Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. ledna 2013

Den ochrany údajů 2013 – plnou parou vpřed ke spolehlivým a moderním předpisům EU pro ochranu údajů

Před rokem, ještě před evropským Dnem ochrany údajů v roce 2012, Evropská komise navrhla důkladně reformovat pravidla EU pro ochranu údajů tak, aby odpovídala potřebám 21. století (IP/12/46). O rok později již bylo dosaženo značného pokroku a jednání o nových pravidlech nyní běží na plné obrátky.

Důvody jsou zřejmé: digitální ekonomika potřebuje ke svému rozkvětu důvěru. Mnoho lidí nemá důvěru k poskytování svých osobních údajů na internetu. Je proto méně pravděpodobné, že budou využívat internetové služby a jiné technologie. Pevná, spolehlivá a důsledně uplatňovaná pravidla zajistí bezpečnější a levnější zpracování údajů a posílí důvěru uživatelů. Důvěra je zas hybnou silou růstu. Některé odhady ukazují, že HDP EU by mohl do roku 2020 vzrůst o další 4 %, pokud EU přijme nezbytná opatření k vytvoření moderního jednotného digitálního trhu.

„Žijeme v digitálním světě, v němž mají osobní údaje značnou ekonomickou hodnotu. Již nyní lze sledovat a zaznamenávat, kde se daná osoba obvykle pohybuje. Brzy čidla telefonů zjistí, zda jsou jejich uživatelé sami nebo uprostřed davu,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Evropské podniky musí této nové situace v oblasti výpočetní techniky a sdílení informací využít a evropští spotřebitelé musí mít možnost bezpečně se v digitálním věku pohybovat. Jednotné a moderní právní předpisy pro oblast ochrany údajů pro Evropskou unii jsou přesně tím, co potřebujeme k zajištění důvěry a růstu na jednotném digitálním trhu. Velmi usiluji o to, aby do Dne ochrany údajů v příštím roce vyšla tato reforma v Úředním věstníku.“

Dne 26. října 2012 (SPEECH/12/764) a 18. ledna 2013 (SPEECH/13/29) evropští ministři spravedlnosti jednali o podrobnostech návrhů reformy, včetně témat, jako jsou „právo být zapomenut“, pokuty pro organizace, které s osobními údaji zacházejí nesprávně, a náklady a přínosy nových pravidel pro podniky. Dne 8. ledna 2013 Evropská komise uvítala podporu pevných pravidel EU pro ochranu údajů, kterou návrhům reformy vyjádřil v návrzích svých zpráv Evropský parlament (MEMO/13/4). Jak Evropský parlament, tak ministři zasedající v Radě EU budou v nadcházejících měsících pod irským předsednictvím EU pokračovat v jednáních.

Souvislosti

V digitálním věku má sběr a uchovávání osobních informací zásadní význam. Údaje jsou využívány ve všech oblastech podnikání – pojišťovnami a bankami počínaje a stránkami sociálních médií a vyhledávači konče. V globalizovaném světě se předávání údajů do třetích zemí stalo významným faktorem běžného života. Na internetu žádné hranice neexistují a využívání tzv. cloud computing znamená, že údaje z Brna lze poslat ke zpracování do Bostonu a k uložení do Bangalore.

74 % Evropanů si myslí, že předávání osobních údajů je stále více součástí moderního života, avšak 72 % uživatelů internetu se zároveň obává, že poskytují příliš mnoho osobních údajů. Mají pocit, že nemají nad svými údaji úplnou kontrolu. Klesající důvěra v internetové služby a nástroje brzdí růst digitální ekonomiky a evropský jednotný digitální trh.

Dne 25. ledna 2012 Evropská komise navrhla komplexní reformu pravidel EU pro ochranu údajů z roku 1995, jejímž cílem je posílit právo na soukromí na internetu a stimulovat digitální ekonomiku Evropy. Návrhy Komise aktualizují a modernizují zásady stanovené ve směrnici o ochraně údajů z roku 1995, aby tyto zásady odpovídaly digitálnímu věku. Jedná se o návrh nařízení, které stanoví obecný rámec EU pro ochranu údajů, a návrh směrnice o ochraně osobních údajů zpracovávaných za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů a souvisejících soudních činností (IP/12/46).

Návrhy Komise navazují na zprávu Evropského parlamentu, jejímž autorem byl Axel Voss (MEMO/11/489) a která vyzvala Komisi k reformě evropských předpisů pro ochranu údajů.

Hlasování v Evropském parlamentu se očekává přibližně na konci dubna. Irské předsednictví EU, které bude v příštích šesti měsících předsedat a řídit zasedání Rady, si ochranu údajů stanovilo za svou prioritu a usilovně pracuje na dosažení politické shody na reformě ochrany údajů do konce irského předsednictví (červen 2013).

Další informace:

Tiskový materiál: Reforma ochrany údajů:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Evropská komise – ochrana údajů: http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Zpráva Evropského parlamentu o nařízení o ochraně údajů:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387cs.pdf

Zpráva Evropského parlamentu o směrnici o ochraně údajů:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072cs.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar