Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. jaanuar 2013

Euroopa isikuandmete kaitse päev 2013: täiskiirusel ELi isikuandmete kaitse usaldusväärse ja kaasaegse seaduse suunas

Aasta tagasi tegi Euroopa Komisjon 2012. aasta Euroopa isikuandmete kaitse päeva tähistamise eel ettepaneku põhjalikult reformida ELi isikuandmete kaitse eeskirju, et viia need vastavusse 21. sajandi vajadustega (IP/12/46). Aasta hiljem on tehtud suuri edusamme ja läbirääkimised edenevad täiskiirusel.

Põhjused on selged: heale järjele jõudmiseks vajab digimajandus kindlustunnet. Paljud inimesed ei tunne end internetis isikuandmeid avaldades kindlalt. See tähendab, et suure tõenäosusega nad kasutavad vähem internetipõhiseid teenuseid ja muud tehnoloogiat. Kui eeskirjad on ranged ja usaldusväärsed ning neid kohaldatakse järjepidevalt, on ka isikuandmete töötlemine turvalisem ja odavam ning inimeste kindlustunne suurem. Kindlustunne omakorda hoogustab majanduskasvu. Kui astutaks kaasaegse digitaalse ühtse turu loomiseks vajalikud sammud, võiks teatavate prognooside kohaselt ELi SKP kasvada 2020. aastaks 4%.

Me elame digiajastul, kus isikuandmetel on tohutu majanduslik väärtus. Juba praegu on võimalik tuvastada inimese asukohta ja seda jälgida. Varsti hakkavad sensorid telefonile märku andma, kas kasutaja on üksi või on lähedal teisi inimesi,” ütles asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Euroopa peab neid uue infotöötluse ja teabejagamise pakutavaid võimalusi ära kasutama ning Euroopa tarbijad peavad digiajastul saama internetis surfata turvaliselt. Selleks et tagada usk digitaalsesse ühtsesse turgu ja soodustada selle laienemist, vajame me nüüdisaegset Euroopa Liidu isikuandmete kaitse alast õigusakti,. Volinik lisas, et ta töötab kõvasti selle nimel, et tagada, et järgmise aasta isikuandmete kaitse päevaks oleks õigusakt vastu võetud

26. oktoobril 2012 (SPEECH/12/764) ja 18. jaanuaril 2013 (SPEECH/13/29) arutasid Euroopa justiitsministrid põhjalikult reformiettepanekuid, sealhulgas õigust olla unustatud, trahve organisatsioonidele, kes kuritarvitavad isikuandmeid, ning kasu ja kahju, mida uutest eeskirjadest saaksid ettevõtted. 8. jaanuaril 2013 väljendas Euroopa Komisjon oma rahulolu sellega, et Euroopa Parlament oli oma aruannete kavandites toetanud ELi rangeid isikuandmete kaitse eeskirju (MEMO/13/4). Järgmistel kuudel jätkuvad arutelud Euroopa Parlamendis ja Euroopa Nõukogu ministrite kohtumisel Iirimaa eesistumisel.

Taust

Digiajastul on isikuandmete kogumine ja säilitamine äärmiselt oluline. Andmeid kasutavad kõikvõimalikud ettevõtjad alates kindlustusfirmadest ja pankadest kuni suhtlusportaalide ja otsingumootorite haldajateni. Globaliseerunud maailmas on andmete edastamine kolmandatesse riikidesse muutunud igapäevaseks. Internetis puuduvad piirid ning tänu pilvandmetöötlusele saab andmeid saata näiteks Berliinist Bostonisse töötlemiseks ja Bangaloresse säilitamiseks.

74% Euroopa elanikest leiab, et isikuandmete avalikustamine üha laieneb, kuid samal ajal on 72% internetikasutajatest mures selle pärast, et isikuandmeid tuleb avalikustada liiga palju. Neile tundub, et neil puudub oma andmete üle täielik kontroll. Kahanev usaldus internetipõhiste teenuste ja vahendite vastu pidurdab digimajanduse ja Euroopa digitaalse ühtse turu kasvu.

25. jaanuaril 2012 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku korraldada põhjalikult ümber ELi 1995. aastast pärit isikuandmete kaitse eeskirjad, et tugevdada õigust privaatsusele internetis ja elavdada Euroopa digimajandust. Komisjoni ettepanekutega ajakohastatakse 1995. aasta isikuandmete kaitse direktiivi põhimõtteid, et need oleksid kooskõlas digiajastu vajadustega. Põhimõtted hõlmavad ettepanekut määruse kohta, milles on sätestatud ELi üldine isikuandmete kaitse raamistik, ja direktiivi kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmise ja nendega seotud kohtumenetluste eesmärgil töödeldud isikuandmete kaitse kohta (IP/12/46).

Komisjoni ettepanekud lähtuvad Axel Vossi Euroopa Parlamendile esitatud aruande seisukohtadest (MEMO/11/489). Aruandes kutsuti komisjoni üles reformima Euroopa isikuandmete kaitse eeskirju.

Euroopa Parlament peaks selle üle hääletama aprilli lõpus. ELi eesistujariik Iirimaa, kes järgmisel kuuel kuul juhatab nõukogu istungeid, on seadnud isikuandmete kaitse oma prioriteediks ja töötab selle kallal, et jõuda isikuandmete kaitse reformimise küsimuses poliitilisele kokkuleppele Iirimaa eestistumisaja lõpuks (2013. aasta juuni).

Lisateave

Pressimaterjalid: Isikuandmete kaitse reform:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Teave isikuandmete kaitse kohta Euroopa Komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Euroopa Parlamendi aruanne isikuandmete kaitse määruse kohta:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387en.pdf

Euroopa Parlamendi aruanne isikuandmete kaitse direktiivi kohta:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072en.pdf

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar