Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. januar 2013

Den Europæiske Databeskyttelsesdag 2013: Fuld kraft frem mod pålidelige og moderne databeskyttelsesregler i EU

For et år siden fremlagde Kommissionen, forud for Den Europæiske Databeskyttelsesdag 2012, forslag til en gennemgribende reform af EU's databeskyttelsesregler, som skulle tilpasse dem til det 21. århundrede (IP/12/46). Et år efter er der blevet gjort store fremskridt, og forhandlingerne om de nye regler fortsætter for fuld kraft.

Grunden er simpel. For at kunne blomstre har den digitale økonomi behov for tillid. Der er mange, der ikke føler sig trygge ved at udlevere deres personoplysninger på internettet. Det betyder, at de i mindre grad vil bruge onlinetjenester og andre teknologier. Stærke, pålidelige og konsekvent anvendte regler vil gøre behandling af personoplysninger sikrere, billigere og styrke forbrugernes tillid. Tillid driver til gengæld vækst. Nogle estimater viser, at EU's BNP kunne vokse med yderligere 4 % inden 2020, hvis EU tager de nødvendige skridt til at skabe et moderne digitalt indre marked.

"Vi lever i en digital verden, hvor personoplysninger har stor økonomisk værdi. Man kan allerede registrere og gemme, hvor folk opholder sig, og snart vil sensorer via telefoner kunne fortælle, om brugerne er alene eller sammen med andre", udtaler næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Europæiske virksomheder er nødt til at udnytte de nye it- og informationsdelingsmuligheder, og europæiske forbrugere skal kunne gebærde sig sikkert i den digitale tidsalder. Her er ensartede og moderne databeskyttelsesregler i EU præcis, hvad vi skal bruge for at kunne sikre forbrugernes tillid og skabe vækst på det digitale indre marked. Jeg arbejder hårdt på at sikre, at denne reform er en del af regelsamlingen inden næste databeskyttelsesdag."

Den 26. oktober 2012 (TALE/12/764) og den 18. januar 2013 (TALE/13/29) drøftede de europæiske justitsministre reformforslagene indgående, herunder retten til at blive glemt, bøder til organisationer, der ikke forvalter personoplysninger korrekt og virksomheders omkostninger og fordele ved de nye regler. Sideløbende har Kommissionen den 8. januar 2013 med glæde modtaget den støtte til styrkede databeskyttelsesregler i EU, som er udtrykt i Europa-Parlamentets udkast til betænkning om reformforslagene (MEMO/13/4). Drøftelserne vil fortsætte både i Europa-Parlamentet og på EU's ministerrådsmøder i de kommende måneder under det irske EU-formandskab.

Baggrund

I den digitale tidsalder er indsamling og lagring af personoplysninger af afgørende betydning. Oplysningerne bruges af alle former for virksomheder – fra forsikringsselskaber til banker, sociale mediesteder og søgemaskiner. I en globaliseret verden er overførsel af oplysninger til tredjelande blevet en vigtig faktor i dagligdagen. Der er ingen grænser på internettet, og "cloud computing" betyder, at oplysninger kan sendes fra Berlin for at blive behandlet i Boston og lagret i Bangalore.

74 % af europæerne mener, at offentliggørelse af personoplysninger er en stadig større del af den moderne tilværelse, men samtidig er 72 % af internettets brugere bekymrede for, at de afgiver for mange personoplysninger. De føler, at de ikke har fuld kontrol over deres oplysninger. Aftagende tillid til onlinetjenester og -værktøjer begrænser væksten i den digitale økonomi og på Europas digitale indre marked.

Den 25. januar 2012 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende reform af EU's databeskyttelsesregler fra 1995 for at styrke privatlivets fred på internettet og give et skub til EU's digitale økonomi. Kommissionens forslag ajourfører og moderniserer de principper, der er fastlagt i databeskyttelsesdirektivet fra 1995, og fører dem ind i den digitale tidsalder. Reformen omfatter et forslag til en forordning om generelle EU-rammebestemmelser for databeskyttelse og et forslag til et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, der behandles med henblik på forebyggelse, afsløring, undersøgelse eller retsforfølgning af strafferetlige overtrædelser og dertil knyttede retlige aktiviteter(IP/12/46).

Kommissionens forslag følger op på Europa-Parlamentets betænkning af Axel Voss (MEMO/11/489), som opfordrede Kommissionen til at revidere EU's regler om beskyttelse af personoplysninger.

Det forventes, at der vil blive afholdt en afstemning i Europa-Parlamentet i slutningen af april. Det irske EU-formandskab, som skal lede rådsmøderne i de kommende seks måneder, har prioriteret databeskyttelse højt og arbejder hårdt på at opnå en politisk aftale om databeskyttelsesreformen inden afslutningen på det irske formandskab (juni 2013).

Yderligere oplysninger

Pressepakke: databeskyttelsesreformen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Europa-Kommissionen – databeskyttelse:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Europa-Parlamentets betænkning om databeskyttelsesforordningen:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387da.pdf

Europa-Parlamentets betænkning om databeskyttelsesdirektivet:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072da.pdf

Website for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Nyheder fra Generaldirektoratet for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar