Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 28 d., Briuselis

2013 m. Europos duomenų apsaugos diena: visu greičiu pirmyn kuriant patikimus ir šiuolaikiškus ES duomenų apsaugos teisės aktus

Prieš minint 2012 m. Europos duomenų apsaugos dieną, Europos Komisija pasiūlė iš esmės pertvarkyti ES duomenų apsaugos taisykles, kad jos atitiktų XXI amžiaus reikalavimus (IP/12/46). Praėjus metams smarkiai pasistūmėta į priekį, o derybos dėl naujųjų taisyklių vyksta visu greičiu.

Akivaizdu, kad skaitmeninė ekonomika klestėtų – reikia užtikrinti pasitikėjimą ja. Daugelis žmonių nėra linkę skelbti savo asmens duomenų internete. Taigi, mažiau tikėtina, kad jie naudosis internetu teikiamomis paslaugomis ir kitomis technologijomis. Įvedus griežtas, patikimas ir nuosekliai taikomas taisykles duomenys būtų tvarkomi saugiau, juos tvarkyti būtų pigiau, išaugtų žmonių pasitikėjimas. Pasitikėjimas savo ruožtu skatina ekonomikos augimą. Apskaičiuota, kad, jeigu ES imsis reikiamų priemonių šiuolaikiškai bendrajai skaitmeninei rinkai sukurti, iki 2020 m. ES BVP galėtų išaugti dar 4 proc.

Gyvename skaitmeniniame pasaulyje, kur asmens duomenys turi didžiulę ekonominę vertę. Jau dabar galima užfiksuoti ir nustatyti asmens buvimo vietą. Netrukus telefono jutikliais bus galima sužinoti, ar jį naudojantis asmuo yra vienas, ar minioje, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Europos įmonėms reikia pasinaudoti šiomis naujomis kompiuterinių išteklių ir informacijos dalijimosi galimybėmis, o Europos vartotojai turi turėti galimybę saugiai orientuotis skaitmeniniame pasaulyje. Vienodi ir šiuolaikiški Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktai – būtent jų mums reikia, kad užtikrintume pasitikėjimą ir paskatintume bendrosios skaitmeninės rinkos augimą. Labai daug dirbu, kad iki kitų metų Duomenų apsaugos dienos ši reforma būtų įtvirtinta teisės aktuose.

2012 m. spalio 26 d. (SPEECH/12/764) ir 2013 m. sausio 18 d. (SPEECH/13/29) Europos teisingumo ministrai išsamiose diskusijose aptarė reformų pasiūlymus, įskaitant tokius klausimus, kaip teisė būti pamirštam, baudos netinkamai asmens duomenis tvarkančioms organizacijoms ir dėl naujųjų taisyklių įmonėms tenkančios išlaidos bei nauda. 2013 m. sausio 8 d. Europos Komisija teigimai įvertino Europos Parlamento pranešimų projektuose dėl reformų pasiūlymų išreikštą paramą griežtoms ES duomenų apsaugos taisyklėms (MEMO/13/4). Ateinančiais Airijos pirmininkavimo ES mėnesiais ir Europos Parlamentas, ir ES Taryboje posėdžiaujantys ministrai tęs diskusijas.

Pagrindiniai faktai

Skaitmeniniame amžiuje būtina rinkti ir saugoti asmeninę informaciją. Duomenis naudoja visos įmonės – nuo draudimo bendrovių ir bankų iki socialinės žiniasklaidos tinklalapių ir paieškos sistemų. Globalizuotame pasaulyje duomenų perdavimas į trečiąsias šalis tapo svarbia kasdienio gyvenimo dalimi. Internetas neturi sienų, o su nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugomis atsirado galimybė duomenis siųsti iš Berlyno, tvarkyti Bostone ir saugoti Bangalore.

74 proc. europiečių mano, kad asmens duomenų atskleidimas tampa vis svarbesne šiuolaikinio gyvenimo dalimi, tačiau 72 proc. interneto naudotojų yra susirūpinę, kad atskleidžia per daug duomenų apie save. Jie nemano, kad visiškai kontroliuoja savo duomenis. Mažėjantis pasitikėjimas internetu teikiamomis paslaugomis ir priemonėmis stabdo skaitmeninės ekonomikos ir Europos bendrosios skaitmeninės rinkos augimą.

2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija pasiūlė iš esmės pertvarkyti 1995 m. parengtas ES duomenų apsaugos taisykles, kad būtų geriau užtikrinama teisė į privatumą internete ir skatinamas Europos skaitmeninės ekonomikos augimas. Komisijos pasiūlymais atnaujinami ir modernizuojami 1995 m. duomenų apsaugos direktyvoje įtvirtinti principai juos pritaikant prie skaitmeninio amžiaus reikalavimų. Pateikti du pasiūlymai: reglamento, kuriuo nustatoma bendra ES duomenų apsaugos sistema, ir direktyvos dėl asmens duomenų apsaugos, tuos duomenis tvarkant nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo, ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas ir susijusios teisminės veiklos tikslais (IP/12/46).

Komisijos pasiūlymai parengti atsižvelgiant į Europos Parlamento pranešėjo Axel Voss parengtą pranešimą (MEMO/11/489), kuriame Komisija raginama pertvarkyti Europos duomenų apsaugos taisykles.

Tikimasi, kad balandžio mėn. pabaigoje dėl pasiūlymų bus balsuojama Europos Parlamente. Ateinančius šešis mėnesius ES pirmininkausianti Airija, kuri pirmininkaus ir vadovaus Tarybos posėdžiams, duomenų apsaugai skiria pirmenybę ir daug dirba, kad iki šalies pirmininkavimo pabaigos (2013 m. birželio mėn.) būtų pasiektas politinis susitarimas dėl duomenų apsaugos reformos.

Daugiau informacijos

Spaudai skirtas rinkinys: duomenų apsaugos reforma

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.

Europos Komisija. Duomenų apsauga http://ec.europa.eu/justice/data-protection.

Europos Parlamento pranešimas dėl Duomenų apsaugos reglamento

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387lt.pdf.

Europos Parlamento pranešimas dėl Duomenų apsaugos direktyvos

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072lt.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm.

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU.

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar