Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Nikósie/Brusel 20. června 2013

Vysokoškolské vzdělávání: most přes Středozemní moře

Více studentů ze zemí jižního Středomoří bude nyní moci využít nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež: to dnes oznámila evropská komisařka Androulla Vassiliou na univerzitním „summitu“ v Nikósii. Komisařka uvedla, že tento nový program, který má být zahájen v lednu 2014, by měl vycházet z úspěchů již existujících programů Tempus a Erasmus Mundus. Od roku 2007 se na projekty pro vysoké školy v oblasti jižního Středomoří přidělilo již více než 140 milionů EUR za účelem vypracování nových studijních programů, rekvalifikace učitelů, podpory nových výukových metod a investic do zařízení. Kromě toho bylo více než 4 500 studentům z regionu poskytnuto 150 milionů EUR ve formě grantů, které jim umožní strávit část svých studií v EU. Více než 750 akademických pracovníků se také účastnilo výměn pořádaných s evropskými vysokými školami.

Na těchto výměnách se podílí více než 200 vysokých škol v severní Africe, na Středním východě a v EU. Nejaktivnější jsou vysoké školy ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu, Egyptě a Jordánsku. Téměř 800 studentů a pracovníků z oblasti jižního Středomoří také od roku 2004 využilo financování na společné magisterské a doktorské programy.

„Program Erasmus Mundus je již od svého zahájení v roce 2004 velmi úspěšný a s radostí oznamuji, že díky našemu novému programu budeme schopni podpořit ještě více výměn. Investice do mládeže je tou nejlepší investicí vůbec, a to v Evropě i v jižním Středomoří. Chceme podporovat mladé lidi, kteří jsou motorem sociálních a politických změn a také budoucí prosperity v tomto regionu,“ uvedla komisařka.

„Informační den“ na univerzitě v Nikósii byl pro Komisi příležitostí pro diskusi o jejích budoucích plánech se zástupci akademické obce z oblasti jižního Středomoří. „Chceme projevit své odhodlání k trvalé spolupráci s našimi sousedy v oblasti vysokoškolského vzdělávání,“ dodala komisařka Vassiliou. Této akce se zúčastnilo více než 150 vládních úředníků, zaměstnanců vysokých škol a zúčastněných stran z Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye, Egypta, Palestiny, Jordánska, Izraele a Libanonu a z členských států EU.

Souvislosti

Program Erasmus Mundus se zaměřuje na zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání pomocí stipendií a akademické spolupráce mezi Evropou a ostatními zeměmi světa. Tento program nabízí finanční podporu institucím a stipendia pro jednotlivce. Finanční prostředky jsou k dispozici pro:

  • evropské společné magisterské a doktorské programy (včetně stipendií),

  • partnerství s mimoevropskými vysokoškolskými institucemi a stipendia pro studenty a akademické pracovníky,

  • projekty zaměřené na propagaci evropského vysokého školství ve světě.

Program Tempus podporuje institucionální spolupráci pro účely reformy a modernizace systémů vysokoškolského vzdělávání v sousedních zemích, včetně zemí v jižním Středomoří. Rozpočet na tyto projekty činí obvykle až 1,5 milionu EUR a projekty se zaměřují na takové oblasti, jako je tvorba nových studijních programů, modernizace přístupů k učení a výuce, zlepšení partnerství s podniky nebo zlepšení řízení ve vysokoškolských institucích. Na podporu modernizace vysokoškolských institucí v zemích jižního Středomoří bylo prostřednictvím programu Tempus přiděleno od roku 2003 již asi 220 milionů EUR. Od roku 2007 bylo z daného programu poskytnuto financování pro 110 projektů, do nichž se zapojilo přibližně 200 vysokoškolských institucí.

Financování programů Erasmus Mundus a Tempus bylo významně navýšeno v návaznosti na arabské jaro. V roce 2011 byla schválena dodatečná částka ve výši 20 milionů EUR pro program Tempus na podporu čtyř nových partnerství vysokých škol a téměř 560 dalších stipendií vedle původně plánovaných 525 pro kandidáty z jižního Středomoří. V roce 2012 byl rozpočet programu Erasmus Mundus zdvojnásoben, což znamenalo, že bylo k dispozici více než 35 milionů EUR na financování 10 partnerství. Díky těmto prostředkům obdrží granty na studium v zahraničí téměř 1 500 studentů ze zemí mimo EU a 400 občanů Unie.

Nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport bude nadále podporovat spolupráci mezi EU a zeměmi jižního Středomoří. Kromě podpory za účelem získání společných titulů budou studenti z těchto zemí moci využívat rovněž stipendií ke studiu ve vynikajících společných magisterských programech. Doktorská stipendia budou financována z budoucích akcí Marie Sklodowska Curie.

Erasmus se rovněž poprvé rozšíří na vysoké školy v zemích, které nejsou členy EU.

Více informací

Studie uvádějící hlavní úspěchy programu Tempus v jižním Středomoří

Erasmus Mundus

Více informací o programu Erasmus pro všechny

Internetové stránky komisařky Vassiliou

Evropská komise: internetové stránky vzdělávání a odborná příprava

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar