Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Никозия/Брюксел, 20 юни 2013 г.

Висшето образование мост между двата бряга на Средиземно море

Повече студенти от Южното Средиземноморие ще се възползват от новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта: това беше посланието на европейския комисар Андрула Василиу на университетска „среща на върха” в Никозия днес. Комисарят заяви, че новата програма, която трябва да стартира през януари 2014 г., ще се гради върху успехите на действащите програми „Темпус“ и „Еразмус Мундус“. От 2007 г. насам над 140 млн. евро са предоставени за проекти с участието на университети от Южното Средиземноморие, насочени към разработването на нови учебни програми, преквалификацията на преподаватели, оказването на подкрепа за нови методи на преподаване и инвестирането в оборудване. Освен това са предоставени 150 млн. евро под формата на стипендии за подпомагане на над 4500 студенти от региона, които да проведат част от следването си в ЕС. Също така над 750 университетски преподаватели са взели участие в различни форми на обмен, организирани от европейски университети.

В обмена участват над 200 университета в Северна Африка, Близкия Изток и ЕС. Най-активни в тази схема са университетите във Франция, Италия, Испания, Германия, Египет и Йордания. Също така от 2004 г. насам близо 800 студенти и служители от Южното Средиземноморие са се възползвали от финансиране за съвместни магистърски и докторски програми.

„От стартирането си през 2004 г. програмата „Еразмус Мундус“ постигна забележителен успех и с радост мога да заявя, че с нашата нова програма ще можем да подпомагаме още по-голям брой схеми за обмен. Да се инвестира в младите хора е най-добрата инвестиция, както в Европа, така и в Южното Средиземноморие. Нашето желание е да подкрепяме младите хора, които са от решаващо значение за социалните и политическите промени, както и за бъдещия просперитет на региона, заяви комисар Василиу.

Информационният ден, организиран в Университета в Никозия, беше възможност за Комисията да обсъди своите бъдещи планове с представители на академичната общност от региона на Южното Средиземноморие. „Нашето желание е да покажем ангажимента си за трайно сътрудничество с нашите съседи в областта на висшето образование“, добави комисар Василиу. Събитието бе повод да се съберат заедно над 150 правителствени служители, академичен персонал и други заинтересовани страни от Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Египет, Палестина, Йордания, Израел и Ливан и държавите членки на ЕС.

Контекст

Програмата „Еразмус Мундус“ има за цел да повиши качеството на висшето образование чрез отпускането на стипендии и осъществяването на академично сътрудничество между Европа и останалата част на света. Програмата предлага финансова подкрепа за институциите и стипендии за физическите лица. Финансирането се предоставя за:

  • европейски съвместни магистратури и докторати (включително стипендии);

  • партньорства с висши учебни заведения извън Европа и стипендии за студенти и преподаватели;

  • проекти за популяризиране на европейското висше образование по света.

Програмата „Темпус“ насърчава институционалното сътрудничество за реформиране и модернизиране на системите за висше образование в съседните на ЕС страни, в това число страните от Южното Средиземноморие. Обикновено проектите разполагат с бюджет до 1,5 млн. евро и са насочени към области като например разработването на нови учебни програми, модернизирането на методите за учене и преподаване, засилването на партньорствата със стопанските среди и по-доброто управление във висшето образование. От 2003 г. насам по програма „Темпус“ са заделени около 220 млн. евро в подкрепа на модернизирането на висшето образование в страните от Южното Средиземноморие. От 2007 г. по програма „Темпус“ са финансирани 110 проекта с участието на близо 200 висши учебни заведения.

Финансирането за програмите „Еразмус Мундус“ и „Темпус“ значително нарасна след събитията от Арабската пролет. През 2011 г. допълнителна сума в размер на 20 млн. евро по програма „Темпус“ подкрепи установяването на четири нови университетски партньорства и финансирането на близо 560 допълнителни стипендии, освен първоначално предвидените 525 стипендии за кандидати от Южното Средиземноморие. През 2012 г. бюджетът на програма „Еразмус Мундус“ бе удвоен над 35 млн. евро бяха на разположение за финансирането на 10 партньорства. Благодарение на това финансиране близо 1500 студенти от държави извън ЕС и 400 граждани на ЕС ще получат стипендии, за да се обучават в чужбина.

Новата програма на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта ще продължи да подпомага сътрудничеството между ЕС и държавите от Южното Средиземноморие. Освен това ще продължи подкрепата за студенти от Южното Средиземноморие, участващи в курсове на обучение за присъждане на съвместни степени, които ще се възползват от стипендии за участие във висококачествени съвместни магистърски програми. По бъдещата програма „Мария Склодовска Кюри“ ще бъдат финансирани докторски стипендии.

Освен това за първи път програма „Еразъм“ ще бъде отворена за участието на университети извън ЕС.

За повече информация

Проучване, в което се очертават основните постижения на програма „Темпус“ в Южното Средиземноморие

Еразмус Мундус

Повече за програмата „Еразъм за всички“

Уебсайт на комисар Василиу

Европейска комисия: Уебсайт за образование и обучение

Съобщенията на Андрула Василиу в Twitter може да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar