Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. januarja 2013

Evropski dan varstva podatkov 2013: S polno paro do zanesljivih in sodobnih predpisov EU o varstvu podatkov

Evropska komisija je leta 2012, nekaj dni pred evropskim dnevom varstva podatkov, predlagala korenito reformo predpisov EU o varstvu podatkov, da bi jih prilagodila zahtevam 21. stoletja (IP/12/46). Eno leto pozneje je opazen znaten napredek, pogajanja o novih predpisih pa so v polnem zagonu.

Razlogi za to so jasni. Da bi digitalno gospodarstvo lahko zacvetelo, je potrebno zaupanje. Številni ljudje neradi svoje osebne podatke vpisujejo na spletne strani. Zato je manj verjetno, da bodo uporabljali spletne storitve in druge tehnologije. Strogi in zanesljivi predpisi, ki se bodo dosledno uporabljali, bodo omogočili varnejšo in cenejšo obdelavo podatkov ter povečali zaupanje ljudi. To zaupanje bo posledično spodbudilo rast. Po nekaterih ocenah lahko bruto družbeni proizvod EU do leta 2020 naraste za dodatne 4 %, če bo EU sprejela potrebne ukrepe za vzpostavitev sodobnega enotnega digitalnega trga.

„Živimo v digitalnem svetu, v katerem imajo osebni podatki izjemno gospodarsko vrednost. Tehnologija že omogoča zajem lokacije in sledenje gibanju posameznika. Kmalu bodo senzorji telefonom zagotavljali informacije o tem, ali so njihovi uporabniki sami ali v množici. Evropska podjetja morajo izkoristiti to novo okolje računalništva in izmenjave informacij, evropskim potrošnikom pa je treba zagotoviti varno krmarjenje v digitalni dobi. Enotni in sodobni predpisi o varstvu podatkov v Evropski uniji so prav to, kar potrebujemo za utrditev zaupanja in rast na enotnem digitalnem trgu. Zelo si prizadevam, da bi bila ta reforma do naslednjega dneva varstva podatkov uzakonjena,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding.

Evropski ministri za pravosodje so 26. oktobra 2012 (SPEECH/12/764) in 18. januarja 2013 (SPEECH/13/29) podrobno razpravljali o reformnih predlogih, med drugim tudi o pravici biti pozabljen, globah za organizacije, ki neustrezno ravnajo z osebnimi podatki, ter stroških in koristih novih predpisov za podjetja. Poleg tega je Evropska komisija 8. januarja 2013 pozdravila podporo, ki jo je strogim predpisom EU o varstvu podatkov izrazil Evropski parlament v osnutkih poročil o reformnih predlogih (MEMO/13/4). V prihodnjih mesecih se bodo v okviru irskega predsedovanja Svetu EU nadaljevale razprave v Evropskem parlamentu in na sestankih ministrov v Svetu EU.

Ozadje

V digitalni dobi sta zbiranje in hramba osebnih podatkov bistvena. Podatke uporabljajo vsa podjetja – od zavarovalnic in bank do spletišč družabnih medijev in iskalnikov. V globaliziranem svetu je postal prenos podatkov v tretje države pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju. Na spletu ni meja in računalništvo v oblaku pomeni, da se lahko podatki pošljejo iz Berlina v obdelavo v Boston in v hrambo v Bangalore.

74 % Evropejcev meni, da je razkrivanje osebnih podatkov vedno pogosteje del sodobnega življenja, vendar pa je obenem 72 % uporabnikov interneta zaskrbljenih, da razkrivajo preveč osebnih podatkov. Menijo, da nad njimi nimajo popolnega nadzora. Manjše zaupanje v spletne storitve in orodja zadržuje rast digitalnega gospodarstva in evropskega enotnega digitalnega trga.

Evropska komisija je 25. januarja 2012 predlagala temeljito reformo predpisov EU iz leta 1995 na področju varstva podatkov za krepitev pravic spletne zasebnosti in evropskega digitalnega gospodarstva. Predlogi Komisije posodabljajo in prenavljajo načela direktive o varstvu podatkov iz leta 1995, da bi bila primerna za digitalno dobo. Vsebujejo predlog uredbe, ki določa splošni okvir EU za varstvo podatkov, in predlog direktive o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj ter za namene z njimi povezanih pravosodnih dejavnosti (IP/12/46).

Predlogi Komisije temeljijo na poročilu, ki ga je pripravil poslanec Evropskega parlamenta Axel Voss (MEMO/11/489) in v katerem je bila Komisija pozvana k reformi evropskih predpisov o varstvu podatkov.

Glasovanje v Evropskem parlamentu bo predvidoma konec aprila. Irsko predsedstvo Sveta EU, ki je za šest mesecev prevzelo predsedovanje sestankom Sveta in njihovo vodenje, je varstvo podatkov uvrstilo med prednostne naloge ter si močno prizadeva, da bi bil do konca junija 2013 dosežen politični dogovor glede reforme varstva podatkov.

Več informacij

Informativni paket: reforma varstva podatkov:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Evropska komisija – varstvo podatkov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sl.htm

Poročilo Evropskega parlamenta o uredbi o varstvu podatkov:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387sl.pdf

Poročilo Evropskega parlamenta o direktivi o varstvu podatkov:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072sl.pdf

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar