Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 januari 2013

Europese dag voor gegevensbescherming 2013: volle kracht richting betrouwbare en moderne EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

Een jaar geleden, in de aanloop naar de Europese dag voor gegevensbescherming 2012, heeft de Europese Commissie een radicale hervorming van de gegevensbeschermingsregels van de EU voorgesteld om die beter geschikt te maken voor de 21ste eeuw (IP/12/46). Een jaar later is er aanzienlijke vooruitgang geboekt en zijn de onderhandelingen over de nieuwe voorschriften in volle gang.

De redenen zijn duidelijk: om tot ontplooiing te komen, heeft de digitale economie vertrouwen nodig. Velen hebben er geen vertrouwen in hun persoonsgegevens online mee te delen. Dat betekent dat zij minder snel gebruik zullen maken van online diensten en andere technologieën. Sterke, betrouwbare en consequent toegepaste regels zullen de gegevensverwerking veiliger en goedkoper maken en het vertrouwen versterken. Vertrouwen zorgt op zijn beurt voor groei. Sommige schattingen geven aan dat het BBP van de EU met 4% extra zou kunnen groeien tegen 2020 wanneer de EU de nodige maatregelen neemt om een moderne digitale eengemaakte markt tot stand te brengen.

"Wij leven in een digitale wereld waarin persoonsgegevens een enorme economische waarde hebben. Het is al mogelijk na te gaan waar een persoon zich bevindt en zijn verplaatsingen te volgen. Binnenkort zullen telefoons aan de hand van sensoren kunnen melden of hun gebruikers alleen zijn of zich in een menigte bevinden," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Europese ondernemingen moeten gebruikmaken van dit nieuwe landschap op het gebied van computers en informatie-uitwisseling en Europese consumenten moeten veilig kunnen navigeren in dit digitale tijdperk. Een uniforme en moderne gegevensbeschermingswetgeving is precies wat de Europese Unie nodig heeft om het vertrouwen in de eengemaakte digitale markt en groei te stimuleren. Ik werk zeer hard om ervoor te zorgen dat deze hervorming tegen de volgende dag voor gegevensbescherming wet zal zijn geworden."

Op 26 oktober 2012 (SPEECH/12/764) en 18 januari 2013 (SPEECH/13/29) hebben de Europese ministers van Justitie de hervormingsvoorstellen uitvoerig besproken, onder meer het recht om te worden vergeten, boetes voor organisaties die persoonsgegevens misbruiken en de kosten en baten van de nieuwe regels voor ondernemingen. Intussen heeft de Europese Commissie op 8 januari 2013 haar tevredenheid geuit over de steun die het Europees Parlement in zijn ontwerpverslagen over de hervormingsvoorstellen heeft uitgedrukt voor sterke EU-gegevensbeschermingsregels (MEMO/13/4). In de komende maanden zullen zowel het Europees Parlement als de ministers, in het kader van de Raad bijeen, onder het Ierse EU-voorzitterschap doorgaan met hun besprekingen.

Achtergrond

In het digitale tijdperk is het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie gemeengoed geworden. Gegevens worden bewerkt en verwerkt door alle ondernemingen, van verzekeringsmaatschappijen en banken tot sociaalnetwerksites en zoekmachines. In een geglobaliseerde wereld is het dagelijkse praktijk dat gegevens worden overgedragen naar derde landen. Er zijn geen grenzen meer en "cloud computing" betekent dat gegevens bijvoorbeeld van Berlijn voor verwerking naar Boston worden gezonden en vervolgens in Bangalore worden opgeslagen.

74 % van de Europeanen vindt dat het verstrekken van persoonsgegevens steeds meer deel uitmaakt van het moderne leven, maar tegelijkertijd maakt 72 % van de internetgebruikers zich er zorgen over dat ze te veel persoonlijke gegevens bekendmaken. Ze hebben het gevoel dat ze niet de volledige controle over hun gegevens hebben. Afnemend vertrouwen in online diensten en instrumenten vertraagt de groei van de digitale economie en van de Europese eengemaakte digitale markt.

Op 25 januari 2012 heeft de Europese Commissie een grondige hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels van 1995 voorgesteld om de privacy online beter te waarborgen en de digitale economie in Europa te stimuleren. De voorstellen van de Commissie actualiseren en moderniseren de in de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 vervatte beginselen om deze het digitale tijdperk binnen te leiden. Het gaat onder meer om een voorstel voor een verordening tot vaststelling van het algemene EU-kader voor gegevensbescherming en een voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten en aanverwante gerechtelijke activiteiten (IP/12/46).

De voorstellen van de Commissie zijn een gevolg van het verslag Axel Voss van het Europees Parlement (MEMO/11/489) waarin de Commissie werd verzocht de Europese gegevensbeschermingsregels te hervormen.

De stemming in het Europees Parlement vindt naar verwachting eind april plaats. Het Ierse EU-voorzitterschap, dat de volgende zes maanden de bijeenkomsten van de Raad zal voorzitten en sturen, heeft van gegevensbescherming een prioriteit gemaakt en werkt hard om vóór het einde van het Ierse voorzitterschap (juni 2013) een politieke overeenstemming over de hervorming van de gegevensbescherming te bereiken.

Voor meer informatie

Persdossier: hervorming gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Europese Commissie – gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Verslag van het Europees Parlement over de verordening gegevensbescherming:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387nl.pdf

Verslag van het Europees Parlement over de richtlijn gegevensbescherming:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072nl.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Newsroom van het directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar