Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 stycznia 2013 r.

Europejski Dzień Ochrony Danych 2013: Cała naprzód w kierunku rzetelnych i nowoczesnych unijnych przepisów o ochronie danych

Rok temu, przed Europejskim Dniem Ochrony Danych 2012, Komisja Europejska zaproponowała gruntowną reformę przepisów UE dotyczących ochrony danych, aby dostosować je do potrzeb XXI wieku (IP/12/46). Przez ten rok osiągnięto znaczne postępy i negocjacje w sprawie nowych zasad postępują z pełną prędkością.

Powody są oczywiste: aby gospodarka cyfrowa mogła się rozwijać, niezbędne jest zaufanie. Wiele osób nie czuje się pewnie podając swoje dane osobowe w sieci. Oznacza to mniejsze prawdopodobieństwo, że będą one korzystać z usług internetowych i innych technologii. Ścisłe, rzetelne, spójnie stosowane zasady zwiększą bezpieczeństwo przetwarzania danych, obniżą jego koszty i wzmocnią zaufanie ludzi. Zaufanie z kolei napędza wzrost. Z niektórych szacunków wynika, że PKB Unii mógłby wzrosnąć o kolejne 4% do 2020 r., gdyby UE podjęła niezbędne kroki w kierunku stworzenia nowoczesnego jednolitego rynku cyfrowego.

„Żyjemy w świecie cyfrowym, w którym dane osobowe mają ogromną wartość ekonomiczną. Już teraz istnieje możliwość identyfikowania i monitorowania wzorców przemieszczania się indywidualnych osób. Wkrótce czujniki dostarczą telefonom informacji o tym, czy ich użytkownicy są sami, czy też znajdują się w tłumie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Europejskie przedsiębiorstwa muszą czerpać korzyści z nowych możliwości informatycznych i wymiany informacji, a europejscy konsumenci muszą być w stanie bezpiecznie funkcjonować w epoce cyfrowej. Jednolite i nowoczesne przepisy o ochronie danych w Unii Europejskiej są dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby zagwarantować zaufanie i stymulować rozwój na jednolitym rynku cyfrowym. Bardzo ciężko pracuję nad tym, aby do przyszłorocznego Dnia Ochrony Danych reforma ta znalazła się w obowiązujących przepisach prawnych."

W dniu 26 października 2012 r. (SPEECH/12/764) i 18 stycznia 2013 r. (SPEECH/13/29), europejscy ministrowie sprawiedliwości odbyli szczegółowe dyskusje na temat wniosków dotyczących reformy, w tym prawa do bycia zapomnianym, grzywny dla organizacji, które łamią zasady postępowania z danymi osobowymi oraz kosztów i korzyści wynikających z nowych przepisów dla przedsiębiorstw. Tymczasem w dniu 8 stycznia 2013 r., Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wsparcie dla silnych przepisów dotyczących ochrony danych w UE wyrażone w projektach sprawozdań Parlamentu Europejskiego dotyczących propozycji reformy (MEMO/13/4). Zarówno Parlament Europejski jak i ministrowie spotykający się w ramach Rady UE będą kontynuować dyskusje w ciągu najbliższych miesięcy w czasie prezydencji irlandzkiej.

Kontekst

W erze cyfrowej gromadzenie i przechowywanie danych osobowych ma zasadnicze znaczenie. Dane są wykorzystywane przez wszystkie przedsiębiorstwa – od towarzystw ubezpieczeniowych i banków po portale społecznościowe i wyszukiwarki. W zglobalizowanym świecie przekazywanie danych do państw trzecich stało się istotnym elementem codziennego życia. W internecie nie ma granic, a przetwarzanie w chmurze oznacza, że dane mogą zostać przesłane z Berlina do przetworzenia w Bostonie, a przechowywane w Bangalurze.

74 % Europejczyków jest zdania, że ujawnienie danych osobowych staje się elementem współczesnego życia, a jednocześnie 72 % użytkowników internetu niepokoi się, że ujawnia zbyt wiele danych osobowych. Czują oni, że nie mają pełnej kontroli nad swoimi danymi. Spadek zaufania do usług i narzędzi online wstrzymuje rozwój gospodarki cyfrowej oraz europejskiego jednolitego rynku cyfrowego.

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy unijnych przepisów o ochronie danych z 1995 r. w celu wzmocnienia prawa do prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. W swoich wnioskach Komisja aktualizuje i modernizuje zasady zawarte w dyrektywie o ochronie danych z 1995 r., aby dostosować je do realiów ery cyfrowej. Obejmują one wniosek dotyczący rozporządzenia określającego ogólne ramy prawne UE w zakresie ochrony danych i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania oraz powiązanych działań wymiaru sprawiedliwości (IP/12/46).

Wnioski Komisji opierają się na sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego autorstwa Axela Vossa (MEMO/11/489), w którym wezwano Komisję do zreformowania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.

Oczekuje się, że głosowanie Parlamentu Europejskiego odbędzie się pod koniec kwietnia. Irlandzka prezydencja UE, która przez najbliższe sześć miesięcy będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady i kierować nimi, obrała ochronę danych za priorytet i podejmuje znaczące wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia politycznego w sprawie reformy ochrony danych przed końcem irlandzkiej prezydencji (w czerwcu 2013 r.).

Dodatkowe informacje

Informacje dla prasy: reforma ochrony danych:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Komisja Europejska – ochrona danych:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_pl.htm

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące rozporządzenia w sprawie ochrony danych:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072pl.pdf

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące dyrektywy o ochronie danych:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072pl.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Wiceprzewodnicząca na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar