarende samarbejde inden for videregående uddannelser med vore naboer," tilføjede Androulla Vassiliou. Begivenheden bragte mere end 150 embedsmænd, personale fra videregående uddannelser og interessenter fra Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Palæstina, Jordan, Israel og Libanon og EU-medlemsstaterne sammen.

Baggrund

Erasmus Mundus-programmet sigter efter at øge kvaliteten af videregående uddannelser gennem stipendier og akademisk samarbejde mellem Europa og resten af verden. Programmet tilbyder finansiel støtte til institutioner og stipendier til enkeltpersoner. Der er finansiel støtte til:

  • europæiske fælles kandidat- og ph.d.-grader (herunder stipendier)

  • partnerskaber med ikke-europæiske højere læreanstalter og stipendier til studerende og akademikere

  • projekter til fremme af de europæiske videregående uddannelser på verdensplan.

Tempus-programmet fremmer institutionelt samarbejde om reform og modernisering af de videregående uddannelsessystemer i nabolandene, deriblandt landene i det sydlige Middelhavsområde. Projekterne har typisk et budget på op til 1,5 mio. EUR og fokuserer på områder såsom udvikling af nye studieordninger, modernisering af lærings- og undervisningsmetoder, forbedring af partnerskab med erhvervslivet og bedre forvaltning af de videregående uddannelser. Omkring 220 mio. EUR er siden 2003 blevet uddelt gennem Tempus til at støtte moderniseringen af de videregående uddannelser i landene i det sydlige Middelhavsområde. Siden 2007 har 110 projekter, der har involveret knap 200 højere læreanstalter, modtaget midler gennem Tempus.

Midlerne til både Erasmus Mundus og Tempus blev øget kraftigt i kølvandet på Det Arabiske Forår. Yderligere 20 mio. EUR til Tempus i 2011 gjorde det muligt at støtte oprettelsen af fire nye universitetspartnerskaber og næsten 560 ekstra stipendier oveni de 525, der allerede var planlagt for ansøgere fra det sydlige Middelhavsområde. Erasmus Mundus-budgettet blev fordoblet i 2012, hvilket betød, at mere end 35 mio. EUR kunne finansiere 10 partnerskaber. Knap 1 500 ikke-EU-studerende og 400 EU-statsborgere vil modtage stipendier til at studere eller lære i udlandet takket være disse midler.

Det nye EU-program for uddannelse, ungdom og idræt vil fortsætte med at fremme samarbejdet mellem landene i EU og i det sydlige Middelhavsområde. Studerende fra lande i det sydlige Middelhavsområde vil — udover fortsat at kunne få støtte til fælles eksamensbeviser — også drage fordel af stipendier til at deltage i fremragende fælles masterprogrammer. Ph.d.-stipendier vil blive finansieret gennem det fremtidige Marie Skłodowska-Curie-aktivitetsprogram.

Erasmus vil også for første gang blive udvidet til ikke-EU-universiteter.

Yderligere oplysninger

En undersøgelse, der skitserer de vigtigste resultater af Tempus-programmet i det sydlige Middelhavsområde

Erasmus Mundus

Mere omkring Erasmus for Alle-programmet

EU-kommissær Androulla Vassilious websted

Europa-Kommissionen: webstedet for almen uddannelse og erhvervsuddannelse

Følg Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar